Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2201.
Баль О.М. Підвищення ефективності ведення рейкового господарства за показниками надійності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.06 / Баль Олена Миронівна ; М-во транспорту та зв"язку України ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008
2202.
Кочергін А Ю. Підвищення ефективності використання обладнання авіаційних телекомунікаційних систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Кочергін Ю.А.; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2007
2203.
Гранкіна Вікторія Вікторівна Підвищення ефективності газопостачання за рахунок інтенсифікації захисту від сольових відкладів в системах водяного охолодження газомотокомпресорів (стосовно дожимних компресорних станцій) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.03 / Гранкіна В. В.; Харківськ. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2005
2204.
Камаєв В.С. Підвищення ефективності джерел резервного електроживлення на базі застосування перетворювачів електричної енергії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Камаєв В.С.; МОНУ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008
2205.
Воробйова Л.Д. Підвищення ефективності дії свердловинних розосереджених зарядів для руйнування гірських порід [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.11 / Воробйова Л.Д.; Держ. ком. України з промислової безпеки, охорони приці та гірничого нагляду; Нац. н.-д. ін-т промислової безпеки та охорони праці. – Київ, 2007
2206.
Хазем Мох"д Саід Абдел Маджід Хатамлех Підвищення ефективності засобів виявлення помилок передачі даних в комп"ютерних системах і мережах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Хазем Мох"д Саід Абдел Маджід Хатамлех; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
2207.
Козяр Н.М. Підвищення ефективності застосування водних та водопінних вогнегасних речовин [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 21.06.02 / Козяр Н.М.; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи, Укр. НДІ пожеж. безпеки. – Київ, 2009
2208.
Михайлова Т.В. Підвищення ефективності кластерних обчислювальних систем на основі аналітичних моделей [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Михайлова Т.В.; Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007
2209.
Щербань Володимир Валентинович Підвищення ефективності руйнування гірських порід конверсійними вибуховими матеріалами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.11 / Щербань В. В.; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи. – Київ, 2005
2210.
Яценко С.М. Підвищення ефективності технології фінішної обробки деталей пар тертя поршневих насосів [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.02.08 / Сергій Михайлович Яценко; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2006
2211.
Болонний В.Т. Підвищення ефективності функціонування нафтопроводів шляхом урахування реологічних особливостей нафт Прикарпаття [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.15.13 / Василь Тарасович Болонний; Івано-Франківський нац. політех. ун-т нефті і газу. – Івано-Франківськ, 2006
2212.
Бобрицький В.М. Підвищення зносостійкості різаних елементів робочих органів грунтообробних машин [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.04 / Бобрицький В.М.; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2007
2213.
Піскачова М.О. Підвищення надійності пристроїв управління цифрових систем комутації на основі вдосконалення програмного контролю та діагностування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Піскачова М.О.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2007
2214.
Старик С.П. Підвищення оптико-механічних характеристик багатошарових інтерференційних покриттів шляхом введення до їх складу захисних алмазоподібних плівок [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.01 / Старик С.П.; НАНУ; Ін-т надтвердих матеріалів ім В.М. Бакуля. – Київ, 2007
2215.
Андрєєв А.І. Підвищення показників якості радіотехнічних і силових електронних пристроїв з імпульсним і цифровим управлінням [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.05.12.17 / Анатолій Іванович Андрєєв; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2006
2216.
Мельникова Я.В. Підвищення стійкості провітрювання гірничих виробок при роботі засобів пожежогасіння [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Мельникова Я.В.; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецк, 2007
2217.
Гоцуленко В.М. Підвищення стійкості роботи систем нагнітання рідин чи при перетворенні теплоти в йнших форм енергії в напір потоку [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.05.14.06 / Володимир Миколайович Гоцуленко; Дніпропетровський держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2006
2218.
Влах Галина Іванівна Підвищення точності аналого-цифрових перетворювачів електроенергії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Влах Г.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006
2219.
Давіденко С.В. Підвищення шумової завадостійкості приймального пристрою широкосмугових ЧМ сигналів, модульованих груповим мовним повідомленням [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.13 / Давіденко С.В.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
2220.
Мохнач-Галицька Підготовка до друку офіційних видань : законодавчий, редакційний і видавничий аспекти [Автореферат] : (на матеріалах Парламент. вид-ва. та відділу редакційної роботи Управління правового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України) Автореф. дис. ... канд. філол. наук; 10. 01. 08 / Мохнач-Галицька Є. В.; Нац. техн. ун-т України." Київський політехнічний ін-т"; Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2006
2221.
Огороднік В.Ю. Підготовка кадрів служби безпеки організації українських націоналістів (бандерівців) (1941-1951 рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. істор, наук: 07.00.01 / Огороднік В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009
2222.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
2223.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
2224.
Браславський Й.М. Післявоєнні питання зовнішньої торгівельної політики. /Стенограма публічної лекції, прочитаної проф.Й.Браславським 15 липня 1945р. в залі Музею В.І.Леніна в Києві [Книга] / Й.М. Браславський; Лекційне бюро у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1946. – 23с.
2225.
Елітіс О. [Пісня трагічна і сумна про загиблого молодшого лейтенанта з Албанії [Книга] / Одісей Елітіс. – 8-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 36 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-93-X
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex