Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2226.
Хазем Мох"д Саід Абдел Маджід Хатамлех Підвищення ефективності засобів виявлення помилок передачі даних в комп"ютерних системах і мережах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Хазем Мох"д Саід Абдел Маджід Хатамлех; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
2227.
Козяр Н.М. Підвищення ефективності застосування водних та водопінних вогнегасних речовин [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 21.06.02 / Козяр Н.М.; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи, Укр. НДІ пожеж. безпеки. – Київ, 2009
2228.
Михайлова Т.В. Підвищення ефективності кластерних обчислювальних систем на основі аналітичних моделей [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Михайлова Т.В.; Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007
2229.
Щербань Володимир Валентинович Підвищення ефективності руйнування гірських порід конверсійними вибуховими матеріалами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.11 / Щербань В. В.; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи. – Київ, 2005
2230.
Яценко С.М. Підвищення ефективності технології фінішної обробки деталей пар тертя поршневих насосів [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.02.08 / Сергій Михайлович Яценко; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2006
2231.
Болонний В.Т. Підвищення ефективності функціонування нафтопроводів шляхом урахування реологічних особливостей нафт Прикарпаття [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.15.13 / Василь Тарасович Болонний; Івано-Франківський нац. політех. ун-т нефті і газу. – Івано-Франківськ, 2006
2232.
Бобрицький В.М. Підвищення зносостійкості різаних елементів робочих органів грунтообробних машин [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.04 / Бобрицький В.М.; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2007
2233.
Піскачова М.О. Підвищення надійності пристроїв управління цифрових систем комутації на основі вдосконалення програмного контролю та діагностування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Піскачова М.О.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2007
2234.
Старик С.П. Підвищення оптико-механічних характеристик багатошарових інтерференційних покриттів шляхом введення до їх складу захисних алмазоподібних плівок [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.01 / Старик С.П.; НАНУ; Ін-т надтвердих матеріалів ім В.М. Бакуля. – Київ, 2007
2235.
Андрєєв А.І. Підвищення показників якості радіотехнічних і силових електронних пристроїв з імпульсним і цифровим управлінням [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.05.12.17 / Анатолій Іванович Андрєєв; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2006
2236.
Мельникова Я.В. Підвищення стійкості провітрювання гірничих виробок при роботі засобів пожежогасіння [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Мельникова Я.В.; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецк, 2007
2237.
Гоцуленко В.М. Підвищення стійкості роботи систем нагнітання рідин чи при перетворенні теплоти в йнших форм енергії в напір потоку [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.05.14.06 / Володимир Миколайович Гоцуленко; Дніпропетровський держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2006
2238.
Влах Галина Іванівна Підвищення точності аналого-цифрових перетворювачів електроенергії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Влах Г.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006
2239.
Давіденко С.В. Підвищення шумової завадостійкості приймального пристрою широкосмугових ЧМ сигналів, модульованих груповим мовним повідомленням [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.13 / Давіденко С.В.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
2240.
Мохнач-Галицька Підготовка до друку офіційних видань : законодавчий, редакційний і видавничий аспекти [Автореферат] : (на матеріалах Парламент. вид-ва. та відділу редакційної роботи Управління правового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України) Автореф. дис. ... канд. філол. наук; 10. 01. 08 / Мохнач-Галицька Є. В.; Нац. техн. ун-т України." Київський політехнічний ін-т"; Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2006
2241.
Огороднік В.Ю. Підготовка кадрів служби безпеки організації українських націоналістів (бандерівців) (1941-1951 рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. істор, наук: 07.00.01 / Огороднік В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009
2242.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
2243.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
2244.
Браславський Й.М. Післявоєнні питання зовнішньої торгівельної політики. /Стенограма публічної лекції, прочитаної проф.Й.Браславським 15 липня 1945р. в залі Музею В.І.Леніна в Києві [Книга] / Й.М. Браславський; Лекційне бюро у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1946. – 23с.
2245.
Елітіс О. [Пісня трагічна і сумна про загиблого молодшого лейтенанта з Албанії [Книга] / Одісей Елітіс. – 8-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 36 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-93-X
2246.
Вязовик В.М. Плазмохімічні методи синтезу кисневмісних радикалів і їх використання в хіміко-технологічних процесах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.01 / Віталій Миколайович Вязовик; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006
2247.
Планировка сельских населенных мест [Книга] : Учебн. пособ. для вузов. – Москва : Колос, 1980. – 272с.
2248.
Харитоненко О.І. Пластичний образ у творчості М.Ю. Лермонтова: структура, семантика, функції. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.02 / Харитоненко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
2249.
Корнійчук О.Є. Платон Кречет [Книга] : п"єса : на 3 дії / Корнійчук О.Є. – Київ : ДЛВ, 1936. – 88 с. – (Театральна бібліотека)
2250.
Носенко А.І. Пленер в живописі Одеси другої половини 20-початку 21 століття [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. мистецтвознавств: Спец. 17.00.05 / Анна Іванівна Носенко; Мін-во освіти і науки України; Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,