Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2176.
Квитка-Основьяненко Пан Халявский [Книга] / Квитка-Основьяненко. – Санкт-Петербург : Изд-во А.С. Суворина. – (Дешевая б-ка)
2177.
Гуменюк П.О. Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти) [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Гуменюк П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2178.
Рендзіняк С.Й. Паралельні діакоптичні методи розрахунку динамічних режимів електричних кіл [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.09.05 / Рендзіняк С.Й.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
2179.
Шевченко О.В. Паралельно-ієрархічні методи передачі та обробки інформації у автоматизованій геоінформаційно-енергетичній системі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Шевченко О.В.; М-во трансп. та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2007
2180.
Акуленко А.А. Параметри внутрішнього лексикону дитини шкільного віку [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Акуленко А.А.; КНУТШ; Ін-т філологфї. – Київ, 2007
2181.
Криводубський В.Н. Параметри динамо і перебудова великомасштабного магнітного поля в конвективній зоні сонця [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат. наук: Спец.01.03.03 / валерій Никифорович Криводубський; НАНУ, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ, 2006
2182.
Кір"янов Дмитро Вікторович Параметричний синтез нечіткого регулятора системи автоматичного управління підйомом антенної щогли військових засобів радіозв"язку [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 20. 02. 12 / Кір"янов Д. В.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2007
2183.
Марченко А.М. Парижский текст в прозе писателей младшего поколения русской эмиграции первой волны [Дисертація] : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.01.02 - русская литература / Марченко А.М. ; КНУТШ ; Ин-т филологии. – Киев, 2008
2184.
Дмитрушко В.М. Парламентаризм в Україні другої половини 19 ст.- 1920 р.: історіографія [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06. / Дмитрушко В.М.: КНУТШ. – Київ, 2007
2185.
Зарицька І.В. Парламентська опозиція як чинник функціонування сучасної демократії [Автореферат] : автореф. дис ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Зарицька І.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
2186.
Голиченко В.Д. Партийное руководство органами государственной безопасности Украины (1918-1925 годы) [Дисертація] : Дисс. ... д-ра ист. наук / В.Д. Голиченко ; МВ ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев
2187.
Голиченко В.Д. Партийное руководство органами государственной безопасности Украины (1918-1925 годы) [Дисертація] : Дисс. ... д-ра ист. наук / В.Д. Голиченко ; МВ ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев
2188.
Патріот України [Журнал] : історичний альманах. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
2189.
Патріот України [Журнал] : історичний альманах. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
2190.
Патріот України [Журнал] : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
2191.
Патріот України [Журнал] : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
2192.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
2193.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
2194.
Педагогическая академия в Санкт-Петербурге, 1910-1912 уч.гг. [Книга]. – Санкт-Петербург : Тип.П.П. Сойкина, 1913. – 54с.
2195.
Степаненко А.В. Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана [Дисертація] : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Степаненко А.В.; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2008
2196.
Педагогічна думка [Журнал] / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
2197.
Первая научная студенческая конференция Харьковского гоударственного университета им. А.М. Горького 13-16 апреля 1947 года [Книга] : Тезисы докл. – Харьков, 1947. – 94с.
2198.
Баян О.А. Первые исследователи Ценральной Азии [Книга] / О.А. Баян. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 78с. – (Русские путешественники)
2199.
Бондар І.В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Бондар І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
2200.
Бондар І.В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондар І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,