Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2001.
Общедоступный энциклопедический словарь [Книга] : Настольная книга для всех: Сост. по Лярусу, Брокгаузу, Мейеру и др. лучш. источн. – Санкт-Петербург, 1912. – 464с.
2002.
Общее мерзлотоведение [Книга]. – Ленинград; Москва, 1940. – 340с.
2003.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
2004.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
2005.
Объяснительная записка к докладу об организации строительного отделения политехнического института [Книга]. – 5с. – Оттиск
2006.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
2007.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
2008.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
2009.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
2010.
Массалітіна Є.В. Одновимірні та багатовимірні інтегральні нерівності для неперервних і розривних функцій та їх застосування [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.фіз.-мат. наук: Спец.05.01.02 / Євгенія Вікторівна Массалітіна: КНУТШ. – Київ, 2006
2011.
Елітіс О. [Однокровні [Книга] / Одісей Елітіс. – 2-е вид. – Афіни : Ікарос, 1980. – 59 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
2012.
Гонца І.С. Ойконімія Черкащини [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Ірина Семенівна Гонца; КНУТШ. – Київ, 2006
2013.
Багиев В.Л. Окисление низкомолекулярных олефинов и спиртов на Sn-Mo оксидных катализаторах [Автореферат] : Автореф. дисс.... д-ра хим. наук: Спец. 02.00.15 / Багиев В.Л.; АН Азерб. Республики; Ин-т теор. проблем хим. технол. им.М.Ф.Нагиева. – Баку, 2001
2014.
Они победили [Книга] : уроки компаний, преодолевших кризис / [ сост. Тарнавский В. и др. ]. – Киев : Стандарт, 2008. – 212 с. – (Библиотека журнала "Управление компанией" ; Книга 2). – ISBN 978-966-8961-15-1
2015.
Бережна М.В. Ономастикон романів Дж.К. Ролінг циклу "Гаррі Поттер" в українському та російському перекладах [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Бережна М.В. ; Запорізький національний ун-т. – Запоріжжя, 2008
2016.
Литвин Л.В. Ономастична система художньої прози (на матеріалі французських романів 19-20 століть) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.05 / Людмила Василівна Литвин; КНУТШ. – Київ, 2006
2017.
Зайцева Світлана Леонідівна Онтологічний зміст концепту "енергейність мови" [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Зайцева С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005
2018.
Булатевич М.М. Онтологічні ознаки суспільства модерну в соціології Франкфуртської школи [Дисертація] : дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Булатевич М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
2019.
Набережнєва Т.Є. Онтологія вторинного фразеотворення в різноструктурних мовах [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.15 - загальне мовознавство / Набережнєва Т.Є. ; КНУТШ ; ін-т філології. – Київ, 2009
2020.
Холстед Б. Опасные морские животные [Книга] / Б. Холстед; Отв. ред. Д.В. Наумов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 160с.
2021.
Описание главного педагогического института в нынешнем его состоянии [Книга]. – Санкт-Петербург : Тип.АН, 1851. – 71с.
2022.
Антонович В.Б. Описание монет и медалей, хранящихся в нумизматическом музее Университета Св. Владимира. [Книга] / В.Б. Антонович. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира
2023.
[Оповідання про Олександра Македонського [Книга] : книжечка про Олександра Македонського. – Афіни : Ерміс, 1989. – 125, 136 с. : іл.]. – Видання новогрецькою мовою. - Описано за перекладом. – ([Новогрецька бібліотека ; 39])
2024.
Определители по фауне СССР [Книга] : Изд. Зоологическим ин-том АН СССР. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
2025.
Білинська Марина Йосипівна Оптико-електронні засоби контролю параметрів обертального руху на основі методу просторової модуляції [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Білинська М.Й.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,