Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2001.
Сорока В.М. Нелінійні особливості скорочення камбаловидного м"язу щура [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.02 / Василь Михайлович Сорока; КНУТШ. – Київ, 2006
2002.
Ільків Володимир Степанович Нелокальні крайові задачі для рівнянь з частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Ільків В.С.; КНУТШ. – Київ, 2005
2003.
Фрис І.Б. Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук :10.01.03 / Фрис І. Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2004.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
2005.
Каранда М.В. Неорілігійні мотиви в естетиці та мистецтві зламу 19 -20 століть [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: 09.00.08 / Марина Василівна Каранда; КНУТШ. – Київ, 2006
2006.
Лялецький О.О. Неперервність функції в інтенсіональних моделях лямбда-подібних числень [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Лялецький О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
2007.
Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Чередниченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005
2008.
Іксанов Олександр Маратович Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Іксанов Олександр Маратович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007
2009.
Іксанов О.М. Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.01.05 / Іксанов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
2010.
Дармосюк В.М. Нетерові напівдосконалі та напівдистрибутивні кільця [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Дармосюк В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2011.
Нефтегазоносность морей и океанов [Книга]. – Москва : Недра, 1973. – 231 с.
2012.
Нижний докембрий центральной части Украинского щита [Книга] : (строение и металлогенические особенности формаций). – Львов : Высшая школа, 1980. – 139с.
2013.
Титаренко Е.М. Никодимово озеро [Книга] : Роман / Е.М. Титаренко. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 352с.
2014.
Добиаш А. Николай Алексеевич Лавровский, первый директор ин-та князя Безбородко [Книга] / А. Добиаш; Ніжинський педагогічний інститут. – Нежин : Тип.-лит. М.В. Глезера, 1900. – 50с.
2015.
Кочетков А.С. Николай Коперник [Книга] : Драматическая поэма / А.С. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1974. – 208с.
2016.
Лунина В.А. Николай Михайлович Пржевальский [Книга] : (к шестидесятилетию со дня смерти) / В.А. Лунина, С.Н. Рязанцев. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1948. – 44с. : карта
2017.
Христенко О.С. Німецький молодіжний сленг: лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Христенко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
2018.
Христенко О.С. Німецький молодіжний сленг:лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний аспекти [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Христенко О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2019.
Шаровольський І.В. Німецькі позичені слова в українській мові [Книга] / Іван Шаровольський. – Київ, 1926. – С. 62-79. – Окр. відб. з: Записки Київського інституту народної освіти. - К,, 1926 — 1927. Т.1, С. 62-79. - Т. 2 , С. 27-44 - ця частина статті відсутня
13 травня 1926 р. цю статтю було зачитано в Українській Академії Наук, як доповідь на спільнім засіданні Комісії Заходо-й Америкознавства, Комісії Історичного словниката Інституту Української Наукової Мови
2020.
Фоміна Г.В. Німецькомовна драматургія 60-80-х рр. 20 ст. : Своєрідність трансформації традиційних сюжетів та образів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Фоміна А. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2021.
Жовтані Р.Я. Німецькомовний простір творів Юрія Клена : конфлікт ідентичностей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Жовтані Р.Я.; КНУТШ. – Київ, 2009
2022.
Жовтані Р.Я. Німецькомовний простір творів Юрія Клена: конфлікт ідентичностей [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Жовтані Р.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2023.
Хуссейн Х.М. Н-модель алгоритму і універсальна SH-модель обчислювача та їх використання для дослідження комп"ютерних засобів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Хуссейн Х.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
2024.
Новая и новейшая история [Журнал] / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
2025.
Зацный Ю.А. Новая общественно-политическая лексика и фразеология английского языка [Книга] / Ю.А. Зацный, В.Н. Бутов ; Мин-во образования Украины. – Запорожье : Запорожский государственный университет, 2000. – 200 с. – ISBN 966-599-088-8
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,