Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2051.
Марченко С.І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Марченко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2008
2052.
Виноградський М.Д. Організація праці менеджера [Книга] : навчальний посібник / Виноградський М.Д., Виноградська A.M., Шканова ; Київський економічний інститут менеджменту. – Київ : Кондор, 2007. – 414 с. – ISBN 966-8251-00-8
2053.
Апанасенко Г.Б. Орест Новицький про сутність предмету філософії та проблему періодизації історико-філософського процесу [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: 08.00.05 / Галина Богданівна Апанасенко; КНУТШ. – Київ, 2006
2054.
Тесленко І.О. Орієнталізм в українському образотворчому мистецтві першої третини 20 століття [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.05 / Тесленко І.О.; Мін-во освіти і науки України; Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. – Львов, 2006
2055.
Елітіс О. [Орієнтири [Книга] / Одісей Елітіс. – 13-е вид. – Афіни : Ікарос, 1998. – 152 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-88-3
2056.
Билибин Н. Основания анализа бесконечно малых [Книга] : Для дополнит. класса реальных училищ / Н. Билибин. – С.-Петербург : Тип. П.В. Мартынова, 1907. – 424с.
2057.
Билибин Н. Основания анализа бесконечно малых [Книга] : (Для дополнительного класса реальных училищ) / Н. Билибин. – С.-Петербург : Тип. П.В. Мартынова, 1907. – 45 с.
2058.
Спенсер Г. Основания биологии [Книга] : Морфологическая эволюция, физиологическая эволюция, законы размножения / Г. Спенсер ; Пер. с англ. под ред. А. Рубакина. – Петроград : Тип. М.Я. Минькова. – 380 с. : 16 табл.
2059.
Граве Д.О. Основи алгебри [Книга] / Д.А. Граве. – Київ : "Союзбанку", 1919. – 268 с.
2060.
Основи демократії [Книга] : навч. посібник / М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук, Н. Бровинська, І. [ та ін.] Буркут; Бессонова М. [ та ін.] ; [ за заг. ред. А. Колодій ] ; МОН України, Академія педагогічних наук України, Укр.- канад. проект "Розбудова демократії", Ін-т вищої освіти. – Вид. 2-ге, стереотипне. – Київ : Ай Бі, 2004. – 669 с. – ISBN 966-95538-7-3
2061.
Аппельрот Г.Г. Основная форма системы алгебраических дифференциальных уравнений [Книга] / Г.Г. Аппельрот. – Москва : Университетская тип., 1902. – 14 с.
2062.
Сігуа Г.В. Основні домінанти створення та функціонування вільних економічних зон у перехідній економіці [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Сігуа Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
2063.
Гурицька М.С. Основні моделі взаємодії громадянського суспільства і держави [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Гурицька М. С.; КНУТШ. – Київ, 2009
2064.
Основні положення Звіту про Конкурентоспроможність України 2008 [Книга] : назустріч економічному зростанню та процвітанню / pед. : М. Дрзенік Хану, Т. Гейгер. – Женева : Всесвітній Економічний Форум, 2008. – 74 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 66-67
2065.
Якубіна В.Л. Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній соціальній філософії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Якубіна В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008
2066.
Якубіна В.Л. Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній соціальній філософії [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Якубіна В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008
2067.
Боброва Аліна Григорівна Основні форми сучасного політичного насилля [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Боброва А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005
2068.
Андреев К.А. Основной курс аналитической геометрии [Книга] / К.А. Андреев. – 4 изд. – Москва, 1905. – 610с. – С приложением примеров, задач и вопросов для повторения
2069.
Андреев К.А. Основной курс аналитической геометрии на плоскости [Книга] / К.А. Андреев. – Б.м. – 279 с.
2070.
Хмелевской В.К. Основной курс электроразведки [Книга] / В.К. Хмелевской. – Москва : Изд-во Московского ун-та
2071.
Хмелевской В.К. Основной курс электроразведки [Книга] / В.К. Хмелевской. – Москва : Изд-во Московского ун-та
2072.
Основной магматизм северо-восточной части Балтийского щита [Книга]. – Ленинград : Наука, 1969. – 139с. + карта
2073.
Сташевский Е.Д. Основные вопросы теории и практики землеустройства [Книга] / Е.Д. Сташевский; Правление сахаротреста СССР. – Киев : 10 тип. "Транспечать", им. Ленина, 1928. – 38с.
2074.
Основные положения предметной системы преподавания [Книга] : С табл. спец. циклов. – 4-е изд. – Москва, 1909. – 16с.
2075.
Основные положення Отчёта о Конкурентоспособности Украины 2008 [Книга] : навстречу экономическому росту и процветанию / Ред.: М. Дрзеник Хану, Т. Гейгер. – Женева : Всемирный Экономический Форум, 2008. – 76 с. : табл. – Библиогр.: c. 68-69
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,