Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2076.
Основные положення Отчёта о Конкурентоспособности Украины 2008 [Книга] : навстречу экономическому росту и процветанию / Ред.: М. Дрзеник Хану, Т. Гейгер. – Женева : Всемирный Экономический Форум, 2008. – 76 с. : табл. – Библиогр.: c. 68-69
2077.
Основные черты магматизма и рудоносности Чаткальских гор [Книга]. – Ташкент : Фан, 1970. – 203с.
2078.
Основы биологии [Книга] : Пособие для высш. пед. учеб. завед. – Москва : Учпедгиз, 1939. – 275с
2079.
Парсонс Т.Р. Основы биохимии [Книга] : В приложении к физиологии человека / Т.Р. Парсонс; Пер. с англ. А.Е. Браунштейна; Под ред. В. А. Энгельгардта. – Москва : Госиздат, 1928. – 223с
2080.
Гортнер Р. Основы биохимии [Книга] : Учебное пособие для втузов / Р. Гортнер; Пер. под ред. А.В. Думанского. – Москва-Ленинград : Снабтехиздат
2081.
Гортнер Р. Основы биохимии [Книга] : Учебное пособие для втузов / Р. Гортнер. – Москва-Ленинград : Снабтехиздат
2082.
Гортнер Р. Основы биохимии [Книга] : Учебное пособие для втузов / Р. Гортнер. – Москва-Ленинград : Снабтехиздат
2083.
Бондарчук В.Г. Основы геомоpфологии [Книга] / В.Г. Бондарчук. – Москва : Учпедгиз, 1949. – 320с.
2084.
Вахромеев Г.С. Основы методологии комплексирования геофизических исследований при поисках рудных месторождений [Книга] / Вахромеев Г.С. – Москва : Недра, 1978. – 153 с.
2085.
Вдовенков В.Ю. Основы электротехники и электроники. Интеллектуальные компоненты на основе искусственных нейронных сетей [Книга] : учебное пособие / Вдовенков В.Ю., Гоков А.М., Жидко Е.А. ; МОНУ ; ХНЭУ. – Харкьков : ХНЭУ. – ISBN 966-676-141-6
2086.
Данилевский Основьяненко [Книга] / Данилевский, 1856
2087.
Рилач Н.М. Особливості взаємодії України та Європейського Союзу у науково-технологічній сфері [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02.-Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Рилач Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
2088.
Рилач Н.М. Особливості взаємодії України та Європейського Союзу у науково-технологічній сфері [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Рилач Н.М.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин; каф-ра світового господарства і міжнародних економічних відносин. – Київ, 2008
2089.
Сизова О.Ф. Особливості відтворення в перекладі гендерної ідентичності суб"єкта жіночого поетичного дискурсу (на матеріалі англомовних перекладів з української) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Сизова О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2007
2090.
Мотронюк О.В. Особливості географічного поширення та еколого-ценотична диференціація видів родини Euphorbiaceae Juss. у флорі України [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Мотронюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2091.
Мотронюк О.В. Особливості географічного поширення та еколого-ценотична диференціація видів родини Euphorbiaceae Juss. у флорі України [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Мотронюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2092.
Мотузюк О.П. Особливості електричної активності кори головного мозку при творчій літературній діяльності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Мотузюк О.П.; КНУТШ. – Київ, 2006
2093.
Неліпа Дмитро Васильович Особливості інституціоналізації соціального партнерства (політологічний аналіз) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук; 23. 00. 02 / Неліпа Д. В.; КНУТШ. – Київ, 2005
2094.
Липецька М.Л. Особливості інтерпретації німецької поезії в українській вокальній музиці [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Липецька М.Л.; Львівська держ. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2007
2095.
Скляр Л.В. Особливості комплексного збагачення жовнових фосфоритових руд [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец. 05.15.08 / Скляр Л.В.; Мін-во освіти і науки України; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2006
2096.
Бахметьєва А.М. Особливості комунікативних функцій паблік рилейшнз в діяльності прес-служб установ освіти [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Бахметьєва А. М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
2097.
Маршалок О.І. Особливості кополімеризації метил-a-алкілзаміщених акрилатів [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. : 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Маршалок О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2098.
Маршалок О.І. Особливості кополімеризації метил-а-алкілзаміщених акрилатів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Маршалок О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
2099.
Журавльов О.А. Особливості коркової активності та мозкового кровотоку при виконанні розумових завдань в осіб, шо постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.біол. наук: 03.00.13 / Олександр Анатолійович Журавльов; КНУТШ. – Київ, 2006
2100.
Маклюк Ю.О. Особливості накопичення 90Sr, 137Cs і дозові навантаження у мишоподібних та мідицеподібних зони відчуження і зони безумовного (обов"язкового) відселення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Маклюк Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,