Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2076.
Билибин Н. Основания анализа бесконечно малых [Книга] : (Для дополнительного класса реальных училищ) / Н. Билибин. – С.-Петербург : Тип. П.В. Мартынова, 1907. – 45с.
2077.
Спенсер Г. Основания биологии [Книга] : Морфологическая эволюция, физиологическая эволюция, законы размножения / Г. Спенсер ; Пер. с англ. под ред. А. Рубакина. – Петроград : Тип. М.Я. Минькова. – 380 с. : 16 табл.
2078.
Граве Д.О. Основи алгебри [Книга] / Д.А. Граве. – Київ : "Союзбанку", 1919. – 268 с.
2079.
Основи демократії [Книга] : навч. посібник / М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук, Н. Бровинська, І. [ та ін.] Буркут; Бессонова М. [ та ін.] ; [ за заг. ред. А. Колодій ] ; МОН України, Академія педагогічних наук України, Укр.- канад. проект "Розбудова демократії", Ін-т вищої освіти. – Вид. 2-ге, стереотипне. – Київ : Ай Бі, 2004. – 669 с. – ISBN 966-95538-7-3
2080.
Аппельрот Г.Г. Основная форма системы алгебраических дифференциальных уравнений [Книга] / Г.Г. Аппельрот. – Москва : Университетская тип., 1902. – 14с.
2081.
Сігуа Г.В. Основні домінанти створення та функціонування вільних економічних зон у перехідній економіці [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Сігуа Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
2082.
Гурицька М.С. Основні моделі взаємодії громадянського суспільства і держави [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Гурицька М. С.; КНУТШ. – Київ, 2009
2083.
Основні положення Звіту про Конкурентоспроможність України 2008 [Книга] : назустріч економічному зростанню та процвітанню / pед. : М. Дрзенік Хану, Т. Гейгер. – Женева : Всесвітній Економічний Форум, 2008. – 74 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 66-67
2084.
Якубіна В.Л. Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній соціальній філософії [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Якубіна В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008
2085.
Якубіна В.Л. Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній соціальній філософії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Якубіна В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008
2086.
Боброва Аліна Григорівна Основні форми сучасного політичного насилля [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Боброва А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005
2087.
Андреев К.А. Основной курс аналитической геометрии [Книга] / К.А. Андреев. – 4 изд. – Москва, 1905. – 610с. – С приложением примеров, задач и вопросов для повторения
2088.
Андреев К.А. Основной курс аналитической геометрии на плоскости [Книга] / К.А. Андреев. – Б.м. – 279с.
2089.
Хмелевской В.К. Основной курс электроразведки [Книга] / В.К. Хмелевской. – Москва : Изд-во Московского ун-та
2090.
Хмелевской В.К. Основной курс электроразведки [Книга] / В.К. Хмелевской. – Москва : Изд-во Московского ун-та
2091.
Основной магматизм северо-восточной части Балтийского щита [Книга]. – Ленинград : Наука, 1969. – 139с. + карта
2092.
Сташевский Е.Д. Основные вопросы теории и практики землеустройства [Книга] / Е.Д. Сташевский; Правление сахаротреста СССР. – Киев : 10 тип. "Транспечать", им. Ленина, 1928. – 38с.
2093.
Основные положения предметной системы преподавания [Книга] : С табл. спец. циклов. – 4-е изд. – Москва, 1909. – 16с.
2094.
Основные положення Отчёта о Конкурентоспособности Украины 2008 [Книга] : навстречу экономическому росту и процветанию / Ред.: М. Дрзеник Хану, Т. Гейгер. – Женева : Всемирный Экономический Форум, 2008. – 76 с. : табл. – Библиогр.: c. 68-69
2095.
Основные черты магматизма и рудоносности Чаткальских гор [Книга]. – Ташкент : Фан, 1970. – 203с.
2096.
Основы биологии [Книга] : Пособие для высш. пед. учеб. завед. / Г. Винберг, В. Дорфман, Б. Морозов, А. Парамонов, И. Эскин; Г. Винберг, В. Дорфман, Б. Морозов, А. Парамонов, И. Эскин; Под ред. В. Дорфмана, А. Парамонова. – Москва : Учпедгиз, 1939. – 275с
2097.
Парсонс Т.Р. Основы биохимии [Книга] : В приложении к физиологии человека / Т.Р. Парсонс; Пер. с англ. А.Е. Браунштейна; Под ред. В. А. Энгельгардта. – Москва : Госиздат, 1928. – 223с
2098.
Гортнер Р. Основы биохимии [Книга] : Учебное пособие для втузов / Р. Гортнер; Пер. под ред. А.В. Думанского. – Москва-Ленинград : Снабтехиздат
2099.
Гортнер Р. Основы биохимии [Книга] : Учебное пособие для втузов / Р. Гортнер. – Москва-Ленинград : Снабтехиздат
2100.
Гортнер Р. Основы биохимии [Книга] : Учебное пособие для втузов / Р. Гортнер. – Москва-Ленинград : Снабтехиздат
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,