Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2076.
Липецька М.Л. Особливості інтерпретації німецької поезії в українській вокальній музиці [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Липецька М.Л.; Львівська держ. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2007
2077.
Скляр Л.В. Особливості комплексного збагачення жовнових фосфоритових руд [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец. 05.15.08 / Скляр Л.В.; Мін-во освіти і науки України; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2006
2078.
Бахметьєва А.М. Особливості комунікативних функцій паблік рилейшнз в діяльності прес-служб установ освіти [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Бахметьєва А. М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
2079.
Маршалок О.І. Особливості кополімеризації метил-a-алкілзаміщених акрилатів [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. : 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Маршалок О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2080.
Маршалок О.І. Особливості кополімеризації метил-а-алкілзаміщених акрилатів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Маршалок О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
2081.
Журавльов О.А. Особливості коркової активності та мозкового кровотоку при виконанні розумових завдань в осіб, шо постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.біол. наук: 03.00.13 / Олександр Анатолійович Журавльов; КНУТШ. – Київ, 2006
2082.
Маклюк Ю.О. Особливості накопичення 90Sr, 137Cs і дозові навантаження у мишоподібних та мідицеподібних зони відчуження і зони безумовного (обов"язкового) відселення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Маклюк Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2083.
Щербак Надія Олександрівна Особливості національної політики російського уряду на Правобережній Україні наприкінці ХVIII -початку ХХ ст. [Автореферат] : Автореферат дис. ... доктора історичних наук: Спец. 07.00.01 / Щербак Н.О; КНУТШ. – Київ, 2006
2084.
Полковенко О.В. Особливості остеокластичної резорбції кісткової тканини при зниженні опорного навантаження [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Полковенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2085.
Колядич Ю.В. Особливості поетики малої прози Романа Іваничука [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Колядич Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2086.
Ільков В.В. Особливості правового режиму інвестицій в Україні [Книга] : монографія / Василь Васильович. – Київ : ЮНЕСКО-Соціо, 2008. – 304 с. – ISBN 966-7251-17-9
2087.
Зуєв С.О. Особливості роботи арсенід-галієвих польових транзиторів шоткі у напружених режимах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.01 / Зуєв С.О.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
2088.
Рихлік В.А. Особливості становлення сучасної української політичної еліти [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Рихлік В.А.; КНУТШ. – Київ, 2010
2089.
Хоруженко А.І. Особливості субклітинної локалізації протеїнкіназ S6K1 та S6K2 у тиреоцитах щурів в умовах культури клітин in vitro [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.11 / Хоруженко А.І.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
2090.
Мельник І.М. Особливості температурно-концентраційних залежностей електроопору та близького магнітного порядку сплавів Fe- Co [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Мельник І.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
2091.
Іваненко В.І. Особливості утворення твердих розчинів на основі KTiOPO4 [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Іваненко В. І.; КНУТШ. – Київ, 2010
2092.
Чумак В.В. Особливості утворення, будова і властивості п"ятишарових перовскітоподібних сполук та ізоморфнозаміщених фаз типу А5В5О17 [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Чумак В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2093.
Костюк О.В. Особливості формування та трансформації релігійного міфу: (релігієзнавчий аспект) [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.11 / Олександр Васильович Костюк; КНУТШ. – Київ, 2006
2094.
Мамонова А.А. Особливості формування тонкої кристалічної структури та оптимізація процесів гарячої штамповки порошкових сталей [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.06 / Мамонова А.А.; НАНУ; Ін-тін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2007
2095.
Ткаченко Р.В. Особливості художніх інтерпретацій ігрової парадигми у мистецьких розвідках російських символістів та футуристів кінця 19- початку 20 століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Ткаченко Р.В.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009
2096.
Симонов К.М. Останнє літо [Книга] : Роман / К.М. Симонов; Пер. з рос. Н. Орлової та Л. Чубасової. – Київ : Дніпро, 1976. – 552с.
2097.
Гусев Ю.М. Остаточные деформации грунтов в строительстве [Книга] / Ю.М. Гусев. – Киев- Донецк : Вища школа, 1980. – 86с.
2098.
Симонов К.М. От Халхингола до Берлина [Книга] / К.М. Симонов. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1973. – 335с.
2099.
Васильев А.В. Отбор проб горных пород при инженерно-геологических исследованиях [Книга] / А.В. Васильев. – Москва : Недра, 1970. – 72 с.
2100.
Ответ совета имп. Харьковкого университета на вопросы, предложенные Министерством народного просвещения об изменении устава 1884 года [Книга]. – Харьков : Тип. и лит. Зильберберг и с-вья, 1901. – 143с. – На правах рукописи
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex