Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2101.
Щербак Надія Олександрівна Особливості національної політики російського уряду на Правобережній Україні наприкінці ХVIII -початку ХХ ст. [Автореферат] : Автореферат дис. ... доктора історичних наук: Спец. 07.00.01 / Щербак Н.О; КНУТШ. – Київ, 2006
2102.
Полковенко О.В. Особливості остеокластичної резорбції кісткової тканини при зниженні опорного навантаження [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Полковенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2103.
Колядич Ю.В. Особливості поетики малої прози Романа Іваничука [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Колядич Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2104.
Ільков В.В. Особливості правового режиму інвестицій в Україні [Книга] : монографія / Василь Васильович. – Київ : ЮНЕСКО-Соціо, 2008. – 304 с. – ISBN 966-7251-17-9
2105.
Зуєв С.О. Особливості роботи арсенід-галієвих польових транзиторів шоткі у напружених режимах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.01 / Зуєв С.О.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
2106.
Рихлік В.А. Особливості становлення сучасної української політичної еліти [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Рихлік В.А.; КНУТШ. – Київ, 2010
2107.
Хоруженко А.І. Особливості субклітинної локалізації протеїнкіназ S6K1 та S6K2 у тиреоцитах щурів в умовах культури клітин in vitro [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.11 / Хоруженко А.І.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
2108.
Мельник І.М. Особливості температурно-концентраційних залежностей електроопору та близького магнітного порядку сплавів Fe- Co [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Мельник І.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
2109.
Іваненко В.І. Особливості утворення твердих розчинів на основі KTiOPO4 [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Іваненко В. І.; КНУТШ. – Київ, 2010
2110.
Чумак В.В. Особливості утворення, будова і властивості п"ятишарових перовскітоподібних сполук та ізоморфнозаміщених фаз типу А5В5О17 [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Чумак В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2111.
Костюк О.В. Особливості формування та трансформації релігійного міфу: (релігієзнавчий аспект) [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.11 / Олександр Васильович Костюк; КНУТШ. – Київ, 2006
2112.
Мамонова А.А. Особливості формування тонкої кристалічної структури та оптимізація процесів гарячої штамповки порошкових сталей [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.06 / Мамонова А.А.; НАНУ; Ін-тін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2007
2113.
Ткаченко Р.В. Особливості художніх інтерпретацій ігрової парадигми у мистецьких розвідках російських символістів та футуристів кінця 19- початку 20 століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Ткаченко Р.В.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009
2114.
Симонов К.М. Останнє літо [Книга] : Роман / К.М. Симонов; Пер. з рос. Н. Орлової та Л. Чубасової. – Київ : Дніпро, 1976. – 552с.
2115.
Гусев Ю.М. Остаточные деформации грунтов в строительстве [Книга] / Ю.М. Гусев. – Киев- Донецк : Вища школа, 1980. – 86с.
2116.
Симонов К.М. От Халхингола до Берлина [Книга] / К.М. Симонов. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1973. – 335с.
2117.
Васильев А.В. Отбор проб горных пород при инженерно-геологических исследованиях [Книга] / А.В. Васильев. – Москва : Недра, 1970. – 72 с.
2118.
Ответ совета имп. Харьковкого университета на вопросы, предложенные Министерством народного просвещения об изменении устава 1884 года [Книга]. – Харьков : Тип. и лит. Зильберберг и с-вья, 1901. – 143с. – На правах рукописи
2119.
Букреев Б.Я. Отзыв профессора университета Б.Я.Букреева о письменных ответах по математике лиц, повергавшихся окончательным испытаниям в 1915 г. в реальных и средне-технических училищах Киев.Учебного Окр. [Книга] / Б.Я. Букреев. – Киев : Типография Т-ва И.Н.Кушнарева и К., 1916. – 22 c. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф
2120.
Букреев Б.Я. Отзыв профессора университета Св. Владимира Б.Я.Букреева о письменных ответах по математике лиц, подвергавшихся окончательным испытаниям в 1906 году в реальных училищах Киевского Учебного Округа [Книга] / Б.Я. Букреев. – Киев : Тип.Т-ва И.Н.Кушнерев и К`, 1907. – 18 c.
2121.
Букреев Б.Я. Отзыв профессора университета св.Владимира Б.Я.Букреева о письменных ответах по математике лиц, подвергавшихся окончательным испытаниям в 1907г.в реальных училищах Киевского Учеб.Округа [Книга] / Б.Я. Букреев. – Киев : Типография Т-ва Кушнерев и К., 1908. – 18c. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф
2122.
Букреев Б.Я. Отзыв профессора университета Св.Владимира Б.Я.Букреева о письменных ответах по математике лиц, подвергавшихся окончательным испытаниям в 1910г.в реальных училищах Киев.Учеб.Округа [Книга] / Б.Я. Букреев. – Киев : Лито-типография Т-ва И.Н.Кушнерев и К., 1911. – 26 c.
2123.
Кочетков В. Отзывается сердце [Книга] : Стихи / В. Кочетков. – Москва : Современник, 1975. – 142с.
2124.
Уитни Ч. Открытие нашей Галактики [Книга] / Ч. Уитни; Под ред. Хромова Г.С. – Москва : Мир, 1971. – 237с.
2125.
Міснянкін Д.О. Отримання каталітично активних оксидів на алюмінію з водних розчинів плазмохімічним методом [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец.05.17.01 / Міснянкін Д.О.; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. – Дніпропетровськ, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,