Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1976.
Кавєра О.Л. Обгрунтування параметрів способу безпечної експлуатації електрообладнання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Кавєра О.Л.; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007
1977.
Булік Юрій Володимирович Обгрунтування процесу і параметрів механізму для добування сапропелів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.11 / Булік Ю. В.; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 2005
1978.
Лісовенко Д.В. Обгрунтування технічної реалізації світлосигнальної системи злітно-посадочних смуг швидкого розгортання на основі світлодіодних випроміновачів [Автореферат] : Автореф.дис. ...канд. техн. наук: 20.02.14 / Денис Володимирович Лісовенко; КНУТШ. – Київ, 2006
1979.
Васючка В.І. Обернення хвильового фронту дипольно-обмінних спінових хвиль у плівках залізо-ітрієвого гранату [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Васючка В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
1980.
Ілляшенко О.В. Облік і контроль лізингу в промисловості [Дисертація] : дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності) / Ілляшенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1981.
Гладчук Г.Г. Облік та аналіз витрат виробництва (на прикладі цегельних заводів Чернівецької області) [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності) / Гладчук Г.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1982.
Коблянська Г.Ю. Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Коблянська Г.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1983.
Демченко Т.А. Облік, аналіз та оцінка оборотних активів (на прикладі промислових підприємств фармацевтичної галузі) [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Демченко Т.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1984.
Гончаров И.А. Обломов [Книга] : Роман в четырех частях / И.А. Гончаров. – Москва : Художественная литература, 1975. – 240с.
1985.
Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект) [Автореферат] : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Мічурін Є. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
1986.
Белянкин И.И. Обобщение теорем Гюльдена [Книга] / И.И. Белянкин. – Б.м. – 10с.
1987.
Обозрения преподавания на физико-математическом отделении Женского пдагогического института, 1910-1911 учебн. год [Книга]. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1910. – 27с.
1988.
Бабік М.І. Образ героя-естета в російській літературі 19-20 століть (генезис і типологія) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.02 / Бабік М.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
1989.
Щербина В.М. Образи інформаційного суспільства: соціологічна концептуалізація [Автореферат] : Автореферат дис. ...д-ра соціол. наук: Спец. 22.00.01 / Щербина В.М.; Віктор Миколайович Щербіна; КНУТШ. – Київ, 2006
1990.
Філінюк В.А. Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук.10.02.01 / Філінюк В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006
1991.
Белдоусов В.В. Образование гор и материков [Книга] : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / В.В. Белдоусов. – Москва : Знание, 1951. – 24 с.
1992.
Авер"янова Н.М. Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості (український аналіз) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Авер"янова Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2007
1993.
Гончаров И.А. Обрыв [Книга] : Роман в пяти частях / И.А. Гончаров. – Рига : Латгосиздат, 1950. – 799с.
1994.
Іванюк Т.І. Обставини, які пом`якшують покарання, за кримінальним правом України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Іванюк Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2006
1995.
Сендеров О.О. Обчислювальні методи оцінювання статистичних властивостей змінних і параметрів математичних моделей технологічних об"єктів газотранспортних систем [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / Олег Олександрович Сендеров; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1996.
Гартман Макс Общая биология [Книга] : Введение в учение о жизни / Гартман Макс; Пер. с нем. А.Д. и Л.И. Некрасовых и В.А. Дорфмана; Предисл. М.Л. Левина. – 2-е изд., перераб. и доп. А.Д. Некрасовым. – Москва; Ленинград : Биомедгиз, 1936. – 747с. : илл. – Библиогр.:с. 704 - 728
1997.
Гартман Макс Общая биология [Книга] : Введение в учение о жизни / Гартман Макс; Пер. с нем. А. Д. Некрасова с предисл. М. Л. Левина. – 2-е изд. – Москва : Медгиз
1998.
Жуков Л.А. Общая океанология [Книга] / Л.А. Жуков. – Ленинград, 1976. – 376с.
1999.
Белянкин И.И. Общая теория фокусов кривых второго порядка [Книга] / И.И. Белянкин. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1905. – 21с.
2000.
Рубинштейн Д.Л. Общая физиология [Книга] / Д.Л. Рубинштейн. – Москва : Медгиз, 1947. – 646с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,