Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1976.
Массалітіна Є.В. Одновимірні та багатовимірні інтегральні нерівності для неперервних і розривних функцій та їх застосування [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.фіз.-мат. наук: Спец.05.01.02 / Євгенія Вікторівна Массалітіна: КНУТШ. – Київ, 2006
1977.
Елітіс О. [Однокровні [Книга] / Одісей Елітіс. – 2-е вид. – Афіни : Ікарос, 1980. – 59 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1978.
Гонца І.С. Ойконімія Черкащини [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Ірина Семенівна Гонца; КНУТШ. – Київ, 2006
1979.
Багиев В.Л. Окисление низкомолекулярных олефинов и спиртов на Sn-Mo оксидных катализаторах [Автореферат] : Автореф. дисс.... д-ра хим. наук: Спец. 02.00.15 / Багиев В.Л.; АН Азерб. Республики; Ин-т теор. проблем хим. технол. им.М.Ф.Нагиева. – Баку, 2001
1980.
Они победили [Книга] : уроки компаний, преодолевших кризис / [ сост. Тарнавский В. и др. ]. – Киев : Стандарт, 2008. – 212 с. – (Библиотека журнала "Управление компанией" ; Книга 2). – ISBN 978-966-8961-15-1
1981.
Бережна М.В. Ономастикон романів Дж.К. Ролінг циклу "Гаррі Поттер" в українському та російському перекладах [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Бережна М.В. ; Запорізький національний ун-т. – Запоріжжя, 2008
1982.
Литвин Л.В. Ономастична система художньої прози (на матеріалі французських романів 19-20 століть) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.05 / Людмила Василівна Литвин; КНУТШ. – Київ, 2006
1983.
Зайцева Світлана Леонідівна Онтологічний зміст концепту "енергейність мови" [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Зайцева С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005
1984.
Булатевич М.М. Онтологічні ознаки суспільства модерну в соціології Франкфуртської школи [Дисертація] : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / М.М. Булатевич ; КНУТШ. – Київ : [Б. и.], 2009
1985.
Набережнєва Т.Є. Онтологія вторинного фразеотворення в різноструктурних мовах [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.15 - загальне мовознавство / Набережнєва Т.Є. ; КНУТШ ; ін-т філології. – Київ, 2009
1986.
Холстед Б. Опасные морские животные [Книга] / Б. Холстед; Отв. ред. Д.В. Наумов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 160с.
1987.
Описание главного педагогического института в нынешнем его состоянии [Книга]. – Санкт-Петербург : Тип.АН, 1851. – 71с.
1988.
Антонович В.Б. Описание монет и медалей, хранящихся в нумизматическом музее Университета Св. Владимира. [Книга] / В.Б. Антонович. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира
1989.
[Оповідання про Олександра Македонського [Книга] : книжечка про Олександра Македонського. – Афіни : Ерміс, 1989. – 125, 136 с. : іл.]. – Видання новогрецькою мовою. - Описано за перекладом. – ([Новогрецька бібліотека ; 39])
1990.
Определители по фауне СССР [Книга] : Изд. Зоологическим ин-том АН СССР. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
1991.
Білинська Марина Йосипівна Оптико-електронні засоби контролю параметрів обертального руху на основі методу просторової модуляції [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Білинська М.Й.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2006
1992.
Макушенко І.А. Оптимальне управління інформаційними потоками в багатоканальних мережах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат.наук: 01.05.04 / Ігор Анатолійович Макушенко; КНУТШ. – Київ, 2006
1993.
Журкіна В.М. Оптимальний позиційно-слідкуючий електропривод оптичного телескопа [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Журкіна В.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
1994.
Абашев А.Д. Оптимальные и адаптивные системы [Книга] : учеб. пособие / А.Д Абашев, В.В. Ржавин, Ю.М. Харитонов ; МВ и ССО РСФСР, Чувашский гос. ун-т им. И.И. Ульянова. – Чебоксары : [б. и.], 1989. – 88 с.
1995.
Рева Т.Д. Оптимізація вибору кремнеземних адсорбентів для концентрування іонів основних біотоксикантів у комбінованих методах аналізу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Рева Т.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1996.
Камінський В.М. Оптимізація збереження геопросторової інформації в географічній інформаційній системі військового призначення [Дисертація] : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 20.02.04 - військова географія / Камінський В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
1997.
Камінський В.М. Оптимізація збереження геопросторової інформації в географічній інформаційній системі військового призначення [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.технічних наук: спец. 20.02.04-Військова географія / Камінський В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
1998.
Волкогон М.В. Оптимізація продукційного процесу рослин озимої пшениці за використання регулятора росту природного походження, створеного на основі вермикомпосту [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.12 / Волкогон М.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1999.
Борщевський В.В. Оптимізація українсько-польського економічного співробітництва в процесі наближення України до ЄС [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Борщевський В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2000.
Вишивана І.Г. Оптична провідність невпорядкованих сплавів та напівпровідників [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.07 / Вишивана І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex