Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1976.
Белдоусов В.В. Образование гор и материков [Книга] : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / В.В. Белдоусов. – Москва : Знание, 1951. – 24 с.
1977.
Авер"янова Н.М. Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості (український аналіз) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Авер"янова Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2007
1978.
Гончаров И.А. Обрыв [Книга] : Роман в пяти частях / И.А. Гончаров. – Рига : Латгосиздат, 1950. – 799с.
1979.
Іванюк Т.І. Обставини, які пом`якшують покарання, за кримінальним правом України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Іванюк Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2006
1980.
Сендеров О.О. Обчислювальні методи оцінювання статистичних властивостей змінних і параметрів математичних моделей технологічних об"єктів газотранспортних систем [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / Олег Олександрович Сендеров; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1981.
Гартман Макс Общая биология [Книга] : Введение в учение о жизни / Гартман Макс; Пер. с нем. А.Д. и Л.И. Некрасовых и В.А. Дорфмана; Предисл. М.Л. Левина. – 2-е изд., перераб. и доп. А.Д. Некрасовым. – Москва; Ленинград : Биомедгиз, 1936. – 747с. : илл. – Библиогр.:с. 704 - 728
1982.
Гартман Макс Общая биология [Книга] : Введение в учение о жизни / Гартман Макс; Пер. с нем. А. Д. Некрасова с предисл. М. Л. Левина. – 2-е изд. – Москва : Медгиз
1983.
Жуков Л.А. Общая океанология [Книга] / Л.А. Жуков. – Ленинград, 1976. – 376с.
1984.
Белянкин И.И. Общая теория фокусов кривых второго порядка [Книга] / И.И. Белянкин. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1905. – 21с.
1985.
Рубинштейн Д.Л. Общая физиология [Книга] / Д.Л. Рубинштейн. – Москва : Медгиз, 1947. – 646с.
1986.
Общедоступный энциклопедический словарь [Книга] : Настольная книга для всех: Сост. по Лярусу, Брокгаузу, Мейеру и др. лучш. источн. – Санкт-Петербург, 1912. – 464с.
1987.
Общее мерзлотоведение [Книга] / М.И. Сумгин, С.П. Качурин, Н.И. Толстихин, В.Ф. Тумень. – Ленинград; Москва, 1940. – 340с.
1988.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
1989.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
1990.
Объяснительная записка к докладу об организации строительного отделения политехнического института [Книга]. – 5с. – Оттиск
1991.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
1992.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
1993.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
1994.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
1995.
Массалітіна Є.В. Одновимірні та багатовимірні інтегральні нерівності для неперервних і розривних функцій та їх застосування [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.фіз.-мат. наук: Спец.05.01.02 / Євгенія Вікторівна Массалітіна: КНУТШ. – Київ, 2006
1996.
Елітіс О. [Однокровні [Книга] / Одісей Елітіс. – 2-е вид. – Афіни : Ікарос, 1980. – 59 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1997.
Гонца І.С. Ойконімія Черкащини [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Ірина Семенівна Гонца; КНУТШ. – Київ, 2006
1998.
Багиев В.Л. Окисление низкомолекулярных олефинов и спиртов на Sn-Mo оксидных катализаторах [Автореферат] : Автореф. дисс.... д-ра хим. наук: Спец. 02.00.15 / Багиев В.Л.; АН Азерб. Республики; Ин-т теор. проблем хим. технол. им.М.Ф.Нагиева. – Баку, 2001
1999.
Они победили [Книга] : уроки компаний, преодолевших кризис / [ сост. Тарнавский В. и др. ]. – Киев : Стандарт, 2008. – 212 с. – (Библиотека журнала "Управление компанией" ; Книга 2). – ISBN 978-966-8961-15-1
2000.
Бережна М.В. Ономастикон романів Дж.К. Ролінг циклу "Гаррі Поттер" в українському та російському перекладах [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Бережна М.В. ; Запорізький національний ун-т. – Запоріжжя, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex