Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1901.
Труш О.М. Науково-педагогічна та громадська діяльність В.К. Піскорського [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Труш О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1902.
Мокринська О.В. Нафтилвмісні олігомерні фотонапівпровідники [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.хім. наук: Спец. 02.00.06 / О.В.Мокринська; КНУТШ. – Київ, 2002
1903.
Дудник О.В. Національно-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу (березень 1917 - 1920 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец.: 07.00.01 - іст. України / Дудник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1904.
Гуцало Л.В. Національно-територіальне районування в УСРР (20-30-ті роки 20 ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.05 -етнологія / Гуцало Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1905.
Аншелес О.М. Начала кристаллографии [Книга] : учеб. для геологич. специальностей гос. ун-тов и высш. технич. заведений / Аншелес О.М. ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1952. – 276 с.
1906.
Бугаев Н.В. Начало наибольших и наименьших показателей в теории дифференциальных уравнений [Книга] : Целые частные интегралы / Н.В. Бугаев. – Москва : Университетская тип., 1891. – 42с.
1907.
Наша Земля [Книга] : Сборник текстов для чтения. – Москва : Высшая школа, 1969. – 328с.
1908.
Мопассан Ги де Наше сердце. Пьер и Жан [Книга] : [ романы ] / Ги де Мопассан ; [ пер. с фр. ]. – Москва : Текст, 2004. – 303с. – (Мировая классика). – ISBN 5-7516-0390-7
1909.
Независимый библиотечный адвокат [Журнал] : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
1910.
Независимый библиотечный адвокат [Журнал] : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
1911.
Петренко Ю.О. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з резним рівнем фізичного розвитку [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Юрій Олексійович Петренко; КНУТШ. – Київ, 2006
1912.
Мохамед Салем Нассер Мохамед Нейромережна організація сортування масивів даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Мохамед Салем Нассер Мохамед; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009
1913.
Нафез Оді Шхаді Швейкі Нейроподібні методи обробки складних текстурних зображень у комп"ютерних системах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук:05.13.13 / Нафез Оді Шхаді Швейкі; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006
1914.
Хохряков А.О. Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода - фулерен С60 [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Хохряков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
1915.
Боголюбов Н.Н. Некотоpые замечания по поводу письма А.А. Маpкова в pедакцию "Тpудов II всесоюзного математического съезда" [Книга] : Заключительній ответ на полемическое віступление А.А.Маркова в 2 всесоюзном математическом съезде / Н.Н. Боголюбов. – Киев : АH УСРР, 1936. – 4 с. – Отд. оттиск из: Журнал Института математики АН УССР
1916.
Фернаті Павло Вікторович Нелінійна повзучість в"язкопружних односпрямованих волокнистих композитів та їх компонентів за умов розтягу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Фернаті П.В.; НАН України Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2005
1917.
Войцеховська О.В. Нелінійні властивості комбінованих транзисторних негатронів та пристрої автоматики на їх основі [Автореферат] : АВтореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Войцеховська О.В.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007
1918.
Зайцева О.В. Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Зайцева О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1919.
Зайцева О.В. Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Зайцева О.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009
1920.
Семенова І.Ю. Нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в рухомому резервуарі параболічної форми [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: спец.: 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми / Семенова І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1921.
Сорока В.М. Нелінійні особливості скорочення камбаловидного м"язу щура [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.02 / Василь Михайлович Сорока; КНУТШ. – Київ, 2006
1922.
Ільків Володимир Степанович Нелокальні крайові задачі для рівнянь з частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Ільків В.С.; КНУТШ. – Київ, 2005
1923.
Фрис І.Б. Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук :10.01.03 / Фрис І. Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1924.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
1925.
Каранда М.В. Неорілігійні мотиви в естетиці та мистецтві зламу 19 -20 століть [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: 09.00.08 / Марина Василівна Каранда; КНУТШ. – Київ, 2006
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,