Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1926.
Шаровольський І.В. Німецькі позичені слова в українській мові [Книга] / Іван Шаровольський. – Київ, 1926. – С. 62-79. – Окр. відб. з: Записки Київського інституту народної освіти. - К,, 1926 — 1927. Т.1, С. 62-79. - Т. 2 , С. 27-44 - ця частина статті відсутня
13 травня 1926 р. цю статтю було зачитано в Українській Академії Наук, як доповідь на спільнім засіданні Комісії Заходо-й Америкознавства, Комісії Історичного словниката Інституту Української Наукової Мови
1927.
Фоміна Г.В. Німецькомовна драматургія 60-80-х рр. 20 ст. : Своєрідність трансформації традиційних сюжетів та образів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Фоміна А. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1928.
Жовтані Р.Я. Німецькомовний простір творів Юрія Клена : конфлікт ідентичностей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Жовтані Р.Я.; КНУТШ. – Київ, 2009
1929.
Жовтані Р.Я. Німецькомовний простір творів Юрія Клена: конфлікт ідентичностей [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Жовтані Р.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1930.
Хуссейн Х.М. Н-модель алгоритму і універсальна SH-модель обчислювача та їх використання для дослідження комп"ютерних засобів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Хуссейн Х.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
1931.
Новая и новейшая история [Журнал] / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
1932.
Зацный Ю.А. Новая общественно-политическая лексика и фразеология английского языка [Книга] / Ю.А. Зацный, В.Н. Бутов ; Мин-во образования Украины. – Запорожье : Запорожский государственный университет, 2000. – 200 с. – ISBN 966-599-088-8
1933.
Алехин В. Новейшие материалы по флоре Тамбовской губернии [Книга] / В. Алехин. – с. 270-302. – Отдельный оттиск
1934.
Хаанпяя П. Новеллы [Книга] : Сборник рассказов / П. Хаанпяя, М. Ларни. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 272с.
1935.
Новий довідник для вступника до вищого навчального закладу 1,2,3,4 рівнів акредитації [Книга] : докладно про вищі навчальні заклади України (університети, академії, інститути, коледжі, технікуми). – Київ : Гранд-Ліцей, 2004. – 358 с. : іл. – ISBN 966-7118-16-9
1936.
Новий колегіум [Журнал] : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
1937.
Новини НАТО [Журнал]. – Київ, 2003-
1938.
Новини НАТО [Журнал]. – Київ, 2003-
1939.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
1940.
Нові видання України [Журнал] : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
1941.
Нові видання України [Журнал] : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
1942.
Філіппідис Д. [Новітня географія [Книга] / Даніїл Філіппідис, Григоріос Констандас ; за ред. Екатерини Кумар"яну. – Афіни : Ерміс, 1988. – 514 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 45])
1943.
Наседкина В.А. Новое в науке о поведении животных [Книга] : Рекомендательный обзор литературы / В.А. Наседкина. – Москва : Книга, 1970. – 16с.
1944.
Новое литературное обозрение [Журнал] : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
1945.
Бурков В.В. Новые данные о месторождениях кор выветривания и россыпях тантала за рубежом [Книга] / В.В. Бурков, К.В. Потемкин, В.И. Пятнов. – Москва : Наука, 1972. – 75с.
1946.
Новые данные по магматизму и минерализации в рудных районах Востока СССР [Книга]. – Москва : Наука, 1971. – 315с.
1947.
Новые данные по минерально-сырьевой базе Тихого океана (по советским и зарубежным литературным источникам) [Книга]. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 55с.
1948.
Новые методические исследования по анализу редкометальных минералов, руд и горных пород [Книга]. – Москва : Наука, 1970. – 93с.
1949.
Дворянкін В.О. Номінативні процеси в українських східностепових говірках [Автореферат] : Автореф. ...дис. канд. філол.наук: 10.02.01 / Віктор Олександрович Дворянкін; КНУТШ. – Луганськ, 2006
1950.
Назар І.Р. Нормалізація технологічних параметрів для удосконалення рулонного офсетного друку газет і журналів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.01 / Назар І.Р.; Українська академія друкарства. – Київ, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,