Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1926.
Назар І.Р. Нормалізація технологічних параметрів для удосконалення рулонного офсетного друку газет і журналів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.01 / Назар І.Р.; Українська академія друкарства. – Київ, 2008
1927.
Ремарк Э.М. Ночь в Лиссабоне. Последняя остановка [Книга] : Роман: Драма / Э.М. Ремарк. – Москва, Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 416с. – ISBN 5-237-00194-7, 966-03-0310-6
1928.
Петров В.П. О месторождениях урана в железорудных формациях докембрия [Книга] / В.П. Петров, В.С. Карпенко, Ю.А. Мещерский. – Москва : Атомиздат, 1969. – 72с.
1929.
Букреев Б.Я. О некоторых соотношениях в теории эллиптических функций Вейерштрасса [Книга] / Б.Я. Букреев. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира ; Тип.Завадского, 1893. – 303, (3) c. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф.
1930.
О предварительных итогах всесоюзной переписи населения 1970 года [Книга]. – Москва : Статистика, 1970. – 16с.
1931.
Граве Д.А. О разложении простых чисел на идеальные множетели [Книга] / Д.А. Граве. – Киев. – С. 542-568
1932.
Бондарчук В.Г. О стpатификации и стpатигpафии лессового покpова УССР [Книга] / В.Г. Бондарчук, 1938. – 7с. – Отд. оттиск из: Проблемы советской геологии, №1
1933.
Авенариус М.П. О термоэлектричестве [Книга] : рассуждение на получение степени магистра физики / М.П. Авенариус. – Санкт-Петербург : Императорская Академия Наукъ, 1864. – 24 с. – кн.написана рос.мов.стар.орф.
1934.
Букреев Б.Я. О фуксовых функциях нулевого ранга с симметрическим основным полигоном [Книга] / Б.Я. Букреев. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира, 1889. – 73 c. + Табл.чертежей. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф.
1935.
Безручко О.В. О.П. Довженко-педагог. Творчий пошук і метод [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Безручко О.В.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007
1936.
Граве Д.А. Об алгебраических единицах [Книга] / Д.А. Граве. – 25с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф
1937.
Баранецкий О.В. Об усвоении pастениями свободного азота [Книга] / О.В. Баранецкий. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира ; Тип. Завадского, 1894. – 76 с. – Отд.оттиск из Университет.известий за 1894 г.
1938.
Авенарус М.П. Об электрических разностях металлов при различных температурах [Книга] : Разсуждения на степень доктора физики / М.П. Авенарус. – Санкт-Петербург : тип.:Императорская Академия наук, 1866. – 40 с. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф.
1939.
Бейцун І.В. Об"єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. юрид. наук: Спец.: 12.00.09 / Бейцун І.В.; Ірина Валеріївна; КНУТШ. – Київ, 2006
1940.
Подвігіна О.О. Обгрунтування параметрів дренування геомеханічно порушених шахтних полів Центрального району Донбасу [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.технічних наук: спец. 05.15.09-Геотехнічна і гірнича механіка / Подвігіна О.О.; М-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008
1941.
Зуска А.В. Обгрунтування параметрів зсувних процесів природних схилів на основі кінематичної моделі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Зуска А.В.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Днепропетровск, 2007
1942.
Жомирук Р.В. Обгрунтування параметрів локалізації забруднення підземних вод у зоні відвалів фосфогіпсу [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец.21.06.01 / Руслан Валентинович Жомирук; МОНУ; Нац. горний ун-т. – Дніпропетровськ, 2006
1943.
Негрій С.Г. Обгрунтування параметрів механічного опору породам підошви виїмкових виробок при відпрацьовуванні лав зворотним ходом [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Негрій С.Г.; МОіНУ; Держ. вищ. навч. заклад "Донецікий національний технічний уніветситет". – Донецьк, 2007
1944.
Кавєра О.Л. Обгрунтування параметрів способу безпечної експлуатації електрообладнання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Кавєра О.Л.; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007
1945.
Булік Юрій Володимирович Обгрунтування процесу і параметрів механізму для добування сапропелів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.11 / Булік Ю. В.; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 2005
1946.
Лісовенко Д.В. Обгрунтування технічної реалізації світлосигнальної системи злітно-посадочних смуг швидкого розгортання на основі світлодіодних випроміновачів [Автореферат] : Автореф.дис. ...канд. техн. наук: 20.02.14 / Денис Володимирович Лісовенко; КНУТШ. – Київ, 2006
1947.
Васючка В.І. Обернення хвильового фронту дипольно-обмінних спінових хвиль у плівках залізо-ітрієвого гранату [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Васючка В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
1948.
Ілляшенко О.В. Облік і контроль лізингу в промисловості [Дисертація] : дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності) / Ілляшенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1949.
Гладчук Г.Г. Облік та аналіз витрат виробництва (на прикладі цегельних заводів Чернівецької області) [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності) / Гладчук Г.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1950.
Коблянська Г.Ю. Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Коблянська Г.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex