Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Хамзе Білал Методи представлення кодування і декодування узагальнених каскадних кодів зменшеної складності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Хамзе Білал ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків, 2014
152.
Самійленко Н.О. Методи розрахунку та оцінювання звукоізоляції складних огороджувальних конструкцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Самійленко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
153.
Третяк В.А. Методи та засоби математичного моделювання процесів теплообміну у двофазовому середовищі (на прикладі лазерно-дугового наплавлення) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Третяк Валерія Анатоліївна.; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
154.
Череп А.В. Методичні підходи до оцінки інтелектуальної власності промислових підприємств [Книга] : монографія / А.В. Череп, В.В. Ярмош ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215-234. – ISBN 978-966-599-433-6
155.
Смичок В.Д. Метрологічне забезпечення вимірювання характеристик верхніх шарів атмосфери [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Смичок Василь Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
156.
Минералогические сокровища Украины [Книга] : минералы кремнезема / Е.Ф. Шнюков, С.А. Довгий, Е.Ю. Пащенко, Е.Н. Рибак ; Нац. акад. наук Украины, Гос. науч. учреждение, Отд-ние морской геологии и осадоч. рудообразования. – Киев : Логос, 2013. – 166, [2] с. : фотоил. – Развернутый тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-171-745-8
157.
Міжнародне публічне право [Книга] : [підручник для студ. ВНЗ] : у 3 т. / [В.Ф. Антипенко та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Антипенка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ. – (Сучасний університетський підручник). – ISBN 978-966-598-758-1
158.
Міжнародне публічне право [Книга] : [підручник для студ. ВНЗ] : у 3 т. / [В.Ф. Антипенко та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Антипенка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ. – (Сучасний університетський підручник). – ISBN 978-966-598-764-1
159.
Курило М.В. Мінераграфія [Книга] : підручник для геол. та гірничих спец. ВНЗ / М.В. Курило, В.А. Михайлов, О.В. Дубина ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 381, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 350-352. – ISBN 978-966-439-723-7
160.
Волохова І.С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні [Книга] : монографія / Волохова Ірина Семенівна ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2014. – 461, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-444. – ISBN 978-966-2361-91-9
161.
Брацка М.В. Міфоісторичні, етнорегіональні та аксіологічні концепти прози польсько-українського пограниччя середини XIX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03 ; 10.01.05 / Брацка Марія Валентинівна ; М-во освівти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
162.
Величко Ю.І. Моделі та інформаційні технології побудови системи адаптації користувальницьких інтерфейсів програмних продуктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Величко Юрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2014
163.
Кирийчук Д.Л. Моделі та методи інформаційних технологій координаційного управління виробничих систем [Автореферат] : автореф. дис.... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кирийчук Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2014
164.
Кравцов Г.О. Моделі функціонування електронного цифрового підпису в високотехнологічних електроенергетичних мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кравцов Григорій Олексійович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014
165.
Шерстюк В.Г. Моделі, методи та інформаційні технології сценарно-прецедентного управління поліергатичними системами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Шерстюк Володимир Григорович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2014
166.
Гудима А.В. Моделювання складних соціально-економічних систем в умовах неповної інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гудима Андрій Віталійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2014
167.
Комариста Б.М. Моделювання та розрахунок індикаторів сталого розвитку для технологічних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Комариста Богдана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014
168.
Варшавець П.Г. Модифікація поверхні та підвищення властивостей керамічної цегли [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Варшавець Петро Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
169.
Величко О.Б. Музично-інструментальне виконавство доби просвітництва та романтизму: історіографічний та інструментознавчий аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Величко Оксана Богданівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014
170.
Мельниченко В.Ю. "На славу нашої преславної України". Тарас Шевченко і Осип Бодянський [Книга] / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 555, [4] с., [8] арк. фот. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-373-01340-6
171.
Стюарт Э. Надменный любовник [Книга] = Prince of swords / Энн Стюарт ; [пер. с англ. М. Соловей]. – Москва : Эксмо, 2013. – 442, [3] с. – Пер. с изд.: Prince of swords / A. Stuart, 1996. - Данные тит. л. частично парал. англ. – (Черный лебедь). – ISBN 978-5-699-58359-1
172.
Наноматериалы и нанотехнологии [Книга] : [учеб. для студ. высш. техн. учебных заведений] / В.А. Богуслаев [и др.] ; под общ. ред. В.А. Богуслаева. – Запорожье : Мотор Сич, 2014. – 207, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 204-207. – ISBN 978-966-2906-31-8
173.
Напрями удосконалення гуманітарного розвитку в Україні: соціоантропологічні, соціокультурні та соціосвітоглядні виміри [Книга] : 22-23 листоп. 2013 р. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [М-во освіти і науки України], Укр. акад. політ. наук, Запоріз. держ. інж. акад. ; [упоряд.: Воронкова В.Г.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – 284, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
174.
Нечитайло В.С. Народне хореографічне мистецтво як чинник трансляції національно-культурних цінностей у сучасній Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Нечитайло Володимир Степанович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
175.
Усеинов Т.Б. Народный стих Мемедемина Яшара [Книга] / Т.Б. Усеинов ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2009. – 159, [1] с. – Библигр.: с. 119-123. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 2). – ISBN 978-966-354-281-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,