Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Вєдров О. Науки про суспільство та соціальний прогрес [Книга] : епістемологічні та етичні засади соціальних наук з погляду філософії комунікації / Олексій Вєдров. – Київ : Стилос, 2014. – 338, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 335-338. – Бібліогр.: с. 315-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2399-25-7
177.
Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" [Книга] : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Францева К., Чолій Я.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 89 с. : іл. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
178.
Березенко В.В. Наукове осмислення феномену PR як соціальнокомунікаційної діяльності в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Березенко Віта Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
179.
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія "Управління" [Журнал] = Scientific bulletin Academy of municipal administration : збірник наукових праць. – Київ
  вип. 1. – 2014. – 429 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180.
Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія "Філологічні науки (літературознавство)" [Журнал] = Научный вестник Николаевского государственного университета имени В.А. Сухомлинского = Scientific bulletin of V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv state university = Wissenschaftsblatt der W.O. Suchomlinskij staatsuniversitat Mykolaiv : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв
  вип. 4.13 (104). – 2014. – 329 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 100-річчя Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського
181.
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту [Журнал] : щоквартальний збірник наукових праць. – Київ, 2003-
182.
Національна Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту [Журнал] : щоквартальний збірник наукових праць. – Київ, 2003-
183.
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки [Журнал]. – Луцьк
  № 4 (281). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Мовознавство)
184.
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки [Журнал]. – Луцьк
  № 5 (282). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Мовознавство)
185.
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки [Журнал]. – Луцьк
  № 1 (278). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
186.
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки [Журнал]. – Луцьк
  № 6 (283). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
187.
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки [Журнал]. – Луцьк
  № 12 (261). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
188.
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки [Журнал]. – Луцьк
  № 28 (277). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Літературознавство)
189.
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Сер. 1 "Економіка" [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Чернігів
  вип. 1 (21). – 2014. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
190.
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія "Літературознавство" [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 1 (77), ч. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
191.
Наукові праці МАУП [Журнал]. – Київ, 2001-
192.
Міжрегіональна Наукові праці МАУП [Журнал]. – Київ, 2001-
193.
Міжрегіональна Наукові праці МАУП [Журнал]. – Київ : Персонал, 2001-
194.
Чейни П. Нетерпеливый палач [Книга] : детективные романы: перевод с англ. / Питер Чейни. – Нижний Новгород : Курьер, 1992. – 328 с. – В содерж. также роман: Могут ли женщины убивать. – ISBN 5-7747-0030-5
195.
Нова парадигма [Журнал] : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
196.
Нова парадигма [Журнал] : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
197.
Нова парадигма [Журнал] : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
198.
Нова парадигма [Журнал] : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
199.
Нова парадигма [Журнал] : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
200.
Нова парадигма [Журнал] : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex