Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Тітко В.О. Моделі і методики розрахунку характеристик та засоби підвищення надійності турбогенераторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Тітко Владислав Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
152.
Волянська В.В. Моделі ідентифікації порушника в інформаційно-комунікаційних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Волянська Владислава Вікторівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
153.
Власенко Н.В. Моделі ознакових описів та їх трансформації при розпізнаванні зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Власенко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
154.
Путятіна О.Є. Моделі стохастичних процесів у задачах оптимізації портфеля цінних паперів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Путятіна Олександра Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
155.
Возовиков Ю.М. Моделі та методи керування матеріалізованими представленнями для інформаційних систем з реляційними базами даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Возовиков Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
156.
Олешко І.В. Моделі та методи оцінки захищеності механізмів багатофакторної автентифікації від несанкціонованого доступу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Олешко Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
157.
Колесник А.Л. Моделі та методи розроблення сімейств варіантних програмних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Колесник Андрій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
158.
Гніденко О.С. Моделі, методи та інформаційна технологія процесного управління підприємством на основі збалансованих показників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гніденко Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
159.
Женжера С.В. Моделювання агоністичної діяльності (філософсько-методологічний аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. філос. наук : 09.00.02 / Женжера Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
160.
Мудрик Ю.С. Моделювання реалізації принципів демократії у країнах Східної Європи (на прикладі Польщі, Болгарії та Румунії) [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. політ. наук : 23.00.02 / Мудрик Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
161.
Гончаров С.А. Моделювання та оптимізація сепараційних процесів збагачення корисних копалин на основі динамічних ефектів високоенергетичного ультразвуку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Гончаров Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014
162.
Білецький В.М. Наближене розв"язування лінійних багатовимірних інтегральних рівнянь методом узагальненого розділення змінних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Білецький Василь Миколайович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014
163.
Верба Р.В. Надвисокочастотні властивості штучних магнонних кристалів на основі граток магнітних наноелементів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Верба Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
164.
Любицька К.І. Напружено-деформований стан гнучких ортотропних пластин і положистих оболонок складної форми плану [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Любицька Катерина Ігорівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2013
165.
Дичковський Р.О. Наукові засади синтезу технологій видобування вугільних пластів у слабометаморфізованих породах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Дичковський Роман Омелянович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
166.
Коренець О.В. Науково-методичні засади геоінформаційного картографування на основі інфраструктур просторових даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Коренець Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
167.
Солових Є.К. Науково-методологічні основи підвищення несучої здатності функціональних покриттів конструктивними і технологічними методами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.07 / Солових Є.К.; Солох Євген Костянтинович ; М-во освіти і науки, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
168.
Гоц Н.Є. Науково-технічні засади метрологічного забезпечення термометрії за інфрачервоним випроміненням [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Гоц Наталія Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
169.
Петренко О.К. Науково-технічні засади нормування рівнів шуму та вібрації транспортних засобів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Петренко Олена Констянтинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
170.
Нікітін Д.М. Науково-технічні основи підвищення ефективності теплоенергетичних систем з використанням іонних рідин і нанофлюїдів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Нікітін Дмитро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2013
171.
Плєсньов К.М. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Плєсньов Констянтин Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
172.
Мулеса О.Ю. Нечіткі моделі і методи оцінювання кількісних характеристик груп високого ризику інфікування вірусом імунодефіциту людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мулеса Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014
173.
Коротін С.А. НЛТР синтез спектрів атомів для визначення хімічного складу зір диску і гало Галактики [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Коротін Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
174.
Варнавська І.В. Нові технології захисту навколишнього природного середовища від впливу фільтрату полігонів твердих побутових відходів та непридатних агрохімікатів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Варнавська Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014
175.
Ребенко М.Ю. Об"єктивні та суб"єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ребенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex