Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Данильченко О.Ю. Рецепція історичних образів в українському письменстві XIX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Данильченко Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
252.
Хомич І.М. Розвиток архівної справи в Україні у другій половині 1950-х - 2012 рр.: історіографія [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Хомич Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
253.
Мухаммед Кадім Абдул-Хуссейн Розвиток методів підвищення захищеності Wi-Fi каналів зв"язку на фізичному рівні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Мухаммед Кадім Абдул-Хуссейн ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
254.
Нєізвєсний С.І. Розвиток методологій управління проектами із застосуванням механізмів конвергенції [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Нєізвєсний Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013
255.
Раджаб Заде Мортеза Розвиток методологічних основ розробки інтегрованих систем управління на базі міжнародних стандартів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Раджаб Заде Мортеза ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
256.
Шиляєва О.Л. Розвиток методу оцінювання впливу тропосфери на характеристики радіотехнічних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Шиляєва Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
257.
Корх В.М. Розвиток механізмів соціальної перцепції в підлітковому та юнацькому віці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Корх Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
258.
Добротвор І.Г. Розвиток наукових основ технології формування модифікованих епоксикомпозитів з регульованою міжфазною структурою [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Добротвор Ігор Григорович ; Нац. акад. наук України, Київ. нац. ун-т технології і дизайну. – Київ, 2014
259.
Маренич К.М. Розвиток теорії і принципів побудови засобів захисного знеструмлення сучасних рудникових електротехнічних комплексів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Маренич Констянтин Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014
260.
Петрищев А.С. Розвиток теорії та вдосконалення ресурсозберігаючих технологій отримання з техногенних відходів матеріалів, що містять легуючі тугоплавкі елементи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Петрищев Артем Станіславович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014
261.
Спиридонов Д.В. Розвиток теорії та вдосконалення технології напівбезперервного розливання міді вогневого рафінування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Спиридонов Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014
262.
Куценко В.П. Розвиток теорії та методів побудови мікрохвильових засобів радіометричного неруйнівного контролю ситало-керамічних матеріалів і виробів на їх основі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Куценко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2013
263.
Баркалов О.О. Розробка і дослідження методів синтезу мікропрограмних автоматів з перетворенням кодів об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Баркалов Олександр Олександрович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. – Київ, 2014
264.
Сидорчук О.В. Розробка комплексної технології отримання біогазу із багатокомпонентних субстратів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Сидорчук Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2013
265.
Онищук О.О. Розробка матеріалів триботехнічного призначення системи Ti-Fe-C, отриманих самопоширюючим високотемпературним синтезом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Онищук Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2013
266.
Ломака О.В. Розробка технології арабіногалактановмісних функціональних харчових інгредієнтів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Ломака Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2014
267.
Шапкіна К.І. Розробка технологій препаратів B-глюкану дріжджів Saccharomyces cerevisiae [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Шапкіна Кристина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014
268.
Бондар О.С. Розроблення інгібіторів мікробної та кислотної корозії вуглецевих сталей на основі нітрогеновмісних гетероциклічних сполук [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Бондар Олена Сергіївна ; Нац. акад. наук України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2013
269.
Огульчанська О.А. Романи І. Франка "Борислав сміється", "Перехресні стежки" й Е. Золя "Жерміналь": порівняльна поетика [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Огульчанська Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
270.
Захарчук В.М. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво за кримінальним правом України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Захарчук Віктор Миколайович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2014
271.
Колісник О.В. Самоідентифікація людини в американській філософії другої половини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Колісник Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
272.
Добриднєв О.В. Синтез 5-аміно-3(2H)-піролінонів та 5-аміно-3(2H)-тіофенонів на основі a-функціоналізованих карбонових кислот [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Добриднєв Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
273.
Баглай Я.В. Синтез карбо-бензенів, карбо-циклогексадієнів та карбо-бутадієнів з хромофорними замісниками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Баглай Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
274.
Гаджиєв М.М. Синтез оптимальних алгоритмів виявлення сигналів при сумісному впливі заважаючих факторів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Гаджиєв Матін Магсуд-огли ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013
275.
Старостін С.С. Синтез цифрових систем регулювання на базі дискретних математичних моделей електромеханічних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Старостін Сергій Станіславович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex