Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Хоренжая І.В. Обгрунтування екологічно безпечного водовідведення з території населених пунктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Хоренжая Ірина Віталіївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2014
177.
Свистун Р.М. Обгрунтування і розрахунок параметрів кріпильної системи виїмкових виробок з урахуванням асиметрії її навантаження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Свистун Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
178.
Помазан М.В. Обгрунтування параметрів свердловинних зарядів з кумулятивним ефектом для підвищення інтенсивності вибухового руйнування гірських порід [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Помазан Марина Володимирівна ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014
179.
Кравченко В.П. Обгрунтування параметрів струминного подрібнення при переробці і збагаченні доменних шлаків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Кравченко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013
180.
Федосєєва С.О. Обгрунтування параметрів флотації тонкодисперсних вуглевмісних матеріалів техногенних родовищ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Федосєєва Світлана Олегівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2014
181.
Куча П.М. Обгрунтування технології й параметрів підземних гірничих робіт при блоковому вилуговуванні урану зі скельних руд [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Куча Петро Михайлович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013
182.
Фридер І.В. Одержання бітумів на основі залишків переробки парафінистих нафт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Фридер Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
183.
Костів І.С. Одержання естерів алкілциклогексенкарбонових кислот [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Костів Ірина Світозарівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
184.
Дмитренко І.В. Одержання фторидно-оксидних флюсів для процесів електрошлакового переплаву металів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Дмитренко Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
185.
Швець Є.М. Оптимізація вибухового подрібнення скельних порід на залізорудних кар"єрах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Швець Єгор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013
186.
Махммод А С.М. Основи технології парової конверсії вуглеводнів C1-C4 аерозольним нанокаталізом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Махммод Саіф Мохаммед А. ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2014
187.
Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері Основи технології переробки важких сірчистих нафт України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
188.
Чорней М.П. Особливості сприймання та інтерпретації зовнішності представників інших етнічних груп [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чорней Марина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
189.
Дмитріюк М.В. Особливості структури та фізико-механічні властивості бейнітних мідистих високоміцних чавунів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Дмитріюк Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014
190.
Калина М.С. Особливості та напрями оптимізації державної євроінтеграційної політики України в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. з держ. управління : 25.00.01 / Калина Марина Сергіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2014
191.
Комарук І.А. Особливості уніфікації міжнародного приватного права Гаазькою конференцією в сучасних умовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Комарук Інна Арсентіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
192.
Молчанов К.А. Особливості формування іміджу політичного лідера в сучасній Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Молчанов Кирил Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
193.
Паренюк О.Ю. Особливості формування мікроценозів на забруднених радіонуклідами грунтах та шляхи впливу ризосферної мікрофлори на накопичення 137 Cs рослинами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Паренюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
194.
Ухань О.О. Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ухань Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
195.
Басюк Т.О. Оцінка гідрологічних і гідроекологічних умов розвитку та реконструкції малих гідроелектростанцій (на прикладі р. Південний Буг) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Басюк Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
196.
Гуменюк Р.В. Оцінка міцності й тріщиностійкості термонапруженої арматури та її зварних і склеєних з"єднань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Гуменюк Руслан Васильович ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014
197.
Перепічай А.О. Оцінка на основі критерію механіки руйнування статичної міцності кільцевих швів паропроводів з допустимим непроваром та рекомендації щодо їх ремонту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Перепічай Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
198.
Клипа А.В. Оцінка хімічного складу природних вод на основі ймовірнісного моделювання розподілів вмісту хімічних компонентів для вирішення задач екологічного моніторингу (на прикладі Полтавської області) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Клипа Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
199.
Турчин-Кукаріна Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
200.
Киридон П.В. Партійно-державна номенклатура Української РСР 1945 - 1964 років: інституціоналізація та функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Киридон Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex