Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Попович О.Г. Формування залишкових напружень в поверхневих шарах деталей у залежності від параметрів поверхневого пластичного деформування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Попович Олексій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2013
327.
Білюк О.Г. Формування морально-ціннісних стосунків викладачів і студентів у навчально-виховному процесі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Білюк Олена Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014
328.
Дуброва О.М. Формування основ культури спілкування у дітей 5-7 років в умовах навчально-виховного комплексу "дошкільний навчальний заклад - початкова школа" [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Дуброва Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014
329.
Кузьменко Н.В. Формування професійного самоствердження студентів технічних університетів у процесі позааудиторної виховної роботи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кузьменко Наталя Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014
330.
Кузьміч Т.О. Формування соціальної компетентності старшокласників засобами слов"янської культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кузьміч Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014
331.
Завдовєєв А.В. Формування структури і фізико-механічних властивостей низьковуглецевих сталей 20Г2С і 08Г2С при інтенсивній пластичній деформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Завдовєєв Анатолій Вікторович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2014
332.
Омельник О.П. Характеристичне рентгенівське випромінювання, збуджуване іонним, рентгенівським і гамма-пучками, та визначення елементів III групи в матеріалах ядерної енергетики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.21 / Омельник Олександр Павлович ; Нац. акад. наук України, Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2014
333.
Рубанова О.М. Хімічно стійкі склоемалі для водонагрівальних апаратів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Рубанова Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
334.
Палій С.В. Хмарні механізми формування інформаційно-організаційного середовища довузівської підготовки іноземців [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Палій Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2014
335.
Савенкова І.І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Савенкова Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
336.
Назарчук М.В. Художнє ткацтво Волинського Полісся XIX - першої третини XX століть (Витоки. Типологія. Художні особливості) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Назарчук Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014
337.
Бабій Н.П. Художня культура доби бароко в католицьких пам"ятках Івано-Франківської області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бабій Надія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014
338.
Федорівська О.В. Числове моделювання колективних процесів у сильнострумовому іонному лінійному індукційному прискорювачі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.20 / Федорівська Ольга Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2013
339.
Крайовський В.Я. Чутливі елементи термоперетворювачів на основі напівпровідникового матеріалу n-HfNiSn [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Крайовський Володимир Ярославович ; Ін-т техн. теплофізики Нац. акад. наук України. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex