Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Хрульов М.В. Метод побудови проблемно-орієнтованих комп"ютерних систем та їх функціональних вузлів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Хрульов Микола Васильович ; М-во освіти і науки Украни, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014
127.
Олійников Р.В. Методи аналізу і синтезу перспективних симетричних криптографічних перетворень [Автореферат] : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.13.05 / Олійников Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
128.
Бондаревський С.Л. Методи аналізу локальних і приведених магнітних властивостей двоякоперіодичних структур зі складними геометричними та фізичними параметрами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Бондаревський Станіслав Львович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014
129.
Барибін О.І. Методи підвищення ефективності використання струменевих аераторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Барибін Олексій Ігорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2014
130.
Ніколаєнко С.В. Методи підвищення стійкості квантових протоколів безпечного зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ніколаєнко Сергій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013
131.
Кобрін А.В. Методи підвищення якості обслуговування на основі потокових агентів на стику мобільних і стаціонарних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кобрін Артем Віталійович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
132.
Свірін П.В. Методи побудови брокерів для децентралізованих грід-середовищ із застосуванням додаткових інформаційних джерел [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Свірін Павло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
133.
Коробчинський М.В. Методи побудови інформаційної розподіленої функціонально стійкої системи управління компонентами рухомих об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Коробчинський Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014
134.
Багацький О.В. Методи та аналого-цифрові пристрої визначення якості комунальних послуг [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Багацький Олексій Валентинович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – Київ, 2013
135.
Казимиров О.В. Методи та засоби генерації нелінійних вузлів заміни для симетричних криптоалгоритмів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Казимиров Олександр Володимирович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
136.
Страшненко Г.М. Методи та засоби діагностики і прогнозування первинної відкритокутової глаукоми [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Страшненко Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
137.
Яциковська У.О. Методи та засоби моделювання безпечної комунікації в системі клієнт-сервер [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Яциковська Уляна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
138.
Замула А.О. Методи та моделі інтелектуального управління банківською діяльністю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Замула Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014
139.
Рабчун А.О. Методи та моделі оптимізації показників систем захисту інформації в умовах інформаційного протиборства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Рабчун Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
140.
Литвиненко О.І. Методика комп"ютерної підтримки рішення в геоінформацйній системі військового призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Литвиненко Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2013
141.
Хірх-Ялан Методика раціонального розташування підрозділів сухопутних військ на місцевості із застосуванням геоінформаційних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 20.02.04 / Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна,; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка. – Київ, 2013
142.
Галкін О.А. Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат наук : 01.05.01 / Галкін Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
143.
Тацій Ю.О. Методичні та інформаційні основи визначення оптимального використання земельних ділянок під комерційну нерухомість у містах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Тацій Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013
144.
Руденко С.В. Методологічні засади сучасних концепцій дослідження історії української філософії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Руденко Сергій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
145.
Любченко В.В. Методологічні основи розробки моделей предметних областей з метою, що інкапсульована [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Любченко Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
146.
Єлісєєва О.П. Механізми жирнокислотної і гіпоксичної стимуляції кисневозалежних процесів при формуванні адаптаційних реакцій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Єлісєєва Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
147.
Гуцул І.А. Мистецька діяльність Володимира Гагенмейстера у контексті розвитку культури Кам"янеччини першої половини XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гуцул Іван Андрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014
148.
Іващенко О.Р. Міжнародне право у національному правопорядку європейських держав та застосування міжнародного права національними судами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Іващенко Олена Русланівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
149.
Суржик І.О. Міфологічні засади української етнічної культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Суржик Ігор Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
150.
Вавенко Т.В. Моделі і метод багатошляхової маршрутизації з балансуванням навантаження в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Вавенко Тетяна Василівна ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex