Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Шкільова Н.В. Правове регулювання оподаткування нерухомості в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шкільова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
227.
Дідиченко М.А. Правове регулювання соціального забезпечення суддів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дідиченко Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
228.
Зуб Г.А. Правове регулювання соціального захисту суддів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Зуб Геннадій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
229.
Аргунова А.М. Правове регулювання трудових відносин посадових осіб органів доходів і зборів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Аргунова Анна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2014
230.
Щотова Ю.М. Правовий механізм реалізації функцій профспілок як суб"єктів трудового права [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Щотова Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
231.
Яценко Н.Г. Правовий статус суду в цивільному процесі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Яценко Ніна Григорівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014
232.
Богатир В.В. Правові засади організації та діяльності комерційних судів Таврійської губернії (1819 - 1898 роки) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Богатир Володимир Вікторович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014
233.
Чинчин М.М. Правові основи податкового адміністрування в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чинчин Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
234.
Караневич М.І. Прагматично зумовлені трансформації в англо-українському художньому перекладі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Караневич Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
235.
Садикова Я.М. Предмет доказування у справах про захист авторських та суміжних прав [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Садикова Яна Михайлівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014
236.
Григорович А.Г. Прикладні програмні системи зі сховищем даних на основі ненормалізованих відношень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Григорович Андрій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
237.
Сивак М.М. Примітки статей особливої частини кримінального кодексу України: теоретико-прикладний аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сивак Микола Миколайович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2013
238.
Горбань Н.С. Принципи нотаріального процесу в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горбань Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
239.
Руденко С.В. Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України: суспільно-географічне дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Руденко Степан Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
240.
Москаленко С.О. Прогнозування дощових паводків на річках Правобережжя Прип"яті на основі моделювання процесів їх формування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Москаленко Станіслав Олексійович ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
241.
Кіріченко П.С. Прогнозування забруднення акваторії Чорного моря при скиді зворотних вод [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 21.06.01 / Кіріченко Павло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт.". – Дніпропетровськ, 2014
242.
Купріков І.В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Купріков Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
243.
Василенко Ю.О. Просторово-часовий доступ у системах мобільного зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Василенко Юрій Олександрович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
244.
Стоян В.О. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають з нотаріальних правовідносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стоян Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
245.
Пилатюк Н.І. Психологічні та соціальні аспекти похідних жанрів у музиці (на прикладі українського скрипкового перекладу другої половини XX - початку XXI ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Пилатюк Н.І.; Пилюк Назарій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2013
246.
Льошенко О.А. Психологічні чинники емоційної компетентності осіб з різним рівнем самоактуалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Льошенко Олександра Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
247.
Богучарова О.І. Психологія ставлення до здоров"я: парадигми, моделі, чинники розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Богучарова Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
248.
Лакушева Є.В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лакушева Євгенія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
249.
Сисак І.М. Регулювання потужності розрядних джерел світла високочастотними електронними пускорегулювальними апаратами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Сисак Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т Ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2013
250.
Агапітов О.В. Резонансні ефекти взаємодії хвиля-частинка в навколоземному космічному просторі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Агапітов Олексій Володимирович ; Нац. акад. наук України, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex