Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1301.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
1302.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
1303.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
1304.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
1305.
Корольов І.Р. Комунікативна ситуація "виправдання": функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози 19 ст.) [Дисертація] : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Корольов І.Р.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2008
1306.
Корольов І.Р. Комунікативна ситуація "виправдання": функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози 19 ст.) [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.15 - Загальне мовознавство / Корольов Ігор Русланович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут філології. – Київ, 2008
1307.
Прохницька Г.Л. Кон"юнктура глобального ринку легкових автомобілів [Дисертація] : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Прохницька Г.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2007
1308.
Прохницька Г.Л. Кон"юнктура глобального ринку легкових автомобілів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Прохницька Ганна Леонідівна.; КНУТШ. – Київ, 2009
1309.
Скнар Ю.Є. Конверсійна обробка цинкових покриттів в розчинах що містять танін [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.техн. наук; Спец.05.17.00 / Юрій Євгенович Скнар; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006
1310.
Пархомчук О.С. Конверсія в контексті системної еволюції міжнародних відносин [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра політичних наук: 23.00.04 / Пархомчук О.С.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2006
1311.
Солнцев П.В. Конденсовані піридазини - новий клас лігандів для синтезу координаційних полімерів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Солнцев П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1312.
Чернелевська О.Л. Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.04 / Олена Леонідівна Чернелевська; КНУТШ. – Київ, 2006
1313.
Курбатова А.А. Конспект лекций по исторической геологии (кайнозой) [Книга] / А.А. Курбатова, М.Д. Парфенова, Э.Д. Рябчикова. – Томск : Томский политехнич. ин-т, 1979. – 56 с.
1314.
Букреев Б.Я. Конспект по теории поверхностей второго порядка для студенктов механико-математиков [Книга] : На правах рукописи. / Б.Я. Букреев. – На правах рукописи. – Киев : [Б. в.], 1946. – c. – /Стеклографическое издание/
1315.
Уліганець С.І. Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Уліганець С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
1316.
Бурейчак Т.С. Конструювання гендерних ідентичностей в дискурсах реклами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Бурейчак Т.С.; НАНУ; Ін-т соціології. – Київ, 2007
1317.
Муквич М.М. Конструювання поверхонь технічних форм у системі супровідного тригранника напрямної кривої [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Муквич М.М.; Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2009
1318.
Добровольський Є.В. Контекстні методи моделювання навантаження у пакетних мережах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.12.02 / Євген Валерійович Добровольський; Одес. нац. акад. зв"язку. – Одеса, 2006
1319.
Савчинський Б.Д. Контекстно-вільні граматичні конструкції для розпізнавання зоброжень текстових та графічних документів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Савчинський Б.Д.; НАНУ; МОіНУ; Міжнар. науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2007
1320.
Петров Н.Н. Конфликтно управляемые процессы со многими учасниками и дополнительними ограничениями и дополнительными ограничениями [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.02 / Петров Н.Н.; ГОУ ВПО "Удмуртский государственный университет". – Екатеринбург, 2007
1321.
Григоренко О.О. Конформаційно обмежені та жорсткі аналоги проліну [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Григоренко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
1322.
Кисельова А.Л. Концепт "Жіночість" у вікторіанській лінгвокультурі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Кисельова А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007
1323.
Головко О.Б. Концепт рух в сучасній іспанській мові [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Головко О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1324.
Головко О.Б. Концепт РУХ в сучасній іспанській мові [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Головко О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009
1325.
Карпенко У.О. Концептичний зміст фрейму "Збройне протистояння" у російській культурно-мовній традиції [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.02 / Уляна Олексіївна Карпенко; КНУТШ. – Київ, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,