Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1126.
Линник С.Л. Індикаторні системи на основі органо-мінеральних аніонітів для визначення арсену та селену [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Линник С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008
1127.
Линник С.Л. Індикаторні системи на основі органо-мінеральних аніонітів для визначення арсену та селену [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.хімічних наук: спец.02.00.02-Аналітична хімія / Линник С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008
1128.
Федорчук О.І. Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних пар для концентрування нестероїдних анальгетиків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Федорчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
1129.
Короленко Б.А. Інкорпорація Криму Російською імперією у 1783-1796 рр.: політичний та етносоціальний аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Короленко Б.А.; КНУТШ. – Київ, 2005
1130.
Іноземні мови в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
1131.
Карнаухов К.Л. Інстинкт і мовленнєвий акт в людській життєдіяльності [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 - філос. антропол., філос. культури / Карнаухов К.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1132.
Доманова І.Ю. Інститут добровільного представництва в цивільному праві України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Доманова І.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007
1133.
Сіроткіна Марія Вячеславівна Інститут моральної шкоди в кримінальному судочинстві України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 09 / Сіроткіна М. В.; КНУТШ. – Київ, 2006
1134.
Черняк Ю.В. Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського союзу та України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Черняк Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
1135.
Заблоцька Р.О. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами [Дисертація] : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заблоцька Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1136.
Пилипенко Р.Є. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки) [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.04 / Пилипенко Р.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007
1137.
Катигробова О.В. Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації [Дисертація] : дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Катигробова О.В. ; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ, 2009
1138.
Колюх В.В. Інституціональні чинники політичної стабільності в демократичному суспільстві [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Колюх В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1139.
Мартиненко Т.В. Інструментальні засоби обробки зображень гістологічних зрізів на основі еволюційних моделей [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Мартиненко Т.В.; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2007
1140.
Кавценюк Н.А. Інтеграційні процеси у країнах з перехідною економікою [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Кавценюк Н.А.; МОНУ; Чернівецький націон. ун-т. – Чернівці, 2008
1141.
Шнирков О.О. Інтеграційні фактори структурних зрушень в економіках країн - нових членів Європейського Союзу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Шнирков О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
1142.
Мельник І.В. Інтегрований брендинг як стратегія медіа-діяльності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Мельник І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1143.
Щегельська Ю.П. Інтегрований образ країни як складова політичної культури суспільства [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Щегельська Ю.П.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
1144.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
1145.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
1146.
Гойко І.Ю. Інтенсифікація сорбції іонів міді та хрому дріжджами Saccharomyces cerevisiae в магнітному полі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 03.00.20 / Гойко І.Ю.; МОНУ; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2008
1147.
Артамонова І.М. Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соціоінформаційний контекст, системні характеристики [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій: 27.00.01 / Артамонова І.М.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
1148.
Ромащенко Л.І. Інтерпретація національної історії в українській прозі 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук:10.01.01 / Ромащенко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2006
1149.
Воронюк О.Л. Інтерпретація феномена нігілізму у філософських вченнях Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше: компаративістський аналіз [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук.: 09.00.05 / Воронюк О. Л.; КНУТШ. – Київ, 2009
1150.
Киричук С.А. Інтертекстуальні і текстуальні аспекти творчості Юрія Липи [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Киричук С.А.; КНУТШ. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex