Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1126.
Бурковська Л.В. Ікони св. Миколи в українському малярстві кінця 14-16 століть : генеза, особливості іконографії та семантики [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Бурковська Л.В. ; НАН України; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2009
1127.
Ягупова Л.М. Іменниковий словотвір у середньоверхньонімецьких діалектах : префіксальна система у динамічному аспекті [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.04 - германські мови / Ягупова Л.М. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2008
1128.
Порфімович О.Л. Імідж як складова політичної культури органу державної виконавчої влади України [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Ольга Леонідівна Порфімович; КНУТШ. – Київ, 2006
1129.
Качан І.А. Іммобілізовані на кремнеземі іонні асоціати молібденових гетерополікислот - нові аналітичні форми для визначення P, Si, Sb, окисників та відновників [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Качан І.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
1130.
Татарчук О.М. Імунологічна реактивність у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки під впливом вихрового імпульсного магнітного поля [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.09 / Татарчук О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
1131.
Позур В.В. Імуномодуляторні ефекти пептидоглікану Staphylococcus aureus WOOD 46 при пухлинному рості [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.09 / Позур В. В.; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – Київ, 2009
1132.
Гайдуцький А.П. Інвестиційна привабливість аграрного сектора економіки України на міжнародному ринку капіталу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Гайдуцький Андрій Павлович ; КНУТШ. – Київ, 2005
1133.
Вольська О.М. Інвестиційний процес у регіоні: формування дієвого механізму державного регулювання [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. наук з держ. упр.: Спец. 25.00.02 / Олена Михайлівна Вольська; Одеський регіональний інститут держ. управління; Нац. акад. держ упр. при президент. України. – Одеса, 2006
1134.
Пилипенко Т.М. Інгібування кислотної корозії металів N-ацилметилпіридинієвими солями [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.17.14 / Пилипенко Т.М.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
1135.
Зеленський О.В. Індекси матриць показників [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Зеленський О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1136.
Кравченко В.І. Індивідуально-типологічні особливості реагування людини на дію запахів ефірних олій лимону і лаванди [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Вікторія Іванівна Кравченко; КНУТШ. – Київ, 2006
1137.
Линник С.Л. Індикаторні системи на основі органо-мінеральних аніонітів для визначення арсену та селену [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Линник С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008
1138.
Линник С.Л. Індикаторні системи на основі органо-мінеральних аніонітів для визначення арсену та селену [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.хімічних наук: спец.02.00.02-Аналітична хімія / Линник С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008
1139.
Федорчук О.І. Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних пар для концентрування нестероїдних анальгетиків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Федорчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
1140.
Короленко Б.А. Інкорпорація Криму Російською імперією у 1783-1796 рр.: політичний та етносоціальний аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Короленко Б.А.; КНУТШ. – Київ, 2005
1141.
Іноземні мови в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
1142.
Карнаухов К.Л. Інстинкт і мовленнєвий акт в людській життєдіяльності [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 - філос. антропол., філос. культури / Карнаухов К.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1143.
Доманова І.Ю. Інститут добровільного представництва в цивільному праві України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Доманова І.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007
1144.
Сіроткіна Марія Вячеславівна Інститут моральної шкоди в кримінальному судочинстві України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 09 / Сіроткіна М. В.; КНУТШ. – Київ, 2006
1145.
Черняк Ю.В. Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського союзу та України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Черняк Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
1146.
Заблоцька Р.О. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами [Дисертація] : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заблоцька Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1147.
Пилипенко Р.Є. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки) [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.04 / Пилипенко Р.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007
1148.
Катигробова О.В. Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації [Дисертація] : дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Катигробова О.В. ; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ, 2009
1149.
Колюх В.В. Інституціональні чинники політичної стабільності в демократичному суспільстві [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Колюх В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1150.
Мартиненко Т.В. Інструментальні засоби обробки зображень гістологічних зрізів на основі еволюційних моделей [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Мартиненко Т.В.; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,