Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1126.
Діброва І.О. Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Діброва І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
1127.
Діброва І.О. Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища) [Дисертація] : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Діброва І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1128.
Балахонцев О.В. Ідентифікація параметрів і координат асинхронного електропривода в режимі реального часу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Балахонцев О.В.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2006
1129.
Комісар Л.П. Ідея інтертекстуальності в філософії культури [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Комісар Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2008
1130.
Бурковська Л.В. Ікони св. Миколи в українському малярстві кінця 14-16 століть : генеза, особливості іконографії та семантики [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Бурковська Л.В. ; НАН України; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2009
1131.
Ягупова Л.М. Іменниковий словотвір у середньоверхньонімецьких діалектах : префіксальна система у динамічному аспекті [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.04 - германські мови / Ягупова Л.М. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2008
1132.
Порфімович О.Л. Імідж як складова політичної культури органу державної виконавчої влади України [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Ольга Леонідівна Порфімович; КНУТШ. – Київ, 2006
1133.
Качан І.А. Іммобілізовані на кремнеземі іонні асоціати молібденових гетерополікислот - нові аналітичні форми для визначення P, Si, Sb, окисників та відновників [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Качан І.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
1134.
Татарчук О.М. Імунологічна реактивність у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки під впливом вихрового імпульсного магнітного поля [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.09 / Татарчук О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
1135.
Позур В.В. Імуномодуляторні ефекти пептидоглікану Staphylococcus aureus WOOD 46 при пухлинному рості [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.09 / Позур В. В.; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – Київ, 2009
1136.
Гайдуцький А.П. Інвестиційна привабливість аграрного сектора економіки України на міжнародному ринку капіталу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Гайдуцький Андрій Павлович ; КНУТШ. – Київ, 2005
1137.
Вольська О.М. Інвестиційний процес у регіоні: формування дієвого механізму державного регулювання [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. наук з держ. упр.: Спец. 25.00.02 / Олена Михайлівна Вольська; Одеський регіональний інститут держ. управління; Нац. акад. держ упр. при президент. України. – Одеса, 2006
1138.
Пилипенко Т.М. Інгібування кислотної корозії металів N-ацилметилпіридинієвими солями [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.17.14 / Пилипенко Т.М.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
1139.
Зеленський О.В. Індекси матриць показників [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Зеленський О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1140.
Кравченко В.І. Індивідуально-типологічні особливості реагування людини на дію запахів ефірних олій лимону і лаванди [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Вікторія Іванівна Кравченко; КНУТШ. – Київ, 2006
1141.
Линник С.Л. Індикаторні системи на основі органо-мінеральних аніонітів для визначення арсену та селену [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Линник С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008
1142.
Линник С.Л. Індикаторні системи на основі органо-мінеральних аніонітів для визначення арсену та селену [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.хімічних наук: спец.02.00.02-Аналітична хімія / Линник С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008
1143.
Федорчук О.І. Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних пар для концентрування нестероїдних анальгетиків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Федорчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
1144.
Короленко Б.А. Інкорпорація Криму Російською імперією у 1783-1796 рр.: політичний та етносоціальний аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Короленко Б.А.; КНУТШ. – Київ, 2005
1145.
Іноземні мови в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
1146.
Карнаухов К.Л. Інстинкт і мовленнєвий акт в людській життєдіяльності [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 - філос. антропол., філос. культури / Карнаухов К.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1147.
Доманова І.Ю. Інститут добровільного представництва в цивільному праві України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Доманова І.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007
1148.
Сіроткіна Марія Вячеславівна Інститут моральної шкоди в кримінальному судочинстві України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 09 / Сіроткіна М. В.; КНУТШ. – Київ, 2006
1149.
Черняк Ю.В. Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського союзу та України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Черняк Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
1150.
Заблоцька Р.О. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами [Дисертація] : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заблоцька Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,