Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1276.
Вирнык Д.Ф. Комплексное народнохозяйственное использование водных ресурсов Донбасса [Книга] / Д.Ф. Вирнык; АН УССР ин-т экономики. – Киев : АН УССР, 1940. – 253с.
В книге даются общие контуры, основные линии комплексного развития водного хозяйства, которые для полного своего осуществления потребуют глубокой проработки вопросов в этой области со стороны ряда научно-исследовательских, планирующих и проектирующих организаций.
1277.
Комплексные исcледования водохранилищ [Книга]. – Вып.1. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1971. – 249с.
1278.
Гомельська Ю.О. Композиторська освіта у Великій Британії як феномен європейської музичної культури [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Юлія Олександрівна Гомельська; Одес. держ. акад. ім. А.В.Нежданової. – Одеса, 2006
1279.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
1280.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
1281.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
1282.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
1283.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
1284.
Корольов І.Р. Комунікативна ситуація "виправдання": функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози 19 ст.) [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.15 - Загальне мовознавство / Корольов Ігор Русланович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут філології. – Київ, 2008
1285.
Корольов І.Р. Комунікативна ситуація "виправдання": функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози 19 ст.) [Дисертація] : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Корольов І.Р.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2008
1286.
Прохницька Г.Л. Кон"юнктура глобального ринку легкових автомобілів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Прохницька Ганна Леонідівна.; КНУТШ. – Київ, 2009
1287.
Прохницька Г.Л. Кон"юнктура глобального ринку легкових автомобілів [Дисертація] : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Прохницька Г.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2007
1288.
Скнар Ю.Є. Конверсійна обробка цинкових покриттів в розчинах що містять танін [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.техн. наук; Спец.05.17.00 / Юрій Євгенович Скнар; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006
1289.
Пархомчук О.С. Конверсія в контексті системної еволюції міжнародних відносин [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра політичних наук: 23.00.04 / Пархомчук О.С.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2006
1290.
Солнцев П.В. Конденсовані піридазини - новий клас лігандів для синтезу координаційних полімерів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Солнцев П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1291.
Чернелевська О.Л. Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.04 / Олена Леонідівна Чернелевська; КНУТШ. – Київ, 2006
1292.
Курбатова А.А. Конспект лекций по исторической геологии (кайнозой) [Книга] / А.А. Курбатова, М.Д. Парфенова, Э.Д. Рябчикова. – Томск : Томский политехнич. ин-т, 1979. – 56 с.
1293.
Букреев Б.Я. Конспект по теории поверхностей второго порядка для студенктов механико-математиков [Книга] : На правах рукописи. / Б.Я. Букреев. – На правах рукописи. – Киев : [Б. в.], 1946. – c. – /Стеклографическое издание/
1294.
Уліганець С.І. Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Уліганець С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
1295.
Бурейчак Т.С. Конструювання гендерних ідентичностей в дискурсах реклами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Бурейчак Т.С.; НАНУ; Ін-т соціології. – Київ, 2007
1296.
Муквич М.М. Конструювання поверхонь технічних форм у системі супровідного тригранника напрямної кривої [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Муквич М.М.; Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2009
1297.
Добровольський Є.В. Контекстні методи моделювання навантаження у пакетних мережах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.12.02 / Євген Валерійович Добровольський; Одес. нац. акад. зв"язку. – Одеса, 2006
1298.
Савчинський Б.Д. Контекстно-вільні граматичні конструкції для розпізнавання зоброжень текстових та графічних документів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Савчинський Б.Д.; НАНУ; МОіНУ; Міжнар. науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2007
1299.
Петров Н.Н. Конфликтно управляемые процессы со многими учасниками и дополнительними ограничениями и дополнительными ограничениями [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.02 / Петров Н.Н.; ГОУ ВПО "Удмуртский государственный университет". – Екатеринбург, 2007
1300.
Григоренко О.О. Конформаційно обмежені та жорсткі аналоги проліну [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Григоренко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex