Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1276.
Одокієнко С.М. Комп"ютерна реалізація непараметричних моделей динамічних об"єктів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 01. 05. 02 / Одокієнко С. М.; Черкаський держ. техн. ун-т. – Черкаси, 2007
1277.
Гаркуша І.М. Комп"ютерна технологія автоматизованого тривимірного геологічного моделювання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Гаркуша І.М.; МОіНУ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007
1278.
Іванюк В.А. Комп"ютерне моделювання динамічних об"єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складних передаточних функцій [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Іванюк В.А. ; Черкаський держ. технологічний університет. – Черкаси, 2009
1279.
Григор"єва Л.В. Комп"ютерні технології в моделюванні динаміки вільних магнітів [Дисертація] : Дис. ... канд. технічних наук. Спец.01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Григор"єва Л.В. ; М-во освіти і науки України ; КНУТШ. – Київ, 2008
1280.
Жиртуєва Н.С. Компаративний аналіз містичних традицій Сходу та Заходу [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.11 / Жиртуєва Н.С.; КНУТШ, каф. релігієзнавства. – Київ, 2010
1281.
Комплексная полевая практика по физической географии [Книга] : Учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1969. – 192с.
1282.
Комплексне інформаційне забезпечення систем управління польотами авіації та протиповітряної оборони [Книга] : монографія / В.В. Ткачов, Ю.Г. Даник, С.А. Жуков, І.І. Обод, І.О. Романенко; Ткачов В.В., Даник Ю.Г., Жуков С.А., Обод І.І., Романенко І.О. ; Міністерство оборони України. – Київ : МО України : ХВУ, 2004. – 340 с. – ISBN 966-601-076-3
1283.
Мрихін І.О. Комплексне легування в технології отримання гетероструктур для напівпровідникових інжекційних лазерів на основі GaAs-AIGaAs [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.27.06 / Ігор Олександрович Мрихін; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006
1284.
Вирнык Д.Ф. Комплексное народнохозяйственное использование водных ресурсов Донбасса [Книга] / Д.Ф. Вирнык; АН УССР ин-т экономики. – Киев : АН УССР, 1940. – 253с.
В книге даются общие контуры, основные линии комплексного развития водного хозяйства, которые для полного своего осуществления потребуют глубокой проработки вопросов в этой области со стороны ряда научно-исследовательских, планирующих и проектирующих организаций.
1285.
Комплексные исcледования водохранилищ [Книга]. – Вып.1. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1971. – 249с.
1286.
Гомельська Ю.О. Композиторська освіта у Великій Британії як феномен європейської музичної культури [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Юлія Олександрівна Гомельська; Одес. держ. акад. ім. А.В.Нежданової. – Одеса, 2006
1287.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
1288.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
1289.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
1290.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
1291.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
1292.
Корольов І.Р. Комунікативна ситуація "виправдання": функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози 19 ст.) [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.15 - Загальне мовознавство / Корольов Ігор Русланович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут філології. – Київ, 2008
1293.
Корольов І.Р. Комунікативна ситуація "виправдання": функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози 19 ст.) [Дисертація] : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Корольов І.Р.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2008
1294.
Прохницька Г.Л. Кон"юнктура глобального ринку легкових автомобілів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Прохницька Ганна Леонідівна.; КНУТШ. – Київ, 2009
1295.
Прохницька Г.Л. Кон"юнктура глобального ринку легкових автомобілів [Дисертація] : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Прохницька Г.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2007
1296.
Скнар Ю.Є. Конверсійна обробка цинкових покриттів в розчинах що містять танін [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.техн. наук; Спец.05.17.00 / Юрій Євгенович Скнар; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006
1297.
Пархомчук О.С. Конверсія в контексті системної еволюції міжнародних відносин [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра політичних наук: 23.00.04 / Пархомчук О.С.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2006
1298.
Солнцев П.В. Конденсовані піридазини - новий клас лігандів для синтезу координаційних полімерів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Солнцев П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1299.
Чернелевська О.Л. Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.04 / Олена Леонідівна Чернелевська; КНУТШ. – Київ, 2006
1300.
Курбатова А.А. Конспект лекций по исторической геологии (кайнозой) [Книга] / А.А. Курбатова, М.Д. Парфенова, Э.Д. Рябчикова. – Томск : Томский политехнич. ин-т, 1979. – 56 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex