Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1351.
Кавабата Ясунарі Країна снігу [Книга] : Оповідання й повісті / Кавабата Ясунарі. – Київ : Дніпро, 1976. – 223 с.
1352.
Красный бук [Книга] : Рассказы и повести. – Москва : Прогресс, 1971. – 221с.
1353.
Адамантов Д. Краткая история развития математических наук с древнейших времен и история первоначального их развития в России [Книга] : С приложением общеупотребительніх методов єлементарного преподавания математики / Д. Адамантов. – Киев : Тип. Императорского Унивеситета Св. Владимира. Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [4], 102, [1]
На обл. дарств. надпись
1354.
Филиппова О.Н. Краткий испанско-русский и русско-испанский словарь. 1400 слов [Книга] / сост.: О.Н. Филиппова, М. Санчес Павон, Л.И. Розыграева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 472 с.
1355.
Граве Д.А. Краткий курс математического анализа. [Книга] : Руководство для вузов и самообразования / Д.А. Граве. – Киев : Гос.издательство Украині, 1924. – 368с.
1356.
Бетехтин А.Г. Краткий курс месторождений полезных ископаемых [Книга] : Учебник для вузов / А.Г. Бетехтин, В.С. Домарев, В.Н. и др. Зверев. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва- Ленинград : Гостехиздат, 1946. – 592с.
1357.
Поплавская Г.И. Краткий курс экологии растений [Книга] / Г.И. Поплавская. – Ленинград : ОГИЗ, 1937. – 298с.
1358.
Краткий обзор истории и современного состояния Высших женских курсов в г.Киеве [Книга]. – Киев, 1913. – 31с.
1359.
Краткий очерк деятельности профессоров и студентов Томского технологического института на поприще "Освободительного движения". 1901-1911 гг. [Книга]. – Томск, 1911. – 153с. – На правах рукописи
1360.
Бобров Ф.Ф. Краткое описание лабораторного корпуса Киевского коммерческого института [Книга] / Ф.Ф. Бобров; Сост.: Ф.Ф. Воробьев, А.А. Голгофский и др. – Киев, 1913. – 24с.
1361.
Краще журналістське розслідування чи авторська публікація з протидії корупції в друкованих та інтернет-ЗМІ України - 2008 рік [Книга] : збірник конкурсних робіт другого національного конкурсу на кращі опубліковані журналістські розслідування та авторські публікації з протидії корупції в Україні (опубліковані у ЗМІ з 1 серпня 2007 року по 31 жовтня 2008 року). – Київ : [ Б.В. ], 2009. – 104 с.
1362.
Поченчук Г.М. Кредит в системі чинників економічного зростання України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Поченчук Г.М.; МОіНУ; КНУТШ. – Київ, 2007
1363.
Иваненко В.Н. Кремнистые породы и новые возможности их применения [Книга] / В.Н. Иваненко, Я.Г. Белик. – Харьков : Харьковский ун-т, 1971. – 148 с.
1364.
Пилипишин Б.В. Криволинейное суммирование сейсмических сигналов [Книга] / Б.В. Пилипишин, М.И. Червонский. – Москва : Недра, 1974. – 80с.
1365.
Білоусов А.С. Криміналістичний аналіз об"єктів комп"ютерних злочинів [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Білоусов А.С.; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2008
1366.
Лисько Т.Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування (порівняльно-правовий аналіз) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Лисько Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008
1367.
Задоя К.П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юр. наук :12.00.08 / Задоя К. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1368.
Новікова Л.В. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Новікова Л.В.; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2007
1369.
Мохаммед А М Байдусі Кримінальна відповідальність за шахрайство за законодавством Єгипту, Йорданії, України (порівняльно-правове дослідження) [Автореферат] : Авротеф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Мохаммед А. М. Байдусі; КНУТШ. – Київ, 2007
1370.
Мельник Р.І. Кримінально-правова характеристика завідомо незаконних затримання, приводу, арешту та тримання під вартою (Ст 371 КК України) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Мельник Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2008
1371.
Ільїна О.В. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Ільїна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1372.
Бахуринська О.О. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Бахуринська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
1373.
Ларченко М.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право / Ларченко М.О. ; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009
1374.
Губанова О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання згвалтуванню (на підставі матеріалів практики автономної республіки Крим) [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Губанова О.В.; Таврійський націонльн. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2008
1375.
Комарчук В.В. Кристалічна інженерія тривимірних координаційних полімерів мікропористої будови на основі 4,4-біпіразолів [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. хім. наук: Спец.02.00.01 / Комарчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex