Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Засоби державного регулювання господарської діяльності [Книга] : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: В.С. Щербина (голова) та ін.]. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 183, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 12). – ISBN 978-966-7509-97-2
102.
Застосування методу відокремлення змінних для розв"язання задач із багатьма просторовими змінними [Брошура] : навч.-метод. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.Б. Романенко, В.Г. Самойленко]. – Київ : Київський університет, 2011. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 77-78. – ISBN 978-966-439-474-8
103.
Збірник задач для розрахункових робіт з теоретичної механіки [Книга] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В.І. Векерик [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Івано-Франківськ : Факел, 2013. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-292. – ISBN 966-694-048-5
104.
Чайковський А.С. Збірник публікацій "Війна чи військова злочинність?" [Книга] / Анатолій Чайковський, Джон-Пол Химка, Пер Андерс Рудлінг. – Київ : Золотоі ворота, 2013. – 127, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Війна чи військова злочинність?. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Історична правда" ; т. 3). – ISBN 978-966-2246-26-1
105.
Шевченко О.О. Звичаєве право України IX - XIX століть [Книга] / О.О. Шевченко. – Київ : [б. в.], 2012. – 199, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2254-30-3
106.
Звіт Рахункової палати України за 2012 рік [Книга] / [вступ. голови Рахункової палати Р.М. Магути]. – Київ : [б. в.], 2013. – 198 с. : іл., табл., діаграми
107.
Зелений Клин (Український Далекий Схід) [Книга] : енцикл. довідник / уклав В. Чорномаз ; Наук. т-во україністів ім. Т.Г. Шевченка ; Центр укр. культури Анатолія Криля "Горлиця". – Владивосток : Вид-во Далекосхідного федерального університету, 2011. – 286, [2] с., [11] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286. – ISBN 978-5-7444-2636-1
108.
Зоряный О.И. Золотой Зодиак Ариев [Книга] : сакральные таинства Вселенной. Астросимвология. Астропсихология. Секреты-загадки-тайны-решения-находки-открытия / Олег Зоряный. – Киев ; Одесса ; Донецк : Черноморье. – ISBN 978-966-555-064-8
Студентам та науковцям найкращого університету у Світі на згадку про автора
20.08.2013р., Київ. О.Зуєв. Підпис
109.
Решетило О. Зоогеографія [Книга] : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / Остап Решетило ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 230, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 р. - Покажч.: с. 195-231. – Бібліогр.: с. 188-194. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія) ; 978-966-613-977-4
110.
Достоевский Ф.М. Идиот [Книга] : роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 621, [3] с. – (Русская классика). – ISBN 978-5-17-063256-5
111.
Институты и экономическое развитие: отечественный и зарубежный опыт [Книга] : учебник / [Благих И.А. и др.] ; под ред.: М.А. Румянцева, Г.В. Борисова ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 492, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-9988-0161-7
112.
Баранов А.А. Интернет: объект правоотношений и предмет регулирования [Книга] : монография / А.А. Баранов ; Науч.-исслед. ин-т информатики и права Нац. акад. правовых наук Украины. – Киев ; Харьков : Ред. журнала "Право Украины" ; Право, 2013. – 142, [2] с. – Посвящается 20-летию Национальной академии правовых наук Украины. – Библиогр.: с. 127-142 и в подстроч. примеч. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 30). – ISBN 978-966-458-504-7
113.
Исследование поселений-гигантов трипольской культуры в 2002-2004 гг. [Книга] / В.А. Круц, Корвин-Пиотровский, С.Н. Рыжов, Г.Н. Бузян, Э.В. [и др.] Овчинников; Круц В.А. [и др.] ; Ин-т археологии Нац. акад. наук Украины. – Киев : Ин-т археологии НАН Украины ; КОРВИН ПРЕСС, 2005. – 139, [1] с., [3] л., слож. вдвое черт. : ил., табл. – Текст рос. и укр. - Авт. на обл. не указ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 966-8193-12-1
114.
Ждан А.Н. История психологии от Античности до наших дней [Книга] : учебник для студ. психол. специальностей высш. учеб. заведений / А.Н. Ждан ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Изд. 8-е, испр. и доп. – Москва : Академический Проект ; Трикста, 2008. – 572, [1] с. – На тит. л. и на обл.: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова - 250 лет. - Хронол. указ.: с. 544-553. - Имен. указ.: с. 554-570. – Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. – (Учебник для вузов ) ( Классический университетский учебник / ред. совет: В.А. Садовничий (пред.) [и др.]). – ISBN 978-5-8291-1014-7
115.
Панасенко Т.М. Іван Франко [Книга] / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2013. – 119, [4] с. – ISBN 978-966-97231-7-8
116.
Юринець З.В. Інвестиційний та інноваційний менеджмент [Книга] : навч. посібник / З.В. Юринець, Л.Й. Гнилянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 319, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 314-319. – Бібліогр.: с. 304-313. – ISBN 978-966-613-951-4
117.
Довжук І.В. Інженерно-технічна інтелігенція у розвитку важкої промисловості Півдня України (друга половина XIX - початок XX ст.) [Книга] : монографія / І.В. Довжук, І.В. Симоненко ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 179, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-11-0013-8
118.
Арістова І.В. Інформаційна безпека людини як споживача телекомунікаційних послуг [Книга] : монографія / І.В. Арістова, Д.В. Сулацький ; НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 128-159 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 31). – ISBN 978-966-458-503-0
119.
Нестеренко О. Інформація в Україні: право на доступ [Книга] / Оксана Нестеренко. – Харків : Акта, 2012. – 306, [2] с. – Покажч.: с. 300-306. – Бібліогр. : с. 250-276 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8917-50-9
120.
Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу [Книга] : монографія / [І.В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка ; НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 204, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 14). – ISBN 978-966-458-515-3
121.
Камінський С А. Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів 1505-1795 [Книга] = Historia Rzeczypospolitej wielu narodow 1505-1795 : громадяни, їхня держава, суспільство, культура / Анджей Сулима Камінський ; [пер. с пол. Я. Стріхи ; за наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : Наш час, 2011. – 262, [2] с. – Покажч. імен: с. 243-262. - Парал. тит. арк. пол. – ISBN 978-966-1530-71-2
122.
Історія української культури [Книга] : навч. посібник / [В.П. Мельник та ін.] ; за ред. В.П. Мельника, М.В. Кашуби і А.В. Яртися ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філос. ф-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 480, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 475-480 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-966-8
123.
Магочій П.-Р. Історія України [Книга] = A history of Ukraine / Павло Роберт Магочій ; [авториз. пер. з англ. Е. Гийдела, С. Грачової ; ред.: С. Саваневська, Р. Свято]. – Київ : Критика, 2007. – 638, [2] с. : іл., табл. – Вих. дан. ориг.: Univ. of Toronto press, 1996. - Парал. тит. арк. англ .- Покажч.: c. 617-639. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 966-7679-81-0
124.
Коцур В.П. Історія України в датах [Книга] : навчальний посібник / В.П. Коцур, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур. – Переяслав-Хмельницький ; Чернівці : Книги - XXI, 2007. – 141, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8653-80-3
125.
Шуре Е. Ісус (Місія Христа) [Книга] / Е. Шуре ; [пер. з фр. Л. Герасимчука]. – Київ : Криниця, 2002. – 74, [2] с. – Вих. дан. ориг.: Edouard Schure. Les Crands Jnities. Esquisse de l"histoire secrete des religions. Paris, 1917. - На обкл. зазнач. також: Вперше укр. мовою в пер. з французької. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Естетика. Філософія. Релігія). – ISBN 966-7575-38-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,