Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Вища математика [Книга] : збірник задач : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В.П. Дубовик та ін.] ; за ред.: В.П. Дубовика, І.І. Юрика. – Київ : Ігнатекс-Україна, 2011. – 479, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. нв звороті тит. арк. – (Вища освіта). – ISBN 978-966-97179-1-7
52.
Барабаш Г.М. Вища математика для біологів [Книга] : навч.-метод. посіб. : у 2 ч. / Г.М. Барабаш ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка
53.
Коротич В.О. Від першої особи [Книга] : вибране / Віталій Коротич ; упоряд., [авт. післямови] Л.В. Череватенко. – Київ : Криниця, 2012. – 782, [2] с. : портр. – Серія засн. в 2002 р. – Бібліогр.: с. 775-777 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2434-04-0
54.
Єкатерина Київська Відверта розмова. Духовна правда про людську душу [Книга] / духовні бесіди - схимонахиня Єкатерина (Київська), поезії - Тетяна Майданович. – Київ : Криниця, 2012. – 95, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-2434-07-1
55.
Вітчизняна практика та світовий досвід СЕЗ і ТПР [Книга] / О.С. Чмир [та ін.] ; [наук. ред. О.С. Чмир]. – Київ : Вістка, 2013. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-190. – (Завдання майбутнього). – ISBN 978-966-8875-97-7
56.
Бондаренко Е.Л. Географічні інформаційні системи [Книга] : навч. посібник / Е.Л. Бондаренко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Бавок, 2011. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 156-157. – ISBN 966-306-270-2
57.
Географія Сумської області: природа, населення, господарство [Книга] : навч. посібник / Корнус А.О. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сумська обл. держ. адміністрація, Сумський обласний ін-т післядиплом. освіти, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Суми : Наталуха А.С., 2010. – 183, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-97080-3-8
58.
Стецюк В.В. Геоморфологія [Книга] : курс лекцій / Стецюк В.В., Міхелі С.В., Ткаченко Т.І. ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Акад. наук вищої освіти України. – Київ : Обрії, 2008. – 230 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 227-229. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-645-255-X
59.
Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип"яті в умовах кліматичних змін [Книга] / [Андрела С.П. та ін. ; за ред. В.Д. Романенка, С.О. Афанасьєва та В.І. Осадчого]. – Київ : Кафедра, 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-2705-62-1
60.
Симония Н.А. Глобализация, структурный кризис и мировое лидерство (мифы и реальность) [Книга] / Н.А. Симония, А.В. Торкунов ; [ред. по вып. И.Н. Знатнова ; лит. ред.: О.Н. Ивлиева, Н.В. Карпычева, Л.А. Подчашинская]. – Москва : Международная жизнь, 2013. – 88 с. : табл. – Библиогр.: с. 85-88. – (Библиотека "Международной жизни")
61.
Глобальні виклики сучасності: суспільно-географічний вимір [Книга] : монографія / [Б.П. Яценко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 978-966-439-587-5
62.
Дружинин А.Г. Глобальное позиционирование Юга России: факторы, особенности, стратегии [Книга] / А.Г. Дружинин ; Южный Федеральный ун-т, Северо-Кавказ. НИИ экон. и социальных проблем. – Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального ун-та, 2009. – 286, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 271-287 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9275-0605-7
63.
Голодомор 1932-1933 років в Україні [Книга] : навч. посібник / [С.А. Кость та ін.] ; за ред. С.А. Костя ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 374, [2] с. – Авт. зазнач. наприкінці кн. на обкл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-971-2
64.
Звіздецький Б.А. Городища IX-XIII ст. на території літописних древлян [Книга] / Б.А. Звіздецький ; Нац. акад. наук України, Ін- археології. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2008. – 175, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-02-4866-3
Робота присвячена аналізу укріплених поселень давньоруського часу, розташованих на території літописних древлянських племен. На підставі писемних та археологічних даних розглядаються проблеми племінної території, планування, площі та устрою оборонних споруд, питання хронології, топографії та соціальної типології древлянських городищ. Видання включає в себе каталог городищ древлянської землі та їх зведену археологічну карт.
65.
Господарський процесуальний кодекс України [Книга] : станом на 22 жовт. 2013 р. : відповідає офіц. тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 95, [1] с. – ISBN 978-966-458-432-3
66.
Греческие рукописи из собрания Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина [Книга] : каталог / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Центр. науч. б-ка ; Харьк. город. о-во греков "Гелиос" ; сост. О.В. Сучалкин ; [науч. ред. О.А. Ручинская ; фото С.П. Солонский]. – Харьков : Слово, 2012. – 95, [3] с., [14] л. фот. : ил. – В конце кн. вых. дан. укр. - Указ. имен: с. 91-93. - Геогр. указ.: с. 94. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-623-944-3
67.
Томазов В.В. Греческие страницы украинской истории [Книга] : популярное изложение / Валерий Томазов, Алексей Ясь ; под ред. В.А. Смолия. – Киев : Лыбидь, 2009. – 223, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 222-223. – ISBN 978-966-06-0562-6
68.
Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода [Книга] / Л. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2013. – 122, [4] с. – ISBN 978-966-97231-6-1
69.
Козак Д.Н. Давні землероби Волині (пам"ятки археології на Хрінницькому водоймищі) [Книга] / Денис Козак, Богдан Прищепа, Віталій Шкоропад ; [відп. ред. Абашина Н.С.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Нац. акад. України, Ін-т археології, 2004. – 299, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-02-3187-3
Видання підсумовує понад десятирічні археологічні дослідження авторів на Волині. Досліджено пам"ятки поморсько-кльошової, зубрицької, вельбарської культур, ранньослов"янського часу та княжої доби. Розглянуто окремі питання етнокультурного та соціально-економічного розвитку давніх племен Волині.
70.
Давні слов"яни. Археологія та історія [Книга] : навчальний посібник / Н.С. Абашина [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології, Київ нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. археології та музеєзнавства. – Киев : Стародавній Світ, 2012. – 364, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 360-363. – ISBN 978-966-2608-05-2
71.
Моця О.П. Давньоруський Чернігів [Книга] / Олександр Моця, Андрій Казаков ; [Нац. Акад. наук України, Ін-т археології]. – Київ : Стародавній Світ, 2011. – 314, [1] с., [16] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 273-278. – ISBN 978-966-2608-02-1
В книзі на основі систематизації та аналізу усіх наявних свідчень літописних джерел, а також чисельних археологічних та антропологічних матеріалів, висвітлюється історія одного з найзначніших центрів Київської Русі – міста Чернігова на Десні – починаючи від його появи близько 1300 років тому і до трагічної події 1239 р. (взяття й розграбування військами хана Батия). Видання багато ілюстроване
72.
Улицька Л. Даніель Штайн, перекладач [Книга] : роман / Людмила Улицька ; [пер. з рос. Н.Т. Чорпіти ; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 637, [3] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Даніель Штайн, перекладач /Л. Улицька. Москва: ЭКСМО, 2007. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-6584-1
73.
Костомаров М. Дві руські народності [Книга] / Микола Костомаров ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-группа, 2012. – 71, [1] с. – Кн. описана за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita" ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-25-2
74.
Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право [Книга] / В.Б. Авер"янов, В.А. Дерець, М.І. Ославський, Г.М. Писаренко, А.А. Пухтецька; [Авер"янов В.Б. та ін.] ; за заг. ред. Авер"янова В.Б. ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юстініан, 2007. – 287, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-8257-33-9
Розглянуто: основи теорії державного управління; систему органів державної влади в Україні, їх функції та повноваження; напрямки реформування організаційних структур державного управління; основи внутрішньої організації та менеджменту державних органів.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
75.
Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції [Книга] : монографія / Ю.П. Битяк [та ін.] ; за заг. ред. Ю.П. Битяка, І.В. Яковюка ; НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. прав. наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 335, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазн. на с. 334. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 15). – ISBN 978-966-458-516-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,