Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Англійські фабліо XIII століття [Книга] : оповідання у віршах / [відп. ред. Ю. Буряк] ; переклад із середньоангл. О. Охріменка. – Київ : Укр. письменник, 2013. – 126, [2] с. – Сер. засн. у 2011 р. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 119-126. – (Ad fontes = До джерел / редкол.: А. Толстоухов (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-579-384-7
На тит. арк.: Леоніду Васильовичу з вдячністю за підтримку та квиток в життя. Від перекладача. Підпис.
27.
Англо-українсько-російський словник з фізіології і біохімії рослин та назв рослин [Книга] = English-Ukrainian-Russian dictionary plant physiology and biochemistry, plant species / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [уклад. Арапетьян Е.Р. ; ред. М.М. Мартиняк, М.В. Михалюк]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 517, [1] с. – На тит. арк. зазнач. також: Dictionary of plant species in Latin, English, Ukrainian, Russian. - Словник лат.-англ.-укр.-рос. назв рослин: с. 451-515. – Бібліогр.: с. 516-517. – ISBN 978-966-613-874-6
28.
Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу [Книга] / Г.І. Денисик, О.Д. Лаврик. – Вінниця ; Умань : Едельвейс і К, 2012. – 209, [1] с. – На корінці зазнач.: 1. – (Серія "Антропогенні ландшафти Правобережної України"). – ISBN 978-966-2462-50-0
29.
Археологія давніх слов"ян [Книга] : дослідження і матеріали. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2004. – 335, [1] с. : іл., табл., портр. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-02-3186-5
30.
Атлас социально-экономического развития Юга России [Книга] : информация и аналитика для менеджеров, инвесторов, предпринимателей, рук. органов гос. и муницип. управления, науч. сотрудников, преподавателей и студ. высш. школы / [А.Ю. Архипов и др. ; редкол.: В.А. Алешин и др. ; рук. проекта, науч. ред. А.Г. Дружинин] ; Южный федер. ун-т, Северо-Кавказ. науч.-исслед. ин-т экон. и социальных проблем. – Москва : Вузовская книга, 2011. – 142, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 3. – Библиогр.: с. 142-143. – ISBN 978-5-9502-0619-1
31.
Эткинд Е. Барселонская проза [Книга] / Ефим Эткинд. – Харьков : Права людини, 2013. – 241, [3] с., [6] л. фот. – Имен. указ.: с. 229-240. – ISBN 978-617-587-089-1
32.
Бассейн реки Днестр [Книга] = Dniester River Basin : environmental atlas : экологический атлас / [Респ. Молдова, Агентство "Апеле Молдовей" [и др.] ; Украина, Гос. агентство водных ресурсов Украины, Днестровско-Прутское бассейновое упр. водных ресурсов; сост. : О. Лысюк [и др.] ; пер. на англ. И. Сыродоев ; концепция: Г. Сыродоев и др.]. – [Б. м. : б. и.], 2012. – 45, [8] с. : цв. ил., карты, табл., диагр., граф. – Текст парал. рус., англ. – ISBN 978-2-940490-12-7
33.
Бастіон і Батурин. УПА та підпільна адміністрація ОУН в Ярославщині, Любачівщині та Томашівщині в рр. 1944-1947 [Книга] = Bastion and Baturyn. Documents and materials for history in Yaroslav, Liubachiv and Tomashiv region in 1944-1947 : док. та матеріали / упоряд.: Мирослав Іваник, Михайло Бохно ; [ред. тому Ірина Лонкевич]. – Торонто ; Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 626. [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 579-626. – Бібліогр.: с. 568-571 та в підрядк. прим. – (Архів Закерзоння / ред. Мирослав Іваник ; т. 1). – ISBN 978-617-607-212-6
34.
Курков А. Бікфордів світ [Книга] : роман / Андрій Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка]. – Харків : Фоліо, 2013. – 377, [4] с. – ISBN 978-966-03-6523-0
35.
Біологія індивідуального розвитку тварин [Книга] : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / [Черник Я.І. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 165, [3] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 році. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Понятійно-термінол. покажч.: с. 159-165. – Бібліогр.: с. 157-158. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія) ; 978-617-10-0005-6
36.
Пилипчук Д.П. Болять мені загублені слова... [Книга] : мій додаток до 1-го т. Словника української мови у 20-ти т. / Дмитро Пилипчук. – Вид. 2-ге, доп. – Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2013. – 853, [3] с. – Покажч. проілюстр. слів: с. 767-823. - Покажч. імен: с. 824-852. - Зміст та анот. парал. укр. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-657-008-0
37.
Галущак М.О. Будівельна фізика [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.О. Галущак, Б.М. Рувінський ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. заг. та приклад. фізики. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-182-7
38.
Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність [Книга] : іст.-філос. ракурс : монографія / [І.В. Бойченко та ін. ; ред.-упоряд.: О.В. Романенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Промінь, 2010. – 479, [1] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8512-39-1
39.
Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки [Книга] : аналіт. доповідь / [Молдован О.О. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Фенікс, 2012. – 75, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-287-2
40.
В.И. Вернадский и Таврический университет [Книга] : к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского / [Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского]. – [Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 2 кн., 4 диска. – 2 кн., 4 CD, влож. в папку
Содерж.: Постигая разум. Крымская одиссея Вернадского (CD) ; Зал В.И. Вернадского в Мраморной пещере (CD) ; С именем В.И. Вернадского (CD) ; В.И. Вернадский и глобальные проблемы современной цивилизации ; В.И. Вернадский и Таврический ун-т: движение сквозь время
41.
Петрук В.І. В.М. Глушков і Київський університет [Книга] : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / Володимир Петрук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – 171, [1] с., [1] арк. портр. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-571-085-2
На авантитулі № 1630398 дарчий надпис: Володимиру Анатольовичу від фак. кібернентики 24.08.2013
42.
В.М. Глушков. Минуле, що лине у майбутнє [Книга] = В.М. Глушков. Прошлое, устремленное в будущее : до 90-річчя від дня народження вченого / Нац. акад. наук України ; [упоряд. Т. Мар"янович]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 284, [3] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. рос. - Текст рос. мовою. – Бібліогр.: с. 286. – ISBN 978-966-360-227-1
43.
Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин [Книга] : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України ; за ред. В.В. Луця. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 165, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 10). – ISBN 978-617-7087-01-3
44.
Великий антикварний салон 2012 [Книга] : [каталог] / [кер. проекту: Наталія Заболотна ; ред. текстів та переклад: Т. Март, Л. Прокопенко ; фото М. Білоусов]. – Київ : Мистецький Арсенал, 2012. – 197, [9] с. : фотоіл. – Текст парал. укр., англ.
45.
Верховний Суд України - 90 років [Книга] = The supreme court of Ukraine 90th anniversary / [упоряд. А.Б. Бень ; редкол. : П.П. Пилипчук (голова колегії) та ін.]. – Київ : Істина. – ISBN 978-966-8909-93-1
46.
Верховний Суд України - 90 років [Книга] = The supreme court of Ukraine 90th anniversary / [упоряд. А.Б. Бень ; редкол.: П.П. Пилипчук та ін.]. – Київ : Істина. – ISBN 978-966-8909-94-8
47.
Заблоцький В.В. Взаємодія держави та місцевого самоврядування України в історичній ретроспективі [Книга] : монографія / Володимир Заблоцький ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", Класичний приват. ун-т. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 323, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 280-321. – ISBN 978-966-617-325-9
48.
Панюшкина О.В. Взаимное признание и исполнение приговоров государствами Евросоюза в европейском и национальном праве [Книга] = Mutual recognition and enforcement of final decisions in criminal matters by European Union member states in European and national law : монография / О.В. Панюшкина. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2011. – 249, [2] с. – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 215-249 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9273-1856-8
49.
Тютюнник Г.М. Вир [Книга] : роман / Григорій Тютюнник ; [передм. Т.М. Панасенко]. – Харків : Будинок друку, 2013. – 542, [2] с. – ISBN 978-966-97238-2-6
Творчість видатного українського письменника Григора Тютюнника (1931-1980), лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка та премії імені Лесі Українки, є класичним надбанням нашої літератури. Багато творів цього автора ще за життя були перекладені майже всіма європейськими мовами, а також китайською, японською, хінді. "Живописцем правди" назвав Григора Тютюнника незабутній Олесь Гончар.

До цього тому увійшли усі художні твори письменника - повісті, новели, казки та оповіді для дітей. Характерною ознакою видання є те, що тексти вперше публікуються в первісному вигляді, в якому вони виходили з-під пера відомого майстра слова, - з них знято втручання радянської цензури
50.
Вирішення проблеми електронних відходів: європейські підходи до української проблеми [Книга] / [Виговська Г.П. та ін.]. – Київ : Клименко, 2013. – 87, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На тит. арк. зазнач. також: Проект здійснюється за фін. підтримки Європ. програми Міжнар. фонду "Відродження ". – (Громадське лобіювання впровадження в Україні європейських підходів до вирішення проблеми електронних відходів. Проект / Всеукр. екол. громад. орг. "МАМА-86"). – ISBN 978-966-2717-03-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,