Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Манкелль Г. Італійські черевики [Книга] : сканд. гостросюжет. роман / Геннінг Манкелль ; [пер. зі швед. Ганни Мамчур]. – Харків : Фоліо, 2013. – 312, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид. : Italienska skor / Mankell H. Stokholm : Leopard forlad, 2006. – (Карта світу. Швеція). – ISBN 978-966-03-6502-5
127.
Короткіх М.І. Карбеновий та карбенокомплексний каталіз органічних реакцій [Книга] : (монографія) / М.І. Короткіх, О.П. Швайка ; М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України, Донец. нац. ун-т, Ін-т фіз.-орг. хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 371, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 342-348. – Бібліогр.: с. 349-367. – ISBN 978-966-02-6923-1
128.
Уельбек М. Карта і територія [Книга] : роман / Мішель Уельбек ; [пер. з фр. Л.Г. Кононовича ; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 344, [3] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Houellebecq M. La carte et le territoire. Flammarion, 2010. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-6503-2
129.
Козловський В. Картата сорочка [Книга] : оповідання, новели, повісті / Володимир Козловський ; вступ. ст. М. Якубовської ; пер. з рос. М. Якубовської, Л. Алімової, В. Козловського. – Київ : Криниця, 2010. – 191, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-7575-94-6
130.
Дудун Т.В. Картографічне креслення та комп"ютерний дизайн [Книга] : навч. посібник / Т.В. Дудун, Т.М. Курач, С.В. Тітова. – Київ : Обрії, 2012. – 253 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 251-252. – ISBN 978-966-2278-21-7
131.
Сосса Р. Картографування території України [Книга] : історія, перспективи, наукові основи / Ростислав Сосса. – Київ : Наукова думка, 2005. – 290, [1] с., [18] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-287. – ISBN 966-00-0455-9
132.
Каталог зруйнованих храмів і монастирів України [Книга] / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [упоряд. В.В. Кривошея (кер.) та ін. ; редкол.: Солдатенко В.Ф. (голова) та ін.]. – Київ : НВЦ "Пріорітети", 2013. – 507, [2] с. – Геогр. покажч.: с. 501-507. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-61-3
133.
Кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень 25 [Книга] / [М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; матеріали по персоналіях зібрали: П.М. Зінько та ін.]. – Київ : [Інформаційно-аналітичне агентство], 2013. – 64 с. : портр., фотогр. – Кн. опис. по обкл.
Висвітлюється історія каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень за 25 років її існування, подається інформація про наукову, навчально-методичну, видавничу діяльність кафедри, про колишніх та нинішніх її співробітників та вихованців.
134.
Квітко моя чарівна [Книга] : легенди / [упорядкув. А. Зеленська ; іл. Я. Кернер-Вернер]. – Київ : АВІАЗ, 2013. – 63, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8936-81-4
135.
Толочко П.П. Київ і Русь. Вибрані твори. 1998-2008 рр. [Книга] = Киев и Русь. Избранные труды. 1998-2008 гг. / П.П. Толочко. – Київ : Академперіодика, 2008. – 345, [3] с. – Текст укр., рос. - Парал. тит. арк. рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-088-8
136.
Козак О.Д. Кияни княжої доби. Біоархеологічні студії [Книга] / О.Д. Козак ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Академперіодика, 2010. – 391, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-319. – ISBN 978-966-360-135-9
137.
Книга про Батька. Українські поети XIX-XXI століть [Книга] : антологія / упорядкув. та передм. В.Л. Чуйка. – Київ : Криниця, 2013. – 351, [1] с. : іл. – Розгорутий тит. арк. - На тит. арк. також: Батькам України присвячується. В обороні роду і держави. – ISBN 978-966-2434-18-7
138.
Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию [Книга] : [сб. материалов : в 3 кн.] / Науч.-исслед. ин-т изучения пробл. преступности им. В.В. Сташиса Нац. акад. правовых наук Украины ; [сост.: В.В. Голина, М.Г. Колодяжный] ; под общ. ред. В.В. Голины. – Киев ; Харьков : Ред. журнала "Право Украины" ; Право. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 22). – ISBN 978-966-458-512-2
139.
Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию [Книга] : [сб. материалов : в 3 кн.] / Науч.-исслед. ин-т изучения пробл. преступности им. В.В. Сташиса Нац. акад. правовых наук Украины ; [сост.: В.В. Голина, М.Г. Колодяжный] ; под общ. ред. В.В. Голины. – Киев ; Харьков : Ред. журнала "Право Украины" ; Право. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 23). – ISBN 978-966-458-513-9
140.
Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию [Книга] : [сб. материалов : в 3 кн.] / Науч.-исслед. ин-т изучения пробл. преступности им. В.В. Сташиса Нац. акад. правовых наук Украины ; [сост.: В.В. Голина, М.Г. Колодяжный] ; под общ. ред. В.В. Голины. – Киев ; Харьков : Ред. журнала "Право Украины" ; Право. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 24). – ISBN 978-966-458-514-6
141.
Гринюк Р.Ф. Конституційне право зарубіжних країн [Книга] : навч. посібник для вищ. навч. закладів / Р.Ф. Гринюк, М.А. Захарченко ; М-во освіти і науки України, Донецьк. нац. ун-т, Екон.-прав. ф-т. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2009. – 373, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-8909-37-5
142.
Кравченко В.В. Конституційне право України [Книга] : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закладів] / В.В. Кравченко ; М-во освіти і науки України. – Вид. 6-те, випр. та допов. – Київ : Атіка, 2009. – 606, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-341-0
143.
Селіванов А.О. Конституція. Громадянин. Суд [Книга] : професійні та суспільні погляди / професор А.О. Селіванов ; Акад. правових наук України. – Київ : Укр. агенство інформації та друку "Рада", 2009. – 559, [1] с. : іл. – На обкл. зазнач. також: Проблеми теорії і практики. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7909-38-3
144.
Дерфи Л. Контрразведчик или Конец операции "Тайфун" [Книга] : детективная повесть / Леовал Дерфи. – Киев : [б. и.], 2012. – 208 с. – (КГБ-ЦРУ: война спецлужб)
145.
Конформні відображення функцій комплексної змінної [Брошура] : метод. розробка до практ. занять з дисципліни "Теорія функцій комплексної змінної" для студ. мех.-мат. ф-ту, які навчаються за напрямом "Механіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Г.В. Верьовкіна, А.В. Ловейкін]. – Київ : Київський університет, 2012. – 55, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 53-54
146.
Гарі Р. Коріння небес [Книга] : роман / Ромен Гарі ; [пер. з фр. Л.Г. Кононовича]. – Харків : Фоліо, 2013. – 601, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Gary Romain. Les racines du ciel. Paris: Gallimard, 2009. – (Карта світу. Франція). – ISBN 978-966-03-6498-1
147.
Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь [Книга] / П.П. Толочко. – Київ : Абрис, 1999. – 196, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-531-064-X
У виданні вміщено вибрані наукові твори автора за 1998-2008 рр., присвячені найбільш важливим і все ще не до кінця вирішеним питанням історії Києва і Київської Русі ІХ-ХІІІ ст. Написані на основі аналізу писемних і археологічних джерел, вони відбивають сучасний рівень дослідженості даної теми.
148.
Кращі практики щодо енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України [Книга] / [Ходько Н. та ін. ; наук. ред. Л. Чорній] ; Центр громад. експертизи ; М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комунал. госп-ва України. – Київ : Центр громадської експертизи, 2011. – 184 с. : табл. – Наприкінці кн. вих. дані англ.
149.
Савченко Д.Н. Креатология. Свет. Богословские основания креатологии [Книга] / Дмитрий Савченко. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. – 746, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце гл. – (Историческая книга). – ISBN 978-5-91419-887-6
150.
Лихова С.Я. Кримінальна відповідальність за порушення безпеки людини за законодавством держав - учасниць Європейського Союзу [Книга] : монографія / С.Я. Лихова ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 93, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 18). – ISBN 978-966-458-497-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,