Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1201.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
1202.
Кукк Э.Г. Флора пресноводных синезеленых водорослей Эстонской ССР [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кукк Э.Г. ; Ин-т зоологии и ботаники АН ЭССР. – Тарту, 1961
1203.
Винницька М.Я. Флуктуації економічного розвитку в умовах трансформаційної економіки [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Винницька М.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1204.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1205.
Сільвейструк Л.М. Формалізація моделі "сутність-зв"язок": типи сутностей, типи зв"язків та їх обмеження [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз-мат. наук : 01.05.03 / Сільвейструк Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1206.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
1207.
Пащук Л.В. Формування системи маркетингу персоналу на підприємстві [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пащук Л. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1208.
Формування та функціонування механізму корпоративного управління на промислових підприємствах [Книга] : монографія / Пономаренко В.С. [ та ін. ]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-676-285-9
1209.
Елькин Г.Э. Фронтально-вытеснительная хроматография на ионитах и ее применение для очистки лекарственных веществ [Автореферат] : Автореф... канд. хим.наук: / Елькин Г.Э.; Акад. наук СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1961
1210.
Педан Т. Характер за зовнішністю [Книга] : (психологічний практикум) / Тетяна Педан. – Київ : Ніка-Прінт, 2009. – 336 с. – (Соціоніка про людину). – ISBN 978-966-8578-10-6
1211.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
1212.
Горліс-Горський Холодний Яр [Книга] : документальний роман / Юрій Горліс-Горський. – 10-е вид. виправлене, доп. – Київ ; Дрогобич : Відродження, 2008. – 432 с. : фотодокументи. – Видання Історичного клубу "Холодний Яр". – (Українська воєнна мемуаристика). – ISBN 978-966-538-211-9
1213.
Мойсеїв І. Храм української культури [Книга] / Ігор Мойсеїв ; Всеукраїнський фольклорно-етнографічний центр "Рідна хата". – Київ : [ ВІПОЛ ]. – ISBN 5-308-01707-7
1214.
Християнин і світ [Журнал] : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів
1215.
Хроніка - 2000 [Журнал] : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
1216.
Світлична О.М. Художнє життя Катеринослава - Дніпропетровська кінця 19-20 ст. [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Світлична О. М. ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2009
1217.
Художня література. Критика. Літературознавство [Книга] : (2008) : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Мін-во культ. і туризму України ; Держ. заклад "Нац. парламентська б-ка України ; [ авт. укл. А. Ільченко; відп. ред. В.Кононенко ]. – Київ : НПБ України, 2009. – 144 с.
1218.
Орвелл Д. Хутір тварин [Книга] = Animal farm / Джордж Орвелл ; пер. І. Дибко ; передм. Р. Кухара. – Балтімор ; Торонто : Укр. вид-во "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1984. – 98 с. – Парал. тит. арк. англ.- На обкл. також: Вільний переклад Ірини Дибко. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 49). – ISBN 0-914834-53-3
1219.
Гоменюк О.В. Центри люмінесценції в кристалах подвійних фосфатів легованих іонами перехідних елементів [Дисертація] : дис . ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Гоменюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1220.
Панченко М.І. Цивільне право України [Книга] : навчальний посібник / М.І. Панченко. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 583с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-191-8
1221.
Цивільне право України [Книга] : академічний курс : у 2-х томах : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / А.Ю. Бабаскін, Т.В. Боднар, Ю.Л. Бошицький, М.В. Венецька, О.В. [ та ін. ] Дзера; А.Ю. Бабаскін [ та ін. ] ; за заг. ред.: Я.М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-323-6
Підручник підготовленний на основі цивільного законодавства України, зокрема нового Цивільного кодексу України
1222.
Силенко Л.М. Цивільне право України [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Силенко. – Київ : Алерта. – ISBN 966-96108-9-3
1223.
Плехова І.Д. Часопис "Українська книга" (1937-1943) у контексті становлення української книгознавчої періодики першої половини 20 століття [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Плехова І.Д. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
1224.
Гандзюк В.О. Часописи Поділля в процесі творення державницької ідеології українства (1917-1920 рр.) [Книга] : монографія / Віталій Гандзюк. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-2190-15-1
1225.
Человек без границ [Журнал] : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,