Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1201.
Елькин Г.Э. Фронтально-вытеснительная хроматография на ионитах и ее применение для очистки лекарственных веществ [Автореферат] : Автореф... канд. хим.наук: / Елькин Г.Э.; Акад. наук СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1961
1202.
Педан Т. Характер за зовнішністю [Книга] : (психологічний практикум) / Тетяна Педан. – Київ : Ніка-Прінт, 2009. – 336 с. – (Соціоніка про людину). – ISBN 978-966-8578-10-6
1203.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
1204.
Горліс-Горський Холодний Яр [Книга] : документальний роман / Юрій Горліс-Горський. – 10-е вид. виправлене, доп. – Київ ; Дрогобич : Відродження, 2008. – 432 с. : фотодокументи. – Видання Історичного клубу "Холодний Яр". – (Українська воєнна мемуаристика). – ISBN 978-966-538-211-9
1205.
Мойсеїв І. Храм української культури [Книга] / Ігор Мойсеїв ; Всеукраїнський фольклорно-етнографічний центр "Рідна хата". – Київ : [ ВІПОЛ ]. – ISBN 5-308-01707-7
1206.
Християнин і світ [Журнал] : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів
1207.
Хроніка - 2000 [Журнал] : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
1208.
Світлична О.М. Художнє життя Катеринослава - Дніпропетровська кінця 19-20 ст. [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Світлична О. М. ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2009
1209.
Художня література. Критика. Літературознавство [Книга] : (2008) : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Мін-во культ. і туризму України ; Держ. заклад "Нац. парламентська б-ка України ; [ авт. укл. А. Ільченко; відп. ред. В.Кононенко ]. – Київ : НПБ України, 2009. – 144 с.
1210.
Орвелл Д. Хутір тварин [Книга] = Animal farm / Джордж Орвелл ; пер. І. Дибко ; передм. Р. Кухара. – Балтімор ; Торонто : Укр. вид-во "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1984. – 98 с. – Парал. тит. арк. англ.- На обкл. також: Вільний переклад Ірини Дибко. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 49). – ISBN 0-914834-53-3
1211.
Гоменюк О.В. Центри люмінесценції в кристалах подвійних фосфатів легованих іонами перехідних елементів [Дисертація] : дис . ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Гоменюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1212.
Панченко М.І. Цивільне право України [Книга] : навчальний посібник / М.І. Панченко. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 583с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-191-8
1213.
Силенко Л.М. Цивільне право України [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Силенко. – Київ : Алерта. – ISBN 966-96108-9-3
1214.
Цивільне право України [Книга] : академічний курс : у 2-х томах : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / А.Ю. Бабаскін, Т.В. Боднар, Ю.Л. Бошицький, М.В. Венецька, О.В. [ та ін. ] Дзера; А.Ю. Бабаскін [ та ін. ] ; за заг. ред.: Я.М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-323-6
Підручник підготовленний на основі цивільного законодавства України, зокрема нового Цивільного кодексу України
1215.
Плехова І.Д. Часопис "Українська книга" (1937-1943) у контексті становлення української книгознавчої періодики першої половини 20 століття [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Плехова І.Д. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
1216.
Гандзюк В.О. Часописи Поділля в процесі творення державницької ідеології українства (1917-1920 рр.) [Книга] : монографія / Віталій Гандзюк. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-2190-15-1
1217.
Человек без границ [Журнал] : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
1218.
Человек без границ [Журнал] : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
1219.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
1220.
Гюго В. Человек, который смеется [Книга] / В. Гюго. – Москва
1221.
Крупеников И.А. Черноземы [Книга] : возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения / И.А. Крупеников ; АН Молдовы ; Мин-во сельского хоз-ва и пищевой промышленности Республики Молдова, Ин-т почвоведения и агрохимии им. Н.А. Димо. – Chisinau : Pontos, 2008. – 288 с. – ISBN 978-9975-102-66-7
1222.
Четвертичный период в США [Книга]. – Москва : Мир
1223.
Гладка І.А. Читаємо із задоволенням [Книга] : (4-6 класи) / І.А. Гладка. – Харків : Основа, 2009. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 8(80)). – ISBN 978-611-00-0382-7
1224.
Швейцарский уголовный кодекс 1937 г. [Книга]. – 2-е изд. – М., 1947. – 128с.
1225.
Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини українців у другій половині 18 ст. [Книга] : монографія / І.М. Петренко ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра культурології та історії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 119 с. – ISBN 978-966-184-044-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex