Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Моця О.П. "Русь", "Мала Русь", "Україна" в післямонгольські та козацькі часи [Книга] / Олександр Моця ; НАНУ, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 2009. – 320 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0872-4
1002.
Мовчан М.М. Самотність як феномен буття особистості [Книга] : монографія / М.М. Мовчан ; Укоопспілка ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра філософії та політології. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 265 с. – ISBN 978-966-184-038-5
1003.
Свечен собир Александар Андреевски [Книга] = Symposium Alekdandar Andreevski : 80 години од животот и 55 години научно-наставна деjност : прилози од Cвечен собир одржан на 15 ноември 2002 година во Скопjе. – Скопjе, 2003. – 94, [ 1 ] с. : сл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 9989-101-19-1
1004.
Кратт О.А. Сегментація ринку послуг вищої освіти: використання системного підходу [Книга] : монографія / О.А. Кратт, М.Г. Слоква ; НАН України ; Ін-т економ.-правових дослідж. – Донецьк : Юго-Восток, 2005. – 292 с. – ISBN 966-374-085-X
1005.
Маковецька-Гудзь Семантико-граматичні моделі художніх порівнянь (на матеріалі української поетичної мови 70-90-х років 20 століття) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Маковецька-Гудзь Ю.А.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
1006.
Флягин А.М. Семья [Книга] / А.М. Флягин. – Ярославль, 1943. – 196с.
1007.
Кочубей Н.В. Синергетические концепты и нелинейные контексты [Книга] : монография / Н.В. Кочубей. – Суми : Университетськая книга, 2009. – 236с. – ISBN 978-966-680-489-4
1008.
Мухаммадиев М. Синонимы в современном таджикском языке [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мухаммадиев М. ; М-во просвещения Таджик.ССР. – Сталинабад, 1960
1009.
Савченко Д.А. Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (2), цинку, ніколу(2) та кадмію [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Савченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1010.
Чепурна І.К. Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Чепурна І. К. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1011.
Система программирования обучающих курсов [Книга]. – Киев, 1981. – 240с.
1012.
Ротовский А.А. Системный PR [Книга] / Ротовский А.А. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 256 с. – ISBN 966-8644-83-2
1013.
Ковальський В.Г. Скадовськ [Книга] / В.Г. Ковальський, В.В. Тимошенко. – Одеса : Маяк, 1969. – 45с.
1014.
Василенко П. Словник гірничої термінології [Книга] / П. Василенко, І. Шелудько ; НАНУ, Ін-т енциклопедичних досліджень. – Відтворення вид. 1931 р. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 160 с. – Вих. дані ориг.: Харків : Держ. вид-во "Радянська школа", 1931. – (Із словникової спадщини ; Вип. 6). – ISBN 978-966-02-5068-0
1015.
Словник музичної термінології [Книга] / НАНУ, Ін-т енциклопедичних досліджень. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 112 с. – Відтворення видання 1930 року. Вих. дані ориг.: Державне вид-во України, Харків - Київ. 1930. – (Із словникової спадщини ; Вип. 7). – ISBN 978-966-02-5069-7
1016.
Горецький П. Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування [Книга] / П. Горецький ; НАНУ, Ін-т енциклопедичних досліджень. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 112 с. – Відтворення видання 1928 року. Вих. дані ориг.: Державне видавництво України. 1928. – (Із словникової спадщини ; Вип. 2). – ISBN 978-966-02-5070-3
1017.
Трихвилів Ю. Словник технічної термінології [Книга] : мірництво : (проєкт) / Ю. Трихвилів, І. Зубков ; НАНУ, Ін-т енциклопедичних досліджень. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – 168 с. – Відтворення видання 1930 року. Вих. дані ориг.: Державне вид-во України. ,Харків - Київ. 1930. – (Із словникової спадщини ; Вип. 9). – ISBN 978-966-02-5148-9
1018.
Пустовіт Л.О. Словник української поезії другої половини XX століття: семантико-функціональний аспект [Книга] / Любов Пустовіт. – Київ : Рідна мова, 2009. – 243 с. – ISBN 966-7788-07-5
1019.
Флегонтова Н.М. Словник-довідник термінів педагогічного маркетингу [Книга] / Н.М. Флегонтова ; МОНУ ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Освіта України, 2008. – 80 с. – ISBN 978-966-188-000-8
1020.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
1021.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
1022.
Слово о полку Игореве [Книга] : древнерусский текст и перевод : комментарии : летописные повести о походе Игоря / [ вступ. статья В.З. Исакова, иллюстрации В.В. Курочкина ]. – Тверь : Научная книга, 2009. – 136 с. – ISBN 978-5-904380-01-4
1023.
Слышать и понимать друг друга [Книга] : размышления о толерантности. – Кишинев : Юнеско ; AXUL ZET, 2001. – 96,96 c. – Книга- перевертыш на рус. и молд. языке : Sa ne auzim si sa ne intelegem reciproc. – ISBN 9975-76-012-0
1024.
Баканідзе О. Собор мудрості [Книга] / Отар Баканідзе ; Тбіліський держ. ун-т ім. Ів. Джавахішвілі, Ін-т Україністики. – Тбілісі : УНІВЕРСАЛІ, 2009. – 140 с. : фот. – ISBN 978-9941-12815-8
1025.
Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах [Книга] = Collection of scientific works in twelve volumes : математика и нелинейная механика / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 5-02-034463-X
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex