Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Коргун И.А. Роль внешнеэкономических связей в развитии Республики Корея [Автореферат] : автореф. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Коргун И.А. ; С.-Петерб. гос. ун-т. – С.Пб, 2009
1002.
Петрищева О.М. Роль середнього класу у становленні громадянського суспільства [Автореферат] : автореф. ...канд. філософ. наук : 09.00.03 / Петрищева О. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1003.
Конотоп Л.Г. Російська філософія в антропологічному вимірі [Книга] : навчальний посібник / Людмила Конотоп, Еліна Проценко, Зоя Швед ; КНУТШ. – Херсон : Кальченко, 2009. – 194 с.
1004.
Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" / Н.О. Артюшенко [ та ін. ] ; НАН України; НБУ ім. В.І. Вернадського ; [ гол. ред. О.С. Онищенко ]. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-5117-5
1005.
Смирнов В.Н. Русская (восточнославянская) православная цивилизация [Книга] : [ (в воззрениях мыслителей и богословов) ] : монография / В.Н. Смирнов. – Харьков : Майдан, 2009. – 232 с. – ISBN 978-966-372-251-1
1006.
Русская литература в Украине: проблемы изучения и преподавания [Книга] : сборник научных статей / МОНУ ; Горловский гос. пед. ин-т иностранных языков ; Междунар. Фонд "Русский мир". – Горловка, 2009. – 212 с.
1007.
Русский язык и литература в учебных заведениях [Журнал] : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев
1008.
Русско-японский словарь изд-ва "Кэнкюся" [Книга]. – Токио : Кэнкюся, 1988. – 18, 2763, [ 2 ] с. – Загл. обл.: Кэнкюся. Русско-японский словарь. – ISBN 4-7674-9033-2
1009.
Моця О.П. "Русь", "Мала Русь", "Україна" в післямонгольські та козацькі часи [Книга] / Олександр Моця ; НАНУ, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 2009. – 320 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0872-4
1010.
Мовчан М.М. Самотність як феномен буття особистості [Книга] : монографія / М.М. Мовчан ; Укоопспілка ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра філософії та політології. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 265 с. – ISBN 978-966-184-038-5
1011.
Свечен собир Александар Андреевски [Книга] = Symposium Alekdandar Andreevski : 80 години од животот и 55 години научно-наставна деjност : прилози од Cвечен собир одржан на 15 ноември 2002 година во Скопjе. – Скопjе, 2003. – 94, [ 1 ] с. : сл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 9989-101-19-1
1012.
Кратт О.А. Сегментація ринку послуг вищої освіти: використання системного підходу [Книга] : монографія / О.А. Кратт, М.Г. Слоква ; НАН України ; Ін-т економ.-правових дослідж. – Донецьк : Юго-Восток, 2005. – 292 с. – ISBN 966-374-085-X
1013.
Маковецька-Гудзь Семантико-граматичні моделі художніх порівнянь (на матеріалі української поетичної мови 70-90-х років 20 століття) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Маковецька-Гудзь Ю.А.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
1014.
Флягин А.М. Семья [Книга] / А.М. Флягин. – Ярославль, 1943. – 196с.
1015.
Кочубей Н.В. Синергетические концепты и нелинейные контексты [Книга] : монография / Н.В. Кочубей. – Суми : Университетськая книга, 2009. – 236с. – ISBN 978-966-680-489-4
1016.
Мухаммадиев М. Синонимы в современном таджикском языке [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мухаммадиев М. ; М-во просвещения Таджик.ССР. – Сталинабад, 1960
1017.
Савченко Д.А. Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (2), цинку, ніколу(2) та кадмію [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Савченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1018.
Чепурна І.К. Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Чепурна І. К. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1019.
Система программирования обучающих курсов [Книга]. – Киев, 1981. – 240с.
1020.
Ротовский А.А. Системный PR [Книга] / Ротовский А.А. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 256 с. – ISBN 966-8644-83-2
1021.
Ковальський В.Г. Скадовськ [Книга] / В.Г. Ковальський, В.В. Тимошенко. – Одеса : Маяк, 1969. – 45с.
1022.
Василенко П. Словник гірничої термінології [Книга] / П. Василенко, І. Шелудько ; НАНУ, Ін-т енциклопедичних досліджень. – Відтворення вид. 1931 р. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 160 с. – Вих. дані ориг.: Харків : Держ. вид-во "Радянська школа", 1931. – (Із словникової спадщини ; Вип. 6). – ISBN 978-966-02-5068-0
1023.
Словник музичної термінології [Книга] / НАНУ, Ін-т енциклопедичних досліджень. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 112 с. – Відтворення видання 1930 року. Вих. дані ориг.: Державне вид-во України, Харків - Київ. 1930. – (Із словникової спадщини ; Вип. 7). – ISBN 978-966-02-5069-7
1024.
Горецький П. Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування [Книга] / П. Горецький ; НАНУ, Ін-т енциклопедичних досліджень. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 112 с. – Відтворення видання 1928 року. Вих. дані ориг.: Державне видавництво України. 1928. – (Із словникової спадщини ; Вип. 2). – ISBN 978-966-02-5070-3
1025.
Трихвилів Ю. Словник технічної термінології [Книга] : мірництво : (проєкт) / Ю. Трихвилів, І. Зубков ; НАНУ, Ін-т енциклопедичних досліджень. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – 168 с. – Відтворення видання 1930 року. Вих. дані ориг.: Державне вид-во України. ,Харків - Київ. 1930. – (Із словникової спадщини ; Вип. 9). – ISBN 978-966-02-5148-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,