Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1126.
Україна на шляху до п"ятнадцятої річниці Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку [Книга] : стан реалізації Україною Програми дій Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку протягом 1994-2009 рр. / Лібанова Е.М. [ та ін. ] ; Фонд Народонаселення ООН ; Укр. центр соціальних реформ ; Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України ; Держ. ком-т статистики України. – Київ : День Печати, 2009. – 132с.
1127.
Михальченко М.І. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії [Книга] / Микола Михальченко, Віктор Андрущенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса. – ISBN 978-966-02-5032-1
1128.
Михальченко М.І. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії [Книга] / Микола Михальченко, Віктор Андрущенко ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса. – ISBN 978-966-02-5033-8
1129.
Україна у світових та регіональних інтеграційних процесах: проблеми визначення стратегії [Книга] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [ 6 червня 2007 року] / Дипламатична академія України при Мін. закордонних справ України ; [ за ред. Б.І. Гуменюка, І.В. Бураковського, Г.Д. Хоменко, Ц ]. – Київ : ДЕМІД, 2008. – 320 с. – ISBN 966-7196-13-5
1130.
Україністика: нові імена в науці [Книга] : збірник наукових праць учасників 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих науковців : (у межах наук. теми "Польові дослідж. лексико-семант. процесів у мовл. носіїв рос. та укр. мов на територіях пізнього заселення" Ф28.5) / МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [ ред. кол.: Н.М. Сафонова, В.Г. Мараховська та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 192 с.
1131.
Українознавство [Книга] : навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Обушний М.І. [ та ін. ] ; за ред. М.І. Обушного ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 672 с. – ISBN 978-966-439-164-8
1132.
Українська земля [Книга]. – Нью-Йорк : [ Б. в. ], 1982. – 99 с. : портр. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 8 / 9)
1133.
Зеркаль С. Українська земля і нарід за Карпатами [Книга] / Сава Зеркаль. – Париж : Українська Громада у Франції, 1976. – 264, 3 с., 4 арк. карт. – (Бібліотека "Українського Громадського Слова" ; число 14)
1134.
Українська мова [Книга] : 9 клас / В.І.Тихоша, Г.І. Єременко, Т.І. Кучма, О.В. Рембецька. – Харків : Основа, 2009. – 336 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.7(68)). – ISBN 978-611-00-0394-0
1135.
Тихоша В.І. Українська мова [Книга] : 8 клас / В.І. Тихоша. – Харків : Основа, 2009. – 272 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 10(71) ; Моя методика). – ISBN 978-966-333-990-0
1136.
Тихоша В.І. Українська мова [Книга] : 9 клас / В.І. Тихоша. – Харків : Основа, 2009. – 288 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (72) ; Моя методика). – ISBN 978-611-00-0374-2
1137.
Іжевський А.В. Українська сатирична графіка у Галичині другої половини 19 ст. - початку 20 ст.: еволюція художньо-образної системи [Автореферат] : атореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Іжевський. А. В.; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009
1138.
Богацький П. Українська хата [Книга] : Київ, 1909 - 1914 : редактор - видавець Павло Богацький : ( спогади ) / П. Богацький, М. Шаповал, А. Животко; упоряд. Сава Зеркаль. – Новий Йорк : Українська громада ім. М. Шаповала, 1955. – 50, [ 2 ] с. : портр. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; чис. 2)
1139.
Король Н. Українське Козацтво - родоначальник кінного війська Московії - Росії [Книга] = The Ukrainian kozaks the progenitor of the Cavalry in Muscovy-Russia / Нестор Король. – Ню Йорк : Накладом Наукового Товариства ім.Т. Шевченка, 1963. – 96, [ 8 ] c. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека Українознавства)
1140.
Український гуманітарний огляд [Журнал]. – Київ : Критика, 1997-. – ISBN 966-7679-15-2 (Вип.4)
1141.
Український гуманітарний огляд [Журнал]. – Київ : Критика, 1997-. – ISBN 966-7679-18-7 (Вип.5)
1142.
Український гуманітарний огляд [Журнал]. – Київ : Критика, 1997-. – ISBN 966-7679-00-4 (Вип.7)
1143.
Український гуманітарний огляд [Журнал]. – Київ : Критика, 1997-. – ISBN 966-7679-00-4 (Вип.8)
1144.
Український гуманітарний огляд [Журнал]. – Київ : Критика, 1997-. – ISBN 966-7679-42 (Вип.9)
1145.
Український гуманітарний огляд [Журнал]. – Київ : Критика, 1997-. – ISBN 966-7679-85-3 (Вип.11)
1146.
Український історик [Журнал] = The Ukrainian historian : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ] : Українське історичне товариство. – ISSN 0041-6061
1147.
Жадько В. Український некрополь [Книга] : історичний науковий довідник / Віктор Жадько. – Київ : Жадько В.О., 2005. – 352 с. – ISBN 966-8567-01-3
Історичний науковий довідник „Український некрополь”, із переднім словом академіка Івана Михайловича Дзюби, перше видання в Україні, в якому започатковано облік для поколінь місць поховання та дані про видатних особистостей, які так багато зробили за життя для України: вчених, митців, літераторів, лікарів, відомих політичних і громадських діячів, що навіки спочили за межами держави, і, звісно, в Україні. Це – 352 сторінки тексту, близько 1000 персоналіїв та світлин надгробків на могилах відомих українців, які спочивають вічним сном на кладовищах Англії, Франції, Мюнхена, Бавнд Бруку (США), Ольшанському, Краківському, Празькому, Личаківському, Байковому й інших.
Дослідження такого широкочасового осяжнення та змістовного наповнення українське некрополезнавство ще не знало. Тут використано архівні джерела з історії України, досліджено пам"ятки культури історичних поховань співвітчизників в інших країнах світу, де знайдено документальні свідчення про великих українців, їхню славну працю задля Батьківщини, історія кладовищ. Досліджуються поховальні звичаї українського народу.
У довіднику також розповідається і про поховання людей різних національностей в розділах – "Свічки в зажурі", „Вічні могили”, „Жили долею України”, „Голодомор”, „Крути”, „Баби&н Яр”, „Биківня”, „Розстріляні в Києві”.
1148.
Андрушко Л.М. Український рушник - поліфункціональний сакральний твір народного мистецтва (функція, типологія, семантика і художні особливості) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Андрушко Л.М. ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009
1149.
Скрипник О. Український слід у розвідці [Книга] / Олександр Скрипник. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 319 с. – ISBN 978-966-2151-20-6
1150.
Українські політв"язні в СРСР [Книга] : адресний покажчик : за станом на грудень 1981 року. – Торонто ; Балтимор : Українське вид-во "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1981. – 204 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,