Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1126.
Лущай В.І. Угорська революція 1956 р. як наслідок загострення суспільно-політичних та соціально-економічних протиріч в Угорщині у 1949-1956 рр. [Книга] / В.І. Лущай ; МОНУ ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – 230 с. – ISBN 978-966-660-460-9
1127.
Люта О.В. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення грунтового середовища [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Люта О.В. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009
1128.
Грицай Е. Украина: национальная идентичность в зеркале Другого [Книга] / Елена Грицай, Милана Николко ; Европейский гуманитарный ун-т. – Вильнюс : ЕГУ, 2009. – 220 с. – ISBN 978-9955-773-24-5
1129.
Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку [Книга] : монографія / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [ за заг. ред. Ю.Г. Рубана ]. – Київ : НІСД, 2009. – 655 с. – ISBN 966-554-175-7
1130.
Україна в Європейській та Євразійській міграційних системах: регіональні аспекти [Книга] : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (23 березня 2009 р., м. Харків) / РНБО України ; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; Фонд Фрідріха Еберта ; [ упорядник: О.А. Малиновська ; за заг. ред. О.С. Власюка ]. – Київ : Стилос, 2009. – 243 с. – ISBN 978-966-193-017-8
1131.
Україна і Росія: момент істини [Книга] : "Круглий стіл" з провідними вітчизняними суспільствознавцями з приводу взаємин України і Російської Федерації / [Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2009. – 88 с.
1132.
Україна на шляху до п"ятнадцятої річниці Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку [Книга] : стан реалізації Україною Програми дій Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку протягом 1994-2009 рр. / Лібанова Е.М. [ та ін. ] ; Фонд Народонаселення ООН ; Укр. центр соціальних реформ ; Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України ; Держ. ком-т статистики України. – Київ : День Печати, 2009. – 132с.
1133.
Михальченко М.І. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії [Книга] / Микола Михальченко, Віктор Андрущенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса. – ISBN 978-966-02-5032-1
1134.
Михальченко М.І. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії [Книга] / Микола Михальченко, Віктор Андрущенко ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса. – ISBN 978-966-02-5033-8
1135.
Україна у світових та регіональних інтеграційних процесах: проблеми визначення стратегії [Книга] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [ 6 червня 2007 року] / Дипламатична академія України при Мін. закордонних справ України ; [ за ред. Б.І. Гуменюка, І.В. Бураковського, Г.Д. Хоменко, Ц ]. – Київ : ДЕМІД, 2008. – 320 с. – ISBN 966-7196-13-5
1136.
Україністика: нові імена в науці [Книга] : збірник наукових праць учасників 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих науковців : (у межах наук. теми "Польові дослідж. лексико-семант. процесів у мовл. носіїв рос. та укр. мов на територіях пізнього заселення" Ф28.5) / МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [ ред. кол.: Н.М. Сафонова, В.Г. Мараховська та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 192 с.
1137.
Українознавство [Книга] : навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Обушний М.І. [ та ін. ] ; за ред. М.І. Обушного ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 672 с. – ISBN 978-966-439-164-8
1138.
Українська земля [Книга]. – Нью-Йорк : [ Б. в. ], 1982. – 99 с. : портр. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 8 / 9)
1139.
Зеркаль С. Українська земля і нарід за Карпатами [Книга] / Сава Зеркаль. – Париж : Українська Громада у Франції, 1976. – 264, 3 с., 4 арк. карт. – (Бібліотека "Українського Громадського Слова" ; число 14)
1140.
Українська мова [Книга] : 9 клас / В.І.Тихоша, Г.І. Єременко, Т.І. Кучма, О.В. Рембецька. – Харків : Основа, 2009. – 336 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.7(68)). – ISBN 978-611-00-0394-0
1141.
Тихоша В.І. Українська мова [Книга] : 8 клас / В.І. Тихоша. – Харків : Основа, 2009. – 272 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 10(71) ; Моя методика). – ISBN 978-966-333-990-0
1142.
Тихоша В.І. Українська мова [Книга] : 9 клас / В.І. Тихоша. – Харків : Основа, 2009. – 288 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (72) ; Моя методика). – ISBN 978-611-00-0374-2
1143.
Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
1144.
Іжевський А.В. Українська сатирична графіка у Галичині другої половини 19 ст. - початку 20 ст.: еволюція художньо-образної системи [Автореферат] : атореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Іжевський. А. В.; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009
1145.
Богацький П. Українська хата [Книга] : Київ, 1909 - 1914 : редактор - видавець Павло Богацький : ( спогади ) / П. Богацький, М. Шаповал, А. Животко; упоряд. Сава Зеркаль. – Новий Йорк : Українська громада ім. М. Шаповала, 1955. – 50, [ 2 ] с. : портр. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; чис. 2)
1146.
Король Н. Українське Козацтво - родоначальник кінного війська Московії - Росії [Книга] = The Ukrainian kozaks the progenitor of the Cavalry in Muscovy-Russia / Нестор Король. – Ню Йорк : Накладом Наукового Товариства ім.Т. Шевченка, 1963. – 96, [ 8 ] c. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека Українознавства)
1147.
Український гуманітарний огляд [Журнал]. – Київ : Критика, 1997-. – ISBN 966-7679-15-2 (Вип.4)
1148.
Український гуманітарний огляд [Журнал]. – Київ : Критика, 1997-. – ISBN 966-7679-18-7 (Вип.5)
1149.
Український гуманітарний огляд [Журнал]. – Київ : Критика, 1997-. – ISBN 966-7679-00-4 (Вип.7)
1150.
Український гуманітарний огляд [Журнал]. – Київ : Критика, 1997-. – ISBN 966-7679-00-4 (Вип.8)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,