Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1176.
Философия и космология [Журнал] : научно-философский теоретический сборник / Международное философско-космологическое общество. – Полтава : Полтавський літератор. – ISBN 978-966-192-003-2
1177.
Философия и космология [Журнал] : научно-философский теоретический сборник / Международное философско-космологическое общество. – Полтава : Полтавський літератор. – ISBN 978-966-192-045-2
1178.
Философия науки [Журнал] : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 1995-. – ISSN 1560-7488
1179.
Философия образования [Журнал] / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2002-. – ISSN 1811-0916
1180.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
1181.
Медведев Г.А. Финансовая и актуарная математика в задачах [Книга] : учебное пособие для студ. специальностей "Актуарная математика", "Экономическая кибернетика", "Прикладная математика" учреждений, обеспеч. получение высшего образования / Г.А. Медведев, А.Ю. Харин. – Минск : БГУ, 2008. – 131 с. – ISBN 978-985-485-867-8
1182.
Гордієнко Є.О. Фізика біомембран [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Є.О. Гордієнко, В.В. Товстяк ; НАНУ, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Київ : Наукова думка, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-00-0912-7
1183.
Фізика іонно-електронних рідин [Книга] : монографія / Булавін Л.А. [ та ін. ] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 367 с. – ISBN 978-966-439-078-8
1184.
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Журнал] = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Центр математичного моделювання ін-ту прикладн.проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. – Львів, 2004-. – ISSN 1816-1545
1185.
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Журнал] = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Центр математичного моделювання ін-ту прикладн.проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. – Львів, 2004-. – ISSN 1816-1545
1186.
Андрєєв А.О. Фізико-технологічні основи дуплексного вакуумно-дугового зміцнювання поверхонь [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Андрєєв А.О. ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2009
1187.
Гаврильченко І.В. Фізичні процеси в сенсорних гетероструктурах на основі модифікованих шарів поруватого кремнію [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Гаврильченко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
1188.
Філологічні семінари [Журнал] / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998-. – ISBN 978-966-171-217-0
1189.
Філософія [Книга] : від витоків до сьогодення : хрестоматія : навч. посібник / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського, уклад. Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, І.В. Бойченко [та ін.]. – Київ : Знання, 2009. – 624 с. – (Серія "Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років"). – ISBN 978-966-346-660-6
1190.
Філософія [Книга] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.Х. Арутюнов, М.М. Демченко, С.Л. Йосипенко, І.С. Кабика, О.О. [ та ін. ] Круш; Арутюнов В.Х. [ та ін. ] ; МОНУ ; Київський нац. економічний ун-т. – Вид. 2-е, перер. і доп. – Київ : КНЕУ, 2001. – 224 с. – ISBN 966-574-284-1
1191.
Кирилюк Ф.М. Філософія політичної ідеології [Книга] : навчальний посібник / Ф.М. Кирилюк ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 520 с. – ISBN 978-966-364-976-4
1192.
Добронравова І.С. Філософія та методологія науки [Книга] : підручник для вищ. навч. закладів / Ірина Добронравова, Лідія Сидоренко ; КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2008. – 223 с. – ISBN 978-966-439-106-8
1193.
Філософія: ідеї, ідеології, персоналії [Книга] : ілюстрований енциклопедичний довідник / [укладач Ю.В. Омельченко]. – Київ : Ракша М.О., 2009. – 296 с. – ISBN 978-966-97052-0-4
1194.
Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.М. Губар. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 416 с. – ISBN 978-966-364-455-4
1195.
Тихолоз Б. Філософська лірика Івана Франка [Книга] : діалектика поетичної рефлексії / НАНУ, Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; ЛНУ ім. Івана Франка ; Міжнар. асоціація франкознавців. – Львів : [Б. в.], 2009. – 319 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 12). – ISBN 978-966-02-4985-1
1196.
Філософські обрії [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
1197.
Лещенко І.Л. Філософсько-релігійні вияви містицизму в мистецтві (рос. думка к.19 - поч.20 ст.) [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Лещенко І. Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1198.
Фільмова творчість Ярослава Кулинича [Книга] = Film production by Jaroslav Kulynych. – Нью Йорк : [ Б. в. ], 1994. – 447 с. : фотоіл.
1199.
Фінанси [Книга] : конспект лекцій / Медведєва І.Б. [ та ін. ] ; МОНУ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 360с.
1200.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,