Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1176.
Філологічні семінари [Журнал] / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998-. – ISBN 978-966-171-217-0
1177.
Філософія [Книга] : від витоків до сьогодення : хрестоматія : навч. посібник / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського, уклад. Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, І.В. Бойченко [та ін.]. – Київ : Знання, 2009. – 624 с. – (Серія "Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років"). – ISBN 978-966-346-660-6
1178.
Філософія [Книга] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Вид. 2-е, перер. і доп. – Київ : КНЕУ, 2001. – 224 с. – ISBN 966-574-284-1
1179.
Кирилюк Ф.М. Філософія політичної ідеології [Книга] : навчальний посібник / Ф.М. Кирилюк ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 520 с. – ISBN 978-966-364-976-4
1180.
Добронравова І.С. Філософія та методологія науки [Книга] : підручник для вищ. навч. закладів / Ірина Добронравова, Лідія Сидоренко ; КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2008. – 223 с. – ISBN 978-966-439-106-8
1181.
Філософія: ідеї, ідеології, персоналії [Книга] : ілюстрований енциклопедичний довідник / [укладач Ю.В. Омельченко]. – Київ : Ракша М.О., 2009. – 296 с. – ISBN 978-966-97052-0-4
1182.
Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.М. Губар. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 416 с. – ISBN 978-966-364-455-4
1183.
Тихолоз Б. Філософська лірика Івана Франка [Книга] : діалектика поетичної рефлексії / НАНУ, Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; ЛНУ ім. Івана Франка ; Міжнар. асоціація франкознавців. – Львів : [Б. в.], 2009. – 319 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 12). – ISBN 978-966-02-4985-1
1184.
Філософські обрії [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
1185.
Лещенко І.Л. Філософсько-релігійні вияви містицизму в мистецтві (рос. думка к.19 - поч.20 ст.) [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Лещенко І. Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1186.
Фільмова творчість Ярослава Кулинича [Книга] = Film production by Jaroslav Kulynych. – Нью Йорк : [ Б. в. ], 1994. – 447 с. : фотоіл.
1187.
Фінанси [Книга] : конспект лекцій / Медведєва І.Б. [ та ін. ] ; МОНУ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 360с.
1188.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
1189.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
1190.
Кукк Э.Г. Флора пресноводных синезеленых водорослей Эстонской ССР [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кукк Э.Г. ; Ин-т зоологии и ботаники АН ЭССР. – Тарту, 1961
1191.
Винницька М.Я. Флуктуації економічного розвитку в умовах трансформаційної економіки [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Винницька М.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1192.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1193.
Сільвейструк Л.М. Формалізація моделі "сутність-зв"язок": типи сутностей, типи зв"язків та їх обмеження [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз-мат. наук : 01.05.03 / Сільвейструк Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1194.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
1195.
Пащук Л.В. Формування системи маркетингу персоналу на підприємстві [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пащук Л. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1196.
Формування та функціонування механізму корпоративного управління на промислових підприємствах [Книга] : монографія / Пономаренко В.С. [ та ін. ]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-676-285-9
1197.
Елькин Г.Э. Фронтально-вытеснительная хроматография на ионитах и ее применение для очистки лекарственных веществ [Автореферат] : Автореф... канд. хим.наук: / Елькин Г.Э.; Акад. наук СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1961
1198.
Педан Т. Характер за зовнішністю [Книга] : (психологічний практикум) / Тетяна Педан. – Київ : Ніка-Прінт, 2009. – 336 с. – (Соціоніка про людину). – ISBN 978-966-8578-10-6
1199.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
1200.
Горліс-Горський Холодний Яр [Книга] : документальний роман / Юрій Горліс-Горський. – 10-е вид. виправлене, доп. – Київ ; Дрогобич : Відродження, 2008. – 432 с. : фотодокументи. – Видання Історичного клубу "Холодний Яр". – (Українська воєнна мемуаристика). – ISBN 978-966-538-211-9
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,