Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1151.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
1152.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
1153.
Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права [Журнал] = University scientific notes : часопис. – Хмельницький, 2002-
1154.
Управління сучасним містом [Журнал] : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001-
1155.
Ахмедсафина Д.У. Уфа Мендбаевич Ахмедсафин [Книга] : 1912-1984 / Д.У. Ахмедсафина, С.М. Шапиро ; отв. ред. Ф.Т. Яншина. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Наука, 2005. – 180 с. : ил. – (Серия "Научно-биографическая литература" Российской академии наук / Основана в 1959 г.). – ISBN 5-02-033261-5
1156.
Губская Н.С. Участие общественности в принятии экологически значимых решений (правовой аспект) [Книга] / Н.С. Губская ; Нац. центр законодательства и правовых исслед. Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – 206 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-718-8
1157.
Мамедов А.А. Учебник арабского языка [Книга] : Учебник / А.А. Мамедов. – Баку, 1980. – 360с.
1158.
Кудін В.Г. Фазовий склад та властивості багатих на нікель сплавів системи Ni-B3 елементами 3-5 груп [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Кудін В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009
1159.
Шульгіна В.І. Феномен інформативності в когнітивно-комунікативному висвітленні [Книга] / В.І. Шульгіна ; МОНУ ; Черкаський держ. технол. ун-т ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – 204 с. – ISBN 978-966-402-039-5
1160.
Козловець М.А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації [Книга] : монографія / М.А. Козловець ; КНУТШ. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с. – ISBN 978-966-485-042-8
1161.
Физика среды обитания растений [Книга]. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 304с.
1162.
Хаббард Л.Р. Филадельфийский докторский курс [Книга] : тексты лекций и глоссарий / Л. Рон Хаббард. – Russian edition. – Los Angeles : Golden era
1163.
Мучник А.Г. Философия достоинства, свободы и прав человека [Книга] / А.Г. Мучник ; Ин-т демократии и прав человека. – Киев : Парламентское издательство, 2009. – 672 с. – ISBN 978-966-611-679-9
1164.
Философия и космология [Журнал] : научно-философский теоретический сборник / Международное философско-космологическое общество. – Полтава : Полтавський літератор. – ISBN 978-966-192-003-2
1165.
Философия и космология [Журнал] : научно-философский теоретический сборник / Международное философско-космологическое общество. – Полтава : Полтавський літератор. – ISBN 978-966-192-045-2
1166.
Философия науки [Журнал] : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 1995-. – ISSN 1560-7488
1167.
Философия образования [Журнал] / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2002-. – ISSN 1811-0916
1168.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
1169.
Медведев Г.А. Финансовая и актуарная математика в задачах [Книга] : учебное пособие для студ. специальностей "Актуарная математика", "Экономическая кибернетика", "Прикладная математика" учреждений, обеспеч. получение высшего образования / Г.А. Медведев, А.Ю. Харин. – Минск : БГУ, 2008. – 131 с. – ISBN 978-985-485-867-8
1170.
Гордієнко Є.О. Фізика біомембран [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Є.О. Гордієнко, В.В. Товстяк ; НАНУ, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Київ : Наукова думка, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-00-0912-7
1171.
Фізика іонно-електронних рідин [Книга] : монографія / Булавін Л.А. [ та ін. ] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 367 с. – ISBN 978-966-439-078-8
1172.
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Журнал] = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Центр математичного моделювання ін-ту прикладн.проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. – Львів, 2004-. – ISSN 1816-1545
1173.
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Журнал] = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Центр математичного моделювання ін-ту прикладн.проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. – Львів, 2004-. – ISSN 1816-1545
1174.
Андрєєв А.О. Фізико-технологічні основи дуплексного вакуумно-дугового зміцнювання поверхонь [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Андрєєв А.О. ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2009
1175.
Гаврильченко І.В. Фізичні процеси в сенсорних гетероструктурах на основі модифікованих шарів поруватого кремнію [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Гаврильченко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,