Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1151.
Український гуманітарний огляд [Журнал]. – Київ : Критика, 1997-. – ISBN 966-7679-42 (Вип.9)
1152.
Український гуманітарний огляд [Журнал]. – Київ : Критика, 1997-. – ISBN 966-7679-85-3 (Вип.11)
1153.
Український історик [Журнал] = The Ukrainian historian : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ] : Українське історичне товариство. – ISSN 0041-6061
1154.
Жадько В. Український некрополь [Книга] : історичний науковий довідник / Віктор Жадько. – Київ : Жадько В.О., 2005. – 352 с. – ISBN 966-8567-01-3
Історичний науковий довідник „Український некрополь”, із переднім словом академіка Івана Михайловича Дзюби, перше видання в Україні, в якому започатковано облік для поколінь місць поховання та дані про видатних особистостей, які так багато зробили за життя для України: вчених, митців, літераторів, лікарів, відомих політичних і громадських діячів, що навіки спочили за межами держави, і, звісно, в Україні. Це – 352 сторінки тексту, близько 1000 персоналіїв та світлин надгробків на могилах відомих українців, які спочивають вічним сном на кладовищах Англії, Франції, Мюнхена, Бавнд Бруку (США), Ольшанському, Краківському, Празькому, Личаківському, Байковому й інших.
Дослідження такого широкочасового осяжнення та змістовного наповнення українське некрополезнавство ще не знало. Тут використано архівні джерела з історії України, досліджено пам"ятки культури історичних поховань співвітчизників в інших країнах світу, де знайдено документальні свідчення про великих українців, їхню славну працю задля Батьківщини, історія кладовищ. Досліджуються поховальні звичаї українського народу.
У довіднику також розповідається і про поховання людей різних національностей в розділах – "Свічки в зажурі", „Вічні могили”, „Жили долею України”, „Голодомор”, „Крути”, „Баби&н Яр”, „Биківня”, „Розстріляні в Києві”.
1155.
Андрушко Л.М. Український рушник - поліфункціональний сакральний твір народного мистецтва (функція, типологія, семантика і художні особливості) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Андрушко Л.М. ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009
1156.
Скрипник О. Український слід у розвідці [Книга] / Олександр Скрипник. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 319 с. – ISBN 978-966-2151-20-6
1157.
Українські політв"язні в СРСР [Книга] : адресний покажчик : за станом на грудень 1981 року. – Торонто ; Балтимор : Українське вид-во "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1981. – 204 с.
1158.
Казачінер О.С. Українські свята і традиції [Книга] / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2009. – 80 с. – (Англійська мова та література ; 7(79)). – ISBN 978-611-00-0346-4
1159.
Пушкаренко-Щербина Українсько-литовські культурні та літературні взаємини [Книга] / Тетяна Пушкаренко-Щербина. – Мукачево : Карпатська вежа, 2008. – 64 с. – ISBN 966-8274-73-9
1160.
Українці в Молдові, молдовани в Україні: етносоціальні процеси [Книга] = Ucrainenii din Moldova, Moldovenii din Ucraina: procese etnosociale : матеріали Міжнародної конференції : Кишинев, 9 жовтня 2008 / АН Молдови, Ін-т філософії, соціології та політ. наук ; Посольство України в Республиці Молдова ; Тов-во "Просвіта" ім. Т.Шевченка в Молдові ; [ відп. ред. Галина Роговая ]. – Кишинів, 2008. – 308 с. – ISBN 978-9975-66-129-4
1161.
Богданов А.В. Универсальная бухгалтерия [Книга] : учебное пособие / А.В. Богданов ; Европейский ун-т, Херсонский филиал. – Херсон : Херсонская городская типография, 2009. – 200 с. – ISBN 978-966-1510-10-3
1162.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
1163.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
1164.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
1165.
Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права [Журнал] = University scientific notes : часопис. – Хмельницький, 2002-
1166.
Управління сучасним містом [Журнал] : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001-
1167.
Ахмедсафина Д.У. Уфа Мендбаевич Ахмедсафин [Книга] : 1912-1984 / Д.У. Ахмедсафина, С.М. Шапиро ; отв. ред. Ф.Т. Яншина. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Наука, 2005. – 180 с. : ил. – (Серия "Научно-биографическая литература" Российской академии наук / Основана в 1959 г.). – ISBN 5-02-033261-5
1168.
Губская Н.С. Участие общественности в принятии экологически значимых решений (правовой аспект) [Книга] / Н.С. Губская ; Нац. центр законодательства и правовых исслед. Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – 206 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-718-8
1169.
Мамедов А.А. Учебник арабского языка [Книга] : Учебник / А.А. Мамедов. – Баку, 1980. – 360с.
1170.
Кудін В.Г. Фазовий склад та властивості багатих на нікель сплавів системи Ni-B3 елементами 3-5 груп [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Кудін В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009
1171.
Шульгіна В.І. Феномен інформативності в когнітивно-комунікативному висвітленні [Книга] / В.І. Шульгіна ; МОНУ ; Черкаський держ. технол. ун-т ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – 204 с. – ISBN 978-966-402-039-5
1172.
Козловець М.А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації [Книга] : монографія / М.А. Козловець ; КНУТШ. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с. – ISBN 978-966-485-042-8
1173.
Физика среды обитания растений [Книга]. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 304с.
1174.
Хаббард Л.Р. Филадельфийский докторский курс [Книга] : тексты лекций и глоссарий / Л. Рон Хаббард. – Russian edition. – Los Angeles : Golden era
1175.
Мучник А.Г. Философия достоинства, свободы и прав человека [Книга] / А.Г. Мучник ; Ин-т демократии и прав человека. – Киев : Парламентское издательство, 2009. – 672 с. – ISBN 978-966-611-679-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,