Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1226.
Опополь Н.И. Эколого-гигиенический мониторинг: проблемы и решения [Книга] / Н. Опополь, Р. Коробов ; Мин-во Здравоохранения Республики Молдова ; Нац. научно-практ. центр превентивной медицины. – Кишинев : Центральная типография, 2001. – 240 с. – ISBN 9975-9668-0-2
1227.
Бабаджанян М.С. Экономика и перспективы развития плодово-виноградарских совхозов Северо-Восточной Армении [Автореферат] : Автореф... канд экон.наук: / Бабаджанян М.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1961
1228.
Фридьева Л.Н. Экономико-стстистический анализ себестоимости продукции промышленного предприятия. (На примере комбината "Красная Роза") [Автореферат] : Автореф... канд. экон.наук: / Фридьева Л.Н.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1954
1229.
Шныпко А.С. Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы, перспективы [Книга] / Шныпко А.С. – Киев : Генеза, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-504-610-3
1230.
Экспериментальная петрология и минералогия [Книга]. – Москва : Недра, 1969. – 240с.
1231.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1232.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1233.
Электронная обработка материалов [Журнал] : научный и производственно-технический журнал / Академия наук Республики Молдова, Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1965-. – ISSN 0013-5739
1234.
Электронная обработка материалов [Журнал] : научный и производственно-технический журнал / Академия наук Республики Молдова, Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1965-. – ISSN 0013-5739
1235.
Эрозия почв [Книга] : Сущность процесса. Последствия, минимализация и стабилизация : пособие. – Chisinau : Pontos, 2001. – 428 с. – ISBN 9975-938-53-1
1236.
Гнатенко П.И. Этнопсихоанализ [Книга] : монография / П.И. Гнатенко. – Киев : Вища освіта, 2009. – 159с. – ISBN 978-966-8081-74-3
1237.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
1238.
Ювілейна книга Української Академічної Гімназії у Львові [Книга] = Centennial book of the first graduation of the first Ukrainian academic gymnazium in Lviv. – Мюнхен ; Філядельфія : Український вільний університет. – (Матеріали до сучасної української історії)
1239.
Ювілейний збірник наукових праць [Книга] = Collected papers : з нагоди 125-ліття НТШ і 50-ліття НТШ у Канаді. – Торонто, 1999. – 228 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Наукове товариство ім.Шевченка, Канада ; т. 36)
1240.
Осауленко О.І. Юридична деонтологія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.І. Осауленко ; МОНУ, Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Істина, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-8909-21-4
1241.
Скакун О.Ф. Юридична деонтологія [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Скакун. – Харків : Еспада, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-456-019-8
1242.
Юридична психологія [Книга] : підручник / Д.О. Александров, В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко, М.В. Костицький, О.Є. [ та ін. ] Мойсєєва; Александров Д.О. [ та ін. ] ; за заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва ; МОНУ. – Київ : КНТ, 2007. – 360 с. – ISBN 978-966-373-273-2
1243.
Юридична Україна [Журнал] : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 2002-
1244.
Юридичний журнал [Журнал] : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
1245.
Гриценко І.С. Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 [Книга] / [редкол. : Л.В. Губерський, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий та ін.]. – Київ : Либідь, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-06-0557-2
1246.
Голубева Н.А. Я знаю французские глаголы [Книга] / Н.А. Голубева. – Москва : Просвещение, 1981. – 65с.
1247.
Ядерна фізика та енергетика [Журнал] = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
1248.
Ядерна фізика та енергетика [Журнал] = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
1249.
Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики студентів-філологів [Книга] : 3-я Міжнародна науково-практична конференція : матеріали конференції / МОНУ ; Горлівський державний педагогічний ін-т іноземних мов ; [ відп. ред.: О.В. Рафієнко ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 324 с.
1250.
Япония сегодня [Журнал]. – Москва, 1993-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,