Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1076.
Басюк О.В. Спотворення інформації в процесі спілкування як засіб здобуття соціального схвалення в юнацькому віці [Автореферат] : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Басюк Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1077.
Справочник экономиста [Журнал] = Довідник економіста : ежемесячный специализированный журнал / ООО"МЕДИА-ПРО". – Киев, 2004-
1078.
Справочник экономиста [Журнал] = Довідник економіста : ежемесячный специализированный журнал / ООО"МЕДИА-ПРО". – Киев, 2004-
1079.
Справочник экономиста [Журнал] = Довідник економіста : ежемесячный специализированный журнал / ООО"МЕДИА-ПРО". – Киев, 2004-
1080.
Справочник экономиста [Журнал] = Довідник економіста : ежемесячный специализированный журнал / ООО"МЕДИА-ПРО". – Киев, 2004-
1081.
Справочник экономиста [Журнал] = Довідник економіста : ежемесячный специализированный журнал / ООО"МЕДИА-ПРО". – Киев, 2004-
1082.
Справочник экономиста [Журнал] = Довідник економіста : ежемесячный специализированный журнал. – Киев, 2004-
1083.
Справочник экономиста [Журнал] = Довідник економіста : ежемесячный специализированный журнал / ООО"МЕДИА-ПРО". – Киев, 2004-
1084.
Справочник экономиста [Журнал] = Довідник економіста : ежемесячный специализированный журнал / ООО"МЕДИА-ПРО". – Киев, 2004-
1085.
Справочник экономиста [Журнал] = Довідник економіста : ежемесячный специализированный журнал / ООО"МЕДИА-ПРО". – Киев, 2004-
1086.
Справочник экономиста [Журнал] = Довідник економіста : ежемесячный специализированный журнал / ООО"МЕДИА-ПРО". – Киев, 2004-
1087.
Справочник экономиста [Журнал] = Довідник економіста : ежемесячный специализированный журнал / ООО"МЕДИА-ПРО". – Киев, 2004-
1088.
Справочник экономиста [Журнал] = Довідник економіста : ежемесячный специализированный журнал / ООО"МЕДИА-ПРО". – Киев, 2004-
1089.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
1090.
Бурдін В.М. Стадії вчинення злочину (кримінально-правове дослідження) [Книга] : монографія / В.М. Бурдін ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 303, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0065-0
1091.
Сталий розвиток економіки [Журнал] = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
1092.
Статистика України [Журнал] = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
1093.
Якименко М.А. Столипінська аграрна реформа на Полтавщині: передумови, зміст і наслідки (1906-1917 рр.) [Книга] : монографія / М.А. Якименко, В.О. Каюн. – Полтава : РВВ ПДАА, 2012. – 246, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-221. – ISBN 978-966-2088-62-5
1094.
Посашкова С.В. Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом [Дисертація] : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Посашкова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1095.
Хозяинова Е.М. Страноведение: Украина [Книга] : учеб. пособие для студ.-иностранцев / [Е.М. Хозяинова] ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Киевский университет, 2010. – 106 с. : ил., табл. – Авт. указ. в макете каталож. карточки
1096.
Литвиненко В.В. Стратегії збереження смислової компоненти журналістського тексту в умовах трансформації в комунікаційній системі (на прикладі корейських медіа) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Литвиненко Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун.-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
1097.
Лопатинська А.Ю. Стратегічне планування розвитку аграрного сектора в умовах зміни клімату [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Лопатинська Анна Юріївна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ, 2013
1098.
Стратегічні пріоритети [Журнал] = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних дослідж. – Київ : НІСД, 2006-
1099.
Сенін С.А. Структурно-функціональний стан ліпідів клітин слизової оболонки шлунка та сироватки крові щурів за умов тривалої гіпоацидності [Автореферат] : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Сенін Сергій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1100.
Натиг Ахмед оглы Ширинзаде Структурно-химические особенности и технология переработки бентонитов Даш-Салахлинского месторождения [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра филос. по технике : 23.03.01 / Натиг Ахмет оглы Ширинадзе ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т хим. проблем им. академика М.Ф. Нагиева. – Баку, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex