Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Садовник [Журнал] / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
1027.
Садовник [Журнал] / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
1028.
Донбасский Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета [Журнал] / М-во образования и науки Украины. – Алчевск : ДонГТУ. – ISSN 2077-1738
1029.
Донбасский Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета [Журнал] / М-во образования и науки Украины. – Алчевск : ДонГТУ. – ISSN 2077-1738
1030.
Сенищ П.М. Світовий досвід та перспективи розвитку електронних грошей в Україні [Книга] / Сенищ П.М., Кравець В.М. ; Нац. банк України. – Київ : Центр наукових досліджень НБУ, 2008. – 142, [2] с. : іл. – Авторами є також: Міщенко В.І., Махаєва О.О., Крилова В.В., Грищук Н.В. - Анот., зміст парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр.: с. 134-143 та в підрядк. прим.
1031.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
1032.
Світогляд і особистість правоохоронця [Книга] : матеріали круглого столу, 11 жовт. 2013 р. / М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України, Донец. юрид. ін-т, Каф. українозавства ; [редкол.: Бесчастний В.М. та ін.]. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2013. – 135, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1033.
"Святыни Отечества". [Электронный ресурс] : цикл передач на Радио "Радонеж" / авт.-ведущие Ю.Д. Акашев, М.А. Емельянов-Лукьянчиков ; Фонд Русский мир. – [Б. м.] : [б. г.], 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с контейнера
1034.
Бережная Н.М. Семейства интерлейкинов: биология и онкогенез [Книга] = The families of interleukins: biology and oncogenesis / Н.М. Бережная ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперим. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 574, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 470-569. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1355-1
1035.
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [Журнал] = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ., Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
1036.
Ткачук В. Сині чічки [Книга] : новели / Василь Ткачук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 199, [1] с. : фотогр., портр. – ISBN 978-966-668-313-0
1037.
Котляров В.О. Синтез стійких електромеханічних систем з від"ємним в"язким тертям та спостерігачами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Котляров Володимир Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
1038.
Виноградова О.М. Синьозелені водорості екстремальних місцезростань [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 03.00.05 / Виноградова Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1039.
Вавженчук С.Я. Система захисту і охорони конституційних трудових прав працівників [Книга] : монографія / С.Я. Вавженчук. – Харків : Диса плюс, 2013. – 508, [1] с. – Бібліогр.: c. 466-508 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-20-5
1040.
Демчина М.М. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при виборі оптимальних режимних параметрів буріння нафтових і газових свердловин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Демчина Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013
1041.
Фурашев В.М. Система інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України [Книга] / В.М. Фурашев, О.В. Семіков, С.Ф. Джердж. – Київ : Прес-КІТ, 2008. – 167, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-96973-4-9
1042.
Передерій О.В. Система керування перетворювачем-імітатором електродвигунів змінного струму для випробувань силових перетворювачів частоти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Передерій Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013
1043.
Покидько Л.М. Система управління лазерним технологічним комплексом з урахуванням параметрів температурного поля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Покидько Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
1044.
Матюхін М.І. Системна теорія динамічних радіоголографічних інформаційних систем спостереження потоку об"єктів у ситуаціях конфлікту [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Матюхін Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2013
1045.
Котенко М.В. Системний спосіб тлумачення та його використання в судовій практиці України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Котенко Микола Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1046.
Системы контроля окружающей среды [Журнал] : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь. – ISSN 2220-5861
1047.
Сімейна медицина [Журнал] = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
1048.
Славута [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ
1049.
Слобожанський науково-спортивний вісник [Журнал] : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
1050.
Словарь испанско-русский, русско-испанский [Книга] = Diccionario espanol-ruso, ruso-espanol : [содерж. свыше 40 000 сл.]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – VIII, 534, [1] с. – На обл. также: Edicion nueva. – ISBN 966-569-000-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex