Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Питання цивільного права та процесу в практиці діяльності органів внутрішніх справ [Книга] : монографія / [Бортнік О.Г. та ін.] ; за заг. ред. В.А. Кройтора. – Харків : Золота миля, 2013. – 148 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 131-147 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-610-212-5
877.
Поліщук С.Й. Підвищення електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів електроенергії з мережею живлення засобами керування та активної фільтрації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Поліщук Сергій Йосипович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013
878.
Назаренко І.А. Підвищення енергетичної ефективності систем нагріву високотемпературного пеку на основі розробки їх раціональних режимів роботи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Назаренко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2013
879.
Орєшков В.І. Підвищення ефективності використання цифрових абонентських ліній в мережах широкосмугового доступу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Орєшков Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013
880.
Гордієнко В.І. Підвищення ефективності оптико-електронних прицільних комплексів бронетехніки [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Гордієнко Валентин Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
881.
Корецький О.В. Підвищення ефективності оптичних транспортних систем зі спектральним ущільненням каналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Корецький Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013
882.
Ільїн С.В. Підвищення ефективності процесів теплообміну в обмотках силового трансформатора шляхом вдосконалення параметрів системи охолодження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.14.06 / Ільїн Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2013
883.
Мельник М.О. Підвищення стійкості стеганографічної системи до атаки стиском [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мельник Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
884.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
885.
Рудик С.К. Повернення із забуття [Книга] = Return from forgetfulness / Станіслав Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Акад. наук вищої освіти України, 2012. – 153, [1] с., [14] арк. кольор. іл. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISBN 978-617-646-052-7
До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис.
886.
Податкова система України [Книга] : тренінг-курс : навчальний посібник / [О.М. Тимченко та ін. ] ; за ред. О.М. Тимченко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 654, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 561-564 та в кінці тем. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-42-2
887.
Гризун А.П. Поезія багатозначних підтекстів (українська сугестивна лірика ХХ століття) [Книга] : монографія / Анатолій Гризун. – Суми : Університетська книга, 2011. – 356, [2] с. – Імен. покажч.: с. 351-356. – Бібліогр.: с. 333-350 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-574-7
Григорієві Семенюку - на подальшу співпрацю! Підпис. 19. VII.2011
888.
Гончарук Є.Л. Поезія українського бароко: концептуальний простір [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гончарук Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
889.
Огринчук О.П. Поетика дієслова у віршових текстах М. Бажана та І. Драча [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Огринчук Олександра Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013
890.
Труляєв Р.О. Позитивні цінності та властивості особистості педагога як чинник успішності учнів [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Труляєв Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013
891.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал / Даниленко В.И. ; Рос. акад. наук ; Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
892.
Політичний портрет України [Журнал] : часопис Фонду "Демократичні ініціативи". – Київ
893.
Політичний портрет України [Журнал] : часопис Фонду "Демократичні ініціативи". – Київ
894.
Політичний портрет України [Журнал] : часопис Фонду "Демократичні ініціативи". – Київ
895.
Політичний портрет України [Журнал] : [бюлетень] / Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва". – Київ
896.
Порівняльна професійна педагогіка [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
897.
Михайленко Т.І. Порівняльний суспільно-географічний аналіз якості життя населення міст-мільйонерів України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Михайленко Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
898.
Потенціал рентних платежів за видобуток корисних копалин в Україні [Книга] / [А.М. Соколовська та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 179-191 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-58-3
899.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
900.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex