Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Гонгало С.Й. Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гонгало Сергій Йосипович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1102.
Габер Ю.А. Сумські етюди [Книга] = Sumskie etiudy : збірка есе / Юзеф Антоні Габер ; пер. з пол. Пилипа Кислиці ; заг. редагування та доповн. Алли Ярової. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – 93, [1] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. пол. – ISBN 978-966-8958-92-2
1103.
Волянюк О.Я. Суспільна пам"ять і політика: мистецтво можливого [Книга] : монографія / Ольга Волянюк ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети, 2013. – 169, [3] с. – Бібліогр.: с. 147-170. – ISBN 978-966-8809-95-8
1104.
Рудницький С.В. Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України [Книга] / Сергій Рудницький. – Житомир : Євенок О.О., 2014. – 620, [2] с. – Бібліогр.: с. 562-621. – ISBN 978-966-2534-62-7
1105.
Прокоф"єва А.М. Сучасна музична культура Харкова: специфіка, структура, функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавcтва : 26.00.04 / Прокоф"єва Анфіса Миколаївна ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2013
1106.
Фоменко Є.О. Сучасна стратегія діяльності комерційних банків України на міжнародному ринку фінансових послуг [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фоменко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1107.
Сучасний захист інформації [Журнал] : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
1108.
Сучасний захист інформації [Журнал] : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
1109.
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони [Журнал] = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ
1110.
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони [Журнал] = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ
1111.
Мамутова Х.Е. Сучасні комунікативні практики в культурі: жанрові репрезентації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Мамутова Хатідже Енверівна ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013
1112.
Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права [Книга] : "круглий стіл" : (Харків, 6 грудня 2013 р.) : зб. тез наук. доповідей / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Харків : Право, 2013. – 333, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-458-572-6
1113.
Сучасні питання економіки і права [Журнал] : збірник наукових праць / Міжнар. ун-т бізнесу і права ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ. – ISSN 2222-5323
1114.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
1115.
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород
1116.
Чайковський А.В. Схемотехнічні та програмно-алгоритмічні методи покращення характеристик інтелектуальних оптоелектронних сенсорів кута [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Чайковський Андрій Вікторович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013
1117.
Схід /Захід [Журнал] : історико-культурологічний збірник. – Харків : ФріМайнд
1118.
Схід /Захід [Журнал] : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ТОВ "НТМТ". – ISBN 978-617-578-126-5
1119.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 1918 - 2008. гг. [Электронный ресурс]. – [Б. г.] : [б. и.]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Поздравляем с юбилеем! 90 лет. - Систем. требования: Windows XP : Adobe FlashPLayer ActiveX : Mpeg2 : Adobe AcrobatReader : DjVu плагин.- Загл. с контейнера
Благодарю за личный вклад в становлении и развитии Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. С уважением, ректор, член-корреспондент Нац. академии наук Украины. 2008 г. Подпись. - Н.В. Баргов
1120.
Рудик С.К. Тваринництво, лікувальна справа та освіта держави Запорозька Січ [Книга] = Animal husbandry, medicine and education of Zaporozhska Sich State / Станіслав Рудик. – Київ : Міжнародна організація "Козацтво", 2006. – 184, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 179-183. – ISBN 966-505-084-2
До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис
1121.
Театр: історія, теорія, практика [Книга] : зб. статей : переклад з пол. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Каф. театрознавства та актор. майстерності ; [ідея вид., передсл. Б. Козак, наук. ред. У. Рой]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 203, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0053-7
1122.
Шевченко А.С. Телерепортаж як інструмент інмутації сприйняття реальності засудженими [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шевченко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
1123.
Грішин І.Ю. Теоретико-методологічні основи автоматизації керування статистичними вимірювальними інформаційними комплексами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Грішин Ігор Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
1124.
Короєд С.О. Теоретико-правові основи підвищення ефективності правосуддя в цивільних справах [Книга] : монографія / С.О. Короєд ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : МП Леся, 2013. – 211, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-60-2
1125.
Поєдинок В.В. Теоретичні проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні (господарсько-правовий аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Поєдинок Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,