Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Сенін С.А. Структурно-функціональний стан ліпідів клітин слизової оболонки шлунка та сироватки крові щурів за умов тривалої гіпоацидності [Автореферат] : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Сенін Сергій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1102.
Натиг Ахмед оглы Ширинзаде Структурно-химические особенности и технология переработки бентонитов Даш-Салахлинского месторождения [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра филос. по технике : 23.03.01 / Натиг Ахмет оглы Ширинадзе ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т хим. проблем им. академика М.Ф. Нагиева. – Баку, 2013
1103.
Скрильник С.В. Ступені інтерферентності у художньому та нехудожньому перекладі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Скрильник Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1104.
Прилуцький С.В. Судова влада в умовах формування громадянського суспільства та правової держави в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Прилуцький Сергій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1105.
Судова експертиза [Журнал] : науково-практичний журнал / Міністерство юстиції України ; ТОВ "Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ : Вид. Дім "Ін Юре", 2013-
1106.
Судова практика Верховного Суду України [Книга] / Верх. Суд України. – Офіц. вид. – Київ : Ін Юре. – ISBN 978-966-313-406-2
1107.
Гонгало С.Й. Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гонгало Сергій Йосипович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1108.
Габер Ю.А. Сумські етюди [Книга] = Sumskie etiudy : збірка есе / Юзеф Антоні Габер ; пер. з пол. Пилипа Кислиці ; заг. редагування та доповн. Алли Ярової. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – 93, [1] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. пол. – ISBN 978-966-8958-92-2
1109.
Волянюк О.Я. Суспільна пам"ять і політика: мистецтво можливого [Книга] : монографія / Ольга Волянюк ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети, 2013. – 169, [3] с. – Бібліогр.: с. 147-170. – ISBN 978-966-8809-95-8
1110.
Рудницький С.В. Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України [Книга] / Сергій Рудницький. – Житомир : Євенок О.О., 2014. – 620, [2] с. – Бібліогр.: с. 562-621. – ISBN 978-966-2534-62-7
1111.
Прокоф"єва А.М. Сучасна музична культура Харкова: специфіка, структура, функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавcтва : 26.00.04 / Прокоф"єва Анфіса Миколаївна ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2013
1112.
Фоменко Є.О. Сучасна стратегія діяльності комерційних банків України на міжнародному ринку фінансових послуг [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фоменко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1113.
Сучасний захист інформації [Журнал] : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
1114.
Сучасний захист інформації [Журнал] : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
1115.
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони [Журнал] = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ
1116.
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони [Журнал] = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ
1117.
Мамутова Х.Е. Сучасні комунікативні практики в культурі: жанрові репрезентації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Мамутова Хатідже Енверівна ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013
1118.
Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права [Книга] : "круглий стіл" : (Харків, 6 грудня 2013 р.) : зб. тез наук. доповідей / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Харків : Право, 2013. – 333, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-458-572-6
1119.
Сучасні питання економіки і права [Журнал] : збірник наукових праць / Міжнар. ун-т бізнесу і права ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ. – ISSN 2222-5323
1120.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
1121.
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород
1122.
Чайковський А.В. Схемотехнічні та програмно-алгоритмічні методи покращення характеристик інтелектуальних оптоелектронних сенсорів кута [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Чайковський Андрій Вікторович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013
1123.
Схід /Захід [Журнал] : історико-культурологічний збірник. – Харків : ФріМайнд
1124.
Схід /Захід [Журнал] : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ТОВ "НТМТ". – ISBN 978-617-578-126-5
1125.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 1918 - 2008. гг. [Электронный ресурс]. – [Б. г.] : [б. и.]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Поздравляем с юбилеем! 90 лет. - Систем. требования: Windows XP : Adobe FlashPLayer ActiveX : Mpeg2 : Adobe AcrobatReader : DjVu плагин.- Загл. с контейнера
Благодарю за личный вклад в становлении и развитии Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. С уважением, ректор, член-корреспондент Нац. академии наук Украины. 2008 г. Подпись. - Н.В. Баргов
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,