Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1126.
Шевченко А.С. Телерепортаж як інструмент інмутації сприйняття реальності засудженими [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шевченко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
1127.
Грішин І.Ю. Теоретико-методологічні основи автоматизації керування статистичними вимірювальними інформаційними комплексами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Грішин Ігор Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
1128.
Короєд С.О. Теоретико-правові основи підвищення ефективності правосуддя в цивільних справах [Книга] : монографія / С.О. Короєд ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : МП Леся, 2013. – 211, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-60-2
1129.
Поєдинок В.В. Теоретичні проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні (господарсько-правовий аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Поєдинок Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1130.
Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань [Книга] : монографія / І.С. Яковець ; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 2013. – 390, [2] с. – Бібліогр.: с. 347-390. – ISBN 978-966-458-565-8
В дар бібліотеці від автора. Підпис
1131.
Теорія і методика фізичного виховання і спорту [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ. – ISSN 1992-7908
1132.
Теорія та методика навчання та виховання [Журнал] : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
1133.
Лісний Г.Д. Теорія та практика побудови сейсмічних зображень для еліптично-анізотропних середовищ [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Лісний Георгій Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1134.
Бунько В.Я. Тепломасообмін процесів отримання та використання мінеральних добрив, капсульованих водною суспензією плівкоутворювача [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Бунько Василь Ярославович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013
1135.
Рудик С.К. Тереховський Мартин Мартинович - фундатор вищої медичної та ветеринарної освіти у Східній Європі [Книга] = Martin M. Terehovskiy - the founder of medicin and veterinary medicine education in Eastern Europe / Станіслав Рудик. – Київ : Акад. наук вищої освіти України ; Аграр Медіа Груп, 2011. – 131, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2424-68-3
До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис
1136.
Залещик В.В. Територіальна рекреаційна система Луганської області: сучасний стан і перспективи розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Залещик Віталія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1137.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
1138.
Технічні вісті [Журнал] = Technical news : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 1925-. – ISSN 1992-8149
1139.
Технологический регламент крепления и охраны выемочных выработок на пологих пластах [Книга] / [Бондаренко В.И. и др.] ; М-во энергетики и угольной пром-сти Украины ; М-во образования и науки Украины, Нац. горный ун-т ; [Бондаренко В.И. и др.]. – Днепропетровск : ЛизуновПресс, 2013. – 106, [1] с. : ил. – Авт. указ. в конце кн. на обл. – Библиогр.: с. 105-106. – ISBN 978-966-2575-34-7
1140.
Гармаш Б.К. Технологія каталізатора середньотемпературної конверсії карбон (II) оксиду водяною парою [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Гармаш Богдан Констянтинович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
1141.
Петік І.П. Технологія лужної нейтралізації жирів в системі вода-гліцерин-етанол [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Петік Ігор Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
1142.
Бурбело С.М. Технологія обробки даних інформаційних систем із змінними структурою та параметрами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бурбело Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
1143.
Технологія переробки біологічних відходів у біогазових установках з обертовими реакторами [Книга] : наук.-метод. рекомендації / [Голуб Г.А. та ін.] ; за ред. Г.А. Голуба ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2014. – 105, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 85-96. – ISBN 978-617-7189-11-3
наук.-метод. рек.
1144.
Юрченко Г.О. Технологія селективного вилучення нікелю та його сполук з вторинної твердофазної сировини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Юрченко Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
1145.
Глушкова М.О. Технологія функціональних покриттів сплавами срібла [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Глушкова Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
1146.
Рибалко С.Б. Традиційне вбрання як репрезентативна модель японської культури [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Рибалко Світлана Борисівна ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2013
1147.
Журба І.Є. Транскордонне співробітництво країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного ЄС (питання теорії та практики) [Книга] / Журба І.Є. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-310. – ISBN 966-330-053-1
1148.
Нестеряк Ю.М. Трансформація комунікаційного середовища у контексті сучасної медіаполітики України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Нестеряк Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
1149.
Журба І.Є. Трансформація системи транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Журба Ігор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1150.
Гошуляк Й. "У поклоні Кобзареві" [Електронний ресурс] : басові арії та монологи : [звукозапис] : [у 3 ч.] / [викон.] : Йосип Гошуляк. – [Б. м.] : [б. в.]. – 3 електрон. опт. диска (CD-ROM). – До 200-річчя Тараса Шевченка. - У контейнері 3 диски: І воспою знову ; Надію в серці привітаю ; Басові арії та монологи. - Назва з контейнера
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex