Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1076.
Прудник М.М. Сучасні інформаційні конфлікти: сутність, причини та способи врегулювання (2001-2009 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Прудник М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1077.
Стехна П.М. Сучасні прізвища Запорізької Приазовщини [Книга] : словник / П.М. Стехна ; за ред. В.О. Горпинича ; МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2009. – 91с. – (Ономастика і апелятиви ; 33)
1078.
Сучасні стратегії та методи навчання іноземних мов (французька, іспанська, італійська, англійська, німецька) у контексті європеїзації освіти [Книга] : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, 28 квітня 2009 року / МОНУ ; Горлівський держ педагогічний ін-т іноземних мов, Факультет французької мови, Кафедра практики французької мови ; [ відп. ред. О.В. Семенова ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 100 с.
1079.
Шаповал М. Схема житепису [Книга] : ( автобіографічний шкіц ) : спогади / Микита Шаповал ; упоряд. С. Зеркаль. – Новий Йорк : Українська громада ім. М. Шаповала, 1956. – 41 с. – Коштами Олександра Гончара і упорядчика. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; число 3)
1080.
Ямчук П.М. Східнохристиянська ціннісно-смислова парадигма консервативного мислення в українському бароковому дискурсі 16-18 століть [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12 / Ямчук П.М. ; Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2010
1081.
Ткаченко С. Сходження. Життя і творчість Володимира Бровченка [Книга] / Сергій Ткаченко. – Київ : Рада, 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-7909-29-1
1082.
Луців Л. Т. Шевченко - співець української слави і волі [Книга] = T. Shevchenko - bard of Ukrainian glory and freedom / Лука Луців. – Ню Йорк ; Джерзі Ситі : Наукове т-во ім. Шевченка : Свобода, 1964. – 189, [1] с.
1083.
Корсак І. Таємниця святого Арсенія [Книга] : роман-есей / Іван Корсак. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 160 с. – (Пантеон). – ISBN 978-966-2115-52-9
1084.
Ташкентский процесс [Книга] : суд над десятью представителями Крымскотатарского народа (1 июля - 5 августа 1969 г.) : сборник документов с иллюстрациями. – Амстердам : Фонд имени Герцена, 1976. – 854, [ 4 ] с. – (Библиотека самиздата ; 7)
1085.
Данилевский В В. Творец паровой машины Ползунов [Книга] / В В. Данилевский. – М, 1947. – 16с.
1086.
Маков В.И. Творческий путь Демьяна Бедного [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Маков В.И. ; МП УзССР , Ташк. веч. пед. ин-т. – Ташкент, 1961
1087.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
1088.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
1089.
Добрянська І. Творчість Івана Світличного в українській літературі кінця 50-х - 70-х років 20 століття [Книга] / Ірина Добрянська. – Тернопіль : Астон, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-308-301-8
1090.
Бесага М.Я. Творчість Леопольда Левицького у контексті зовнішньокультурних діалогів українського мистецтва 30-70-х років 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Бесага М.Я.; Бесега М. Я .; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009
1091.
Челбарах В.В. Творчість Сильвестра Яричевського в українському літературному процесі кінця 19 початку 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Челбарах В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1092.
Медицька М. Творчість Станіслава Виспянського й українська література кінця 19 - початку 20 століття: рецепція і типологія [Книга] / Мирослава Медицька. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2008. – 316 с. – ISBN 978-966-1521-24-6
1093.
Ципнятова І.В. Творчість Якова Жарка: жанрово-стильові модифікації [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ципнятова І В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1094.
Королева Э.А. Театр и время [Книга] / Эльфрида Королева ; АН Республики Молдова ; Ин-т искусствоведения. – Кишинев : Центральная типография, 2006. – 272 с. – ISBN 978-9975-9561-9-2
1095.
Серажим К.С. Текстознавство [Книга] : підручник / Серажим К.С. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 527с. – ISBN 978-966-439-145-7
1096.
Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу [Книга] / Єгоров Г.С. [ та ін. ] ; Ін-т пед. наук України ; [ за ред. Н.М. Лавриченко ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 146с. – ISBN 978-966-644-124-2
1097.
Чуприс О.И. Теоретико-правовые проблемы государственной службы Республики Беларусь [Книга] / О.И. Чуприс ; Нац. центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – 310 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-720-1
1098.
Галиновская Е.А. Теоретические и методологические проблемы земельных правоотношений [Книга] : монография / Е.А. Галиновская ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Фед. – Москва : КОНТРАКТ, 2009. – 320 с. – ISBN 978-5-98209-063-8
1099.
Дзьобань О.П. Теоретичні основи національної безпеки України [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Олександр Дзьобань, Олександр Соснін. – Київ : Освіта України, 2009. – 384с. – ISBN 978-966-188-018-3
1100.
Туленков М.В. Теоретичні основи раціональності соціального управління [Книга] : монографія / М.В. Туленков, О.Г. Чувардинський ; Союз сприяння інтеграції та інвестицій в економіку України. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 232 с. – ISBN 978-966-340-334-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,