Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Південний архів [Журнал] = Pivdenniy arkniv : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
877.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
878.
План дій Україна-НАТО та щорічні цільові плани (2003-2008) - рухаючись уперед [Книга] = Ukraine-NATO action plan and annual target plans 2003-2008 - moving forward. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 28 с.
879.
Боднар Т.Д. Побудова оптимального потрфеля в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Боднар Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2009
880.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
881.
Покажчик праць, опублікованих у виданнях Черкаського державного педагогічного інституту [Книга] : (1941-1965 рр). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 196 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного ун-ту ім. Б. Хмельницького ; Вип. 1). – ISBN 966-353-019-7
882.
Корабльова В.М. Покоління в полі культури: множинність репрезентацій [Книга] : монографія / В.М. ; Мін. освіти і науки України ; Харківськ. нац. ун-т. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-623-590-2
883.
Абатуров А.М. Полесья Русской равнины в связи с проблемой их освоения [Книга] / А.М. Абатуров. – Москва : Мысль, 1968. – 248 с. : ил. – Библиогр.: с. 235-244
884.
Гордіюк Н.П. Політика Європейського Союзу щодо Російської Федерації [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гордіюк Н.П. : КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2010
885.
Шайгородський Ю.Ж. Політика: взаємодія реальності і міфу [Книга] / Юрій Шайгородський ; НАНУ, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Знання України, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-316-258-4
886.
Проскуріна О.О. Політична культура інформаційного суспільства [Книга] : монографія / О.О. Проскуріна ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-617-205-4
887.
Носенко О.В. Політичні цінності в масовому суспільстві: соціально-філософський аналіз [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Носенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
888.
Григориїв Н. Поляки на Україні [Книга] : польсько-українські відносини в історичній перспективі / Н. Григориїв. – Скрентон : [ Б. в. ], 1936. – 92, [ 1 ] с.
889.
Франчук В.П. Понтические отложения восточной части Украинского Причерноморья и особенности их закарстованности [Дисертація] : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Франчук В.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. общей геологии. – Киев, 1953
890.
Поняття про мікро-та оптоелектроніку [Брошура] : Матеріали для самостійного вивчення студентами " Основ радіоелектроніки ". – Київ : Київський університет, 1999. – 33с. – рфз карточки есть
891.
Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства [Книга] : навчальний і науково-практичний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 624 с. – Книга видана за підтримки Народної Партії та Голови Верховної Ради України, голови Народної Партії В.М. Литвина. – ISBN 966-667-172-7
892.
Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Е. Левицький. – Київ : Освіта України, 2007. – 138 с. – ISBN 978-966-8847-54-7
893.
Порівняльне правознавство [Книга] : сучасний стан і перспективи розвитку : збірник матеріалів міжнародного наукового симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8-11 квітня 2009 року) / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; КНУТШ та ін. ; [ за ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В. Губерського, І.С. Гриценка ; упоряд. О.В. Кресін ]. – Київ : Логос, 2009. – 712 с. – ISBN 978-966-171-184-5
894.
Колеснікова Л.І. Посібник з вступно-фонетичного курсу з німецької мови як другої іноземної для студентів початкових курсів факультетів іноземних мов [Книга] / Колеснікова Л.І., Максименко Н.А. ; МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка : ГДППМ, 2009. – 132 с.
895.
Ломачинська І.М. Постать лідера в християнській традиції [Автореферат] : автореф. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Ломачинська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
896.
Девятов А.Н. Построение двух прямоугольных проекций по двум центральным (фотоснимкам) [Автореферат] : Автореф... канд. техн.наук: / Девятов А.Н.; Военно-инж. акад. им. Куйбышева. – М., 1961
897.
Постсоветские трансформации: отражение в миграциях [Книга] / под ред. Ж.А. Зайончковской, Г.С. Витковской ; Центр миграц. исслед. ; Ин-т народнохоз. прогнозирования РАН. – Москва : АдамантЪ, 2009. – 412 с. – ISBN 978-5-86103-082-3
898.
Виленская Э.В. Постсоветское реформирование: западные образцы и украинские реалии [Книга] / Виленская Э.В., Дидоренко Э.А., Розовский Б.Г. ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины, Луганский филиал ; Луганский ин-т внутренних дел МВД Украины. – Луганск : РИО ЛИВД МВД Украины, 1998. – 120 с. – На обороте тит. листа авт.: Виленская В.В. и др. – ISBN 966-7448-05-3
899.
Початки роздору боротьби на Волині [Книга] : спогади учасника боротьби про трагічні подіїї на Волині 1941-1944 рр. – [ Б. м. ] : [ Б. в. ], 2003. – 119, [ 1 ] арк. : фотоіл. – На обкл. : Криваве поле геноциду на Волині 1941 - 1944 року
900.
Паньків В.В. Поширення електромагнітних хвиль у запорошеній магнітоактивній плазмі з феромагнітними гранулами [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Паньків В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,