Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1051.
Лобанова Л.С. Современный опыт организации подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров в развитых странах мира [Книга] / Л.С. Лобанова ; НАНУ ; Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев : [ Б. в. ], 2008. – 56 с. – ISBN 978-966-2142-42-6
1052.
Гашек Я. Солидное предприятие [Книга] / Я. Гашек. – Москва, 1944. – 64с.
1053.
Татенко В. Соціальна психологія впливу [Книга] / Віталій Татенко. – Київ : Міленіум, 2008. – 216с.
1054.
Куценко В.І. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього [Книга] : (питання теорії і практики) / В.І. Куценко ; за ред. Б.М. Данилишина ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України; НАНУ. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 818 с. – ISBN 978-966-340-254-3
1055.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
1056.
Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду [Книга] : монографія / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. Н.В. Чепелєвої ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 256с. – ISBN 978-966-644-117-4
1057.
Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей [Книга] = Sociology in situation of social ambiguities : тези доповідей / Соціологічна асоціація України ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [ ред. кол.: Астахова В.І., Бєлова Л.О., Бакіров В.С. та ін. ]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 476 с.
1058.
Павлишин В.І. Спогади мінералога, Львівський період [Книга] = Memoirs of Mineralogist, the Lviv Period : матеріали до наукової біографії й бібліографії / НАНУ ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору ; Українське мінералогічне тов-во ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 150 с. – ISBN 978-966-439-197-6
1059.
Ханко В. Спогади художниці [Книга] : в 2-х книгах / Валентина Ханко ; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-30-1
1060.
Сравнительная типология английского, немецкого, русского и украинского языков [Книга] : [ учебное пособие для студентов высших учеб. заведений ] / А.Э. Левицкий, Н.Д. Борисенко, А.А. Борисов, А.А. Иванов, Л.Л. Славова. – Киев : Освита Украины, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-188-026-8
1061.
Алеев Ставриды (Trachurus) морей СССР. [Автореферат] : Автореф... канд. биол.наук: / Алеев юрий Глебович; Зоол. ин-т Акад. наук СССР. Учен. совет. – Л., 1954
1062.
Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007-2009 [Книга] : Для Порогової програми для України Корпорації "Виклики тисячоліття" / Київ. міжнар. ін-т соціології та ін. – Київ : [ Б.в.], 2009. – 48 с. – На тит. арк. зазнач.: Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна"
1063.
Крутов В.В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва [Книга] / В.В. Крутов ; Ін-т економіки та прогнозування Національної академії наук України, ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Фенікс, 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-651-641-4
1064.
Старохристиjанската археологиjа во Македониja [Книга] = Early Christian archaeology in Macedonia : прилози од научен собир. – Скопjе, 2003. – 346, [ 3 ] с., [ 32 ] табл., [ 5 ] к. : к. – ISBN 9989-101-10-8
1065.
Тюленев-Лисовик Стратагемы и ловушки [Книга] / Л.П. Тюленев-Лисовик. – Киев : Феникс, 2008. – 248 с. – ISBN 978-966-651-623-0
1066.
Шаповал М.О. Стратегії інтертексуальності та гра свідомостей у сучасній українській драмі [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук :10.01.06 / Шаповал М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1067.
Шаповалова І.О. Стратегічний розвиток ринку мінеральної води в Україні [Книга] / І.О. Шаповалова. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 437 с. – ISBN 978-966-8205-54-5
1068.
Стратегічні пріоритети [Журнал] : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
1069.
Стратегія виходу фірми на іноземний ринок [Книга] : ( на прикладі німецької компанії "Метро Кеш енд Кері") : монографія / М.О. Джаман, А.М. Асаул, Ю.В. Баша, В.Г. Смирнова ; під заг. ред. М.О. Джамана ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра загальноек. дисциплин. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 122 с. – ISBN 978-966-184-056-9
1070.
Фартучна Г.В. Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті України (1900-1917 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Фартучна Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1071.
Спасов А. Студиjа за Кочо Рацин [Книга] = Study on Koco Racin / Александар Спасов ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе, 2003. – 97, [ 2 ] с. – На обкл. назва док.: Кочо Рацин.- Парал. тит. арк. англ. – ISBN 9989-101-14-0
1072.
Репида Л.Е. Суверенная Молдова [Книга] : история и современность / Л.Е. Репида ; АН Молдовы, Ин-т культурного наследия ; Центр этнологии. – Кишинев : ИПФ Центральная типография, 2008. – 384 с. – ISBN 978-9975-9775-7-9
1073.
Недоступ М.Ф. Судова медицина [Книга] : навчально-методичний посібник / М.Ф. Недоступ ; МВС України ; Луганська академія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 68 с. – ISBN 966-8129-41-7
1074.
Ковтун Ю. Сузір"я Симиренків [Книга] / Юрій Ковтун. – Київ : Україна, 2009. – 384с. : іл. – ISBN 978-966-524-389-2
1075.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,