Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1051.
Сравнительная типология английского, немецкого, русского и украинского языков [Книга] : [ учебное пособие для студентов высших учеб. заведений ] / А.Э. Левицкий, Н.Д. Борисенко, А.А. Борисов, А.А. Иванов, Л.Л. Славова. – Киев : Освита Украины, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-188-026-8
1052.
Алеев Ставриды (Trachurus) морей СССР. [Автореферат] : Автореф... канд. биол.наук: / Алеев юрий Глебович; Зоол. ин-т Акад. наук СССР. Учен. совет. – Л., 1954
1053.
Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007-2009 [Книга] : Для Порогової програми для України Корпорації "Виклики тисячоліття" / Київ. міжнар. ін-т соціології та ін. – Київ : [ Б.в.], 2009. – 48 с. – На тит. арк. зазнач.: Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна"
1054.
Крутов В.В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва [Книга] / В.В. Крутов ; Ін-т економіки та прогнозування Національної академії наук України, ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Фенікс, 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-651-641-4
1055.
Старохристиjанската археологиjа во Македониja [Книга] = Early Christian archaeology in Macedonia : прилози од научен собир. – Скопjе, 2003. – 346, [ 3 ] с., [ 32 ] табл., [ 5 ] к. : к. – ISBN 9989-101-10-8
1056.
Тюленев-Лисовик Стратагемы и ловушки [Книга] / Л.П. Тюленев-Лисовик. – Киев : Феникс, 2008. – 248 с. – ISBN 978-966-651-623-0
1057.
Шаповал М.О. Стратегії інтертексуальності та гра свідомостей у сучасній українській драмі [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук :10.01.06 / Шаповал М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1058.
Шаповалова І.О. Стратегічний розвиток ринку мінеральної води в Україні [Книга] / І.О. Шаповалова. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 437 с. – ISBN 978-966-8205-54-5
1059.
Стратегічні пріоритети [Журнал] : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
1060.
Стратегія виходу фірми на іноземний ринок [Книга] : ( на прикладі німецької компанії "Метро Кеш енд Кері") : монографія / М.О. Джаман, А.М. Асаул, Ю.В. Баша, В.Г. Смирнова ; під заг. ред. М.О. Джамана ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра загальноек. дисциплин. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 122 с. – ISBN 978-966-184-056-9
1061.
Фартучна Г.В. Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті України (1900-1917 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Фартучна Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1062.
Спасов А. Студиjа за Кочо Рацин [Книга] = Study on Koco Racin / Александар Спасов ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе, 2003. – 97, [ 2 ] с. – На обкл. назва док.: Кочо Рацин.- Парал. тит. арк. англ. – ISBN 9989-101-14-0
1063.
Репида Л.Е. Суверенная Молдова [Книга] : история и современность / Л.Е. Репида ; АН Молдовы, Ин-т культурного наследия ; Центр этнологии. – Кишинев : ИПФ Центральная типография, 2008. – 384 с. – ISBN 978-9975-9775-7-9
1064.
Недоступ М.Ф. Судова медицина [Книга] : навчально-методичний посібник / М.Ф. Недоступ ; МВС України ; Луганська академія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 68 с. – ISBN 966-8129-41-7
1065.
Ковтун Ю. Сузір"я Симиренків [Книга] / Юрій Ковтун. – Київ : Україна, 2009. – 384с. : іл. – ISBN 978-966-524-389-2
1066.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
1067.
Прудник М.М. Сучасні інформаційні конфлікти: сутність, причини та способи врегулювання (2001-2009 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Прудник М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1068.
Стехна П.М. Сучасні прізвища Запорізької Приазовщини [Книга] : словник / П.М. Стехна ; за ред. В.О. Горпинича ; МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2009. – 91с. – (Ономастика і апелятиви ; 33)
1069.
Сучасні стратегії та методи навчання іноземних мов (французька, іспанська, італійська, англійська, німецька) у контексті європеїзації освіти [Книга] : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, 28 квітня 2009 року / МОНУ ; Горлівський держ педагогічний ін-т іноземних мов, Факультет французької мови, Кафедра практики французької мови ; [ відп. ред. О.В. Семенова ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 100 с.
1070.
Шаповал М. Схема житепису [Книга] : ( автобіографічний шкіц ) : спогади / Микита Шаповал ; упоряд. С. Зеркаль. – Новий Йорк : Українська громада ім. М. Шаповала, 1956. – 41 с. – Коштами Олександра Гончара і упорядчика. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; число 3)
1071.
Ямчук П.М. Східнохристиянська ціннісно-смислова парадигма консервативного мислення в українському бароковому дискурсі 16-18 століть [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12 / Ямчук П.М. ; Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2010
1072.
Ткаченко С. Сходження. Життя і творчість Володимира Бровченка [Книга] / Сергій Ткаченко. – Київ : Рада, 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-7909-29-1
1073.
Луців Л. Т. Шевченко - співець української слави і волі [Книга] = T. Shevchenko - bard of Ukrainian glory and freedom / Лука Луців. – Ню Йорк ; Джерзі Ситі : Наукове т-во ім. Шевченка : Свобода, 1964. – 189, [1] с.
1074.
Корсак І. Таємниця святого Арсенія [Книга] : роман-есей / Іван Корсак. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 160 с. – (Пантеон). – ISBN 978-966-2115-52-9
1075.
Ташкентский процесс [Книга] : суд над десятью представителями Крымскотатарского народа (1 июля - 5 августа 1969 г.) : сборник документов с иллюстрациями. – Амстердам : Фонд имени Герцена, 1976. – 854, [ 4 ] с. – (Библиотека самиздата ; 7)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex