Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах [Журнал] : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1998-
1102.
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах [Журнал] : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1998-. – ISSN 2075-2970
1103.
Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия [Книга] : атлас / под ред. Б.Е. Патона, О.Н. Ивановой ; НАНУ, Ин-т электросварки им. Е.О. Патона ; Междунар. ассоциация "Сварка". – Киев : Наукова думка, 2009. – 200 с. : ил. – ISBN 978-966-8879-11-9
1104.
Горпинич В.А. Топонимия древнегреческого языка [Книга] : монография / В.А. Горпинич ; МОНУ; Днепропетровский нац. ун-т ; НИЛаборатория фольклора, говоров и литературы. – Днепропетровск : ДНУ, 2009. – 300 с. – (Ономастика и апеллятивы ; 34)
1105.
Филюк Г.М. Трансформація ринкових структур в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Филюк Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1106.
Свердл С.К. Трепанация души [Книга] / Сергей Свердл. – Винница : Эдельвейс и К, 2008. – 108 с. – ISBN 978-966-2150-35-3
1107.
Виноградов А.К. Три цвета времени [Книга] / А.К. Виноградов. – Москва, 1945. – 512с.
1108.
Таранець В.Г. Трипільський субстрат: походження давньоєвропейських мов [Книга] : монографія / В.Г. Таранець ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Одеський регіональний ін-т державного управління ; Миколаївський держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 276 с. – ISBN 978-966-394-014-4
1109.
Слюсаренко Н.В. Трудова підготовка молоді на Херсонщині: історико-педагогічний аспект [Книга] : монографія / Слюсаренко Н.В. – Херсон : Айлант, 2003. – 476 с. – ISBN 966-630-010-9
1110.
Труды геологического института [Журнал] / Академии наук СССР геологический институт; . – Москва : Наука
1111.
Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) [Журнал] / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Ясовича Г.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
1112.
Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) [Журнал] / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Рылькова А.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
1113.
Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) [Журнал] / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Волкова А.М. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
1114.
Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) [Журнал] / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Нестерова И.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
1115.
Лущай В.І. Угорська революція 1956 р. як наслідок загострення суспільно-політичних та соціально-економічних протиріч в Угорщині у 1949-1956 рр. [Книга] / В.І. Лущай ; МОНУ ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – 230 с. – ISBN 978-966-660-460-9
1116.
Люта О.В. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення грунтового середовища [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Люта О.В. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009
1117.
Грицай Е. Украина: национальная идентичность в зеркале Другого [Книга] / Елена Грицай, Милана Николко ; Европейский гуманитарный ун-т. – Вильнюс : ЕГУ, 2009. – 220 с. – ISBN 978-9955-773-24-5
1118.
Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку [Книга] : монографія / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [ за заг. ред. Ю.Г. Рубана ]. – Київ : НІСД, 2009. – 655 с. – ISBN 966-554-175-7
1119.
Україна в Європейській та Євразійській міграційних системах: регіональні аспекти [Книга] : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (23 березня 2009 р., м. Харків) / РНБО України ; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; Фонд Фрідріха Еберта ; [ упорядник: О.А. Малиновська ; за заг. ред. О.С. Власюка ]. – Київ : Стилос, 2009. – 243 с. – ISBN 978-966-193-017-8
1120.
Україна і Росія: момент істини [Книга] : "Круглий стіл" з провідними вітчизняними суспільствознавцями з приводу взаємин України і Російської Федерації / [Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2009. – 88 с.
1121.
Україна на шляху до п"ятнадцятої річниці Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку [Книга] : стан реалізації Україною Програми дій Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку протягом 1994-2009 рр. / Лібанова Е.М. [ та ін. ] ; Фонд Народонаселення ООН ; Укр. центр соціальних реформ ; Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України ; Держ. ком-т статистики України. – Київ : День Печати, 2009. – 132с.
1122.
Михальченко М.І. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії [Книга] / Микола Михальченко, Віктор Андрущенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса. – ISBN 978-966-02-5032-1
1123.
Михальченко М.І. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії [Книга] / Микола Михальченко, Віктор Андрущенко ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса. – ISBN 978-966-02-5033-8
1124.
Україна у світових та регіональних інтеграційних процесах: проблеми визначення стратегії [Книга] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [ 6 червня 2007 року] / Дипламатична академія України при Мін. закордонних справ України ; [ за ред. Б.І. Гуменюка, І.В. Бураковського, Г.Д. Хоменко, Ц ]. – Київ : ДЕМІД, 2008. – 320 с. – ISBN 966-7196-13-5
1125.
Україністика: нові імена в науці [Книга] : збірник наукових праць учасників 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих науковців : (у межах наук. теми "Польові дослідж. лексико-семант. процесів у мовл. носіїв рос. та укр. мов на територіях пізнього заселення" Ф28.5) / МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [ ред. кол.: Н.М. Сафонова, В.Г. Мараховська та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 192 с.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,