Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1076.
Мироненко В.П. Сімейне право України [Книга] : підручник / В.П. Мироненко, С.А. Пилипенко ; МОНУ ; за ред. В.П. Мироненко. – Київ : Правова єдність, 2008. – 447с. – ISBN 978-966-2183-05-4
1077.
Пушкин А.С. Сказки и стихи [Електронний ресурс] / А.С. Пушкин ; читают О. Табаков, М. Козаков, С. Рост, М. Кашинская, А. Россошанский ; реж. Н. Бирюлина, М. Кашинская ; комп. М. Кашинская ; ООО "Вимбо" ; ООО "1 С - Паблишинг". – Москва : [б. в.], 2006. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звуков. карта, аудиосистемы : муз. центр, CD-плеер. - Заглавие с этикетки диска. – (Сказки). – ISBN 5-9677-0446-9
Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
Сказка о золотом петушке
Сказка о рыбаке и рыбке
Сказка о попе и работнике его Балде
Песнь о Вещем Олеге
Узник
Я помню чудное мгновенье
Я Вас любил
Зимнее утро
Анчар
и мн. др.
1078.
Василенко В.О. Скануюча ближньопольова оптична мікроскопія поверхні напівпровідника з неоднорідним розподілом носіїв [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Василенко В.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
1079.
Гут Н.В. Слова автора при прямій мові в системі художнього тексту (на матеріалі творчості Григорія та Григора Тютюнників) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Гут Н.В.; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т Ім. П. Тичини. – Умань, 2009
1080.
Братель О.М. Словесні образи в аргентинській поезії кінця 19 - першої половини 20 ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук :10.02.05 / Братель О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
1081.
Драч И. Слово [Книга] / Иван Драч. – Київ : Либідь, 2009. – 448 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0547-3
1082.
Ткач А.В. Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Ткач А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
1083.
Булгаков М.А. Собачье сердце [Електронний ресурс] : аудиокнига / М.А. Булгаков ; читает М. Кривошеев ; "ИД "Равновесие", "Комфортное чтение". – Москва : Равновесие, 2008. – 1 CD. – Систем. требования : проц.Pentium-II, пам. 256 МБ ОЗУ, дисков. CD/DVD-ROM, Windows 98/2000/XP, звук. карта, формат МР3.-Время звуч. 5 ч., 11 мин.- Заглавие с этикетки диска. – (Русская классика. 20 век)
Михаил Афанасьевич Булгаков ( 1891 - 1940 ) - русский писатель и драматург, известный во всем мире, прежде всего, как автор романа "Мастер и Маргарита".
"Собачье сердце" ( 1925 ) - культовая повесть, впервые опубликованная лишь в 1987 году и уже год спустя экранизированная В. Бортко, сегодня получила новое звучание в формате аудиокниги.
1084.
Головко Ж.С. Современное языковое строительство в восточнославянском культурном пространстве [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. философских наук. Спец. 24.00.01 - теория и история культуры / Головко Ж.С.; ГОУ ВПО "Белгородский государственный университет". – Белгород, 2009
1085.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
1086.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
1087.
Соціальна безпека: теорія та українська практика [Книга] : монографія. – Київ : КНЕУ, 2006. – 292 с. – ISBN 966-574-888-2
1088.
Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих педагогічних навчальних закладів / С.С. Пальчевський. – Київ : Кондор, 2009. – 560с. – ISBN 966-351-020-Х
1089.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
1090.
Пушкар В. Соціально-психологічне дослідження побутових уявлень про права людини [Книга] / Віктор Пушкар. – Харків : Права людини, 2009. – 88с. – ISBN 978-966-8919-57-2
1091.
Соціогуманітарні дослідження у національній Академії наук України. 2004-2008 [Книга] : звіт Секції суспільних і гуманітарних наук НАНУ до 90-річчя Національної академії наук України / НАНУ, Секція суспільних і гуманітарних наук, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ редкол. : В.М. Литвин (голова), О.С. Онищенко та ін ]. – Київ : НБУВ, 2008. – 372 с. – ISBN 978-966-02-5093-2
1092.
Колосок Т.С. Соціокультурна ідентичність в умовах європейської інтеграції (на прикладі україно-чеських культурних зв"язків) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Колосок Т.С.; Національна музична академія імені П.І.Чайковського. – Київ, 2009
1093.
Матюшина А.В. Соціокультурна роль мас-медіа у формуванні громадянського суспільства в Україні : комунікативний дискурс [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій :спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Матюшина А. В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
1094.
Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
1095.
Сірий Є.В. Соціологія [Книга] : загальна теорія та методологія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навчальний посібник / Є.В. Сірий ; МОНУ. – Вид. 3-є, виправл. та доп. – Київ : Атіка, 2009. – 492 с. – ISBN 978-966-326-321-2
Розраховано на студентів всіх спеціальностей, аспірантів, викладачів соціологічних дисциплін
1096.
Черниш Н. Соціологія [Книга] : підручник за рейтиногово-модульною системою навчання / Н.Й. Черниш. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 468с. – ISBN 978-966-346-597-5
1097.
Вербець В.В. Соціологія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – Київ : Кондор, 2009. – 550с. – ISBN 978-966-351-222-8
1098.
Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: становлення і розвиток [Книга] : монографія / Ю.О. Заіка. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2007. – 288с. – ISBN 978-966-373-299-2
1099.
Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд [Книга] : науково-практичний посібник / Фурса С.Я. [ та ін. ] ; за заг. ред. С.Я. Фурси. – Вид. 3-тє. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ, 2008. – 1216с. – (Ваш радник). – ISBN 978-966-8721-57-1; 978-966-8721-81-5
1100.
Спадщина [Книга] : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ : Фоліант. – ISSN 1887-8618
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,