Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Чехов А.П. Рассказы [Електронний ресурс] / А. П.Чехов ; читает Е. Киндинов ; реж. и комп. Б. Соколов ; ; ООО "Вимбо" ; ООО "1 С - Паблишинг". – Москва : 1 С, 2004. – 1 СD. – агальні зауваження: Систем. требования : MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звуков. карта, аудиосистемы : муз. центр, CD-плеер. - Заглавие с этикетки диска. – (Классика). – ISBN 9785884150607
Антон Павлович Чехов - выдающийся художник слова, драматург с мировой известностью.Сни скал он славу и как мастер малой формы. В своих коротких, но очень емких по содержанию рассказах он раскрывает людские характеры, умело сочетая комизм ситуации с драматизмом её подоплёки. Обыденная жизнь, показанная Чеховым, предстаёт перед нами в новом свете...
- Толстый и тонкий
- Хамелеон
- Письмо к учёному соседу
- Лошадиная фамилия
- Хирургия
- Ванька
1027.
Регионы Украины [Книга] : хроника и руководители / науч. ред. Кимитака Мацузато. – Sapporo : Slavic research center, Hokkaido university. – (Slavic Eurasian studies ; N 20). – ISBN 978-4-938637-50-7
1028.
Регіональна економіка [Книга] : навчальний посібник / Олійник Я.Б. [ та ін. ] ; Мін-во освіти і науки України ; за ред. Я.Б.Олійника. – 2-е вид., змінене і доп. – Київ : Фурса С.Я., 2008. – 444с. – ISBN 978-966-373-422-4
1029.
Реєстр імен українського біографічного словника [Книга] : Літери А - Б / О.В. Бугаєва та ін. ; НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень, Українське біографічне тов-во ; [редкол. : В.І. Попик (відп. ред.), С.М. Ляшко, О.М. Яценко та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2008. – 162 с. – (Реєстр Українського біографічного словника. Робочі зошити ; Вип. 1). – ISBN 978-966-02-4845-8
1030.
Жуга Г.О. Резерви та засоби підвищення захищеності від пасивних завад імпульсних РЛС з попачковою зміною інтервалів зондування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи / Жуга Г.О. ; МОНУ ; Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009
1031.
Макаров В.О. Резервне джерело змінної напруги для живлення відповідальних споживачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Макаров В.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009
1032.
Лященко А.В. Реклама як соціокультурне явище в системі масової комунікації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Лященко А.В.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009
1033.
Фурманкевич Н.М. Рекламний дискурс в електронних мас-медіа України : соціолінгвістичні особливості, форми творення в інтернеті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук. із соціальних комунікацій. спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Фурманкевич Н. М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
1034.
Лубський В.І. Релігієзнавство [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська ; КНУТШ. – 3-є вид., перероблене. – Київ : Київський університет, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-439-058-0
1035.
Бойко А.А. Релігія в мас-медіа України [Книга] : тексти лекцій / Алла Бойко ; за ред. В.В. Різуна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : [ Б. в. ], 2009. – 158 с. – ISBN 966-531-195-6
1036.
Варенко В.М. Референтна справа: [Книга] : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / В.М. Варенко. – Київ : Кондор, 2009. – 212с. – ISBN 978-966-351-197-9
1037.
Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів [Книга] : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Ю.Я. Кравченко; МОНУ. – 2-е вид., змінене та доп. – Київ : Дакор; КНТ, 2009. – 672с. – ISBN 978-966-8379-34-5
1038.
Олійник О. Риторика [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ольга Олійник ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2009. – 170с. – ISBN 978-966-351-224-2
1039.
Цаповська Ж. Робота з Microsoft PowerPoint 2000 / 2003 / 2007 [Книга] : навчальний посібник / Ж.Я. Цаповська ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 316 с. – ISBN 978-966-613-673-5
1040.
Новікова І.Е. Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина 19 - 20 ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Новікова І.Е.; КНУТШ. – Київ, 2009
1041.
Шеліхова В.В. Розвиток селянських промислів Слобожанщини (60-80-ті рр. 19 ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Шеліхова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
1042.
Кандиба Ю.І. Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.13 - історія географії / Кандиба Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
1043.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Книга] : підручник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова та ін.; за ред.: В.В.Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – 9-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 373 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-531-9
1044.
Шевчук О А. Розмова з ворожим підслухом [Книга] : листи з концтабору і в концтабір 1966-1971 років із дотичними матеріалами / Анатолій Шевчук, Валерій Шевчук ; Харківська правозахисна група. – Харків : Права людини, 2007. – 520с. – ISBN 978-966-8919-32-9
1045.
Жук О.В. Розробка методів і алгоритмів звуковисотного і темпоритмічного розпізнавання послідовності музичних звуків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.23 - системи і засоби штучного інтелекту / Жук О. В. ;Держ. ун. інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2009
1046.
Шимчишин М.О. Розробка рідкокристалічних планарних світловодів для оптоелектроніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Шимчишин М.О.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
1047.
Мурзін Д.Г. Розширення області безпечної роботи потужних напівпровідникових приладів з об"ємними ділильними шарами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Мурзін Д. Г. ;Нац. техн. ун. України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009
1048.
Опанащук П.В. Роль газети "Рада" в національному відродженні українського народу (1906-1914 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Опанащук П.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
1049.
Стадницька Ю.В. Роль галицької дитячої періодики 20-30-х 20 ст. у становленні української пізнавальної літератури [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Стадницька Ю.В.; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2009
1050.
Федевич Ю.М. Роль гаптоглобіну та гаптоглобін-гемоглобінового комплексу у системі антиоксидантного захисту при оксидативному стресі в експерименті та у хворих на рак легенів [Дисертація] : дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Федевич Ю.М.; М-во охорони здоров"я України; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – Львів, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex