Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Єремєєв В.С. Об"єктно-орієнтоване програмування [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.С. Єремєєв, О.Г. Тюрін, Т.В. Тюріна. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 150 с. – ISBN 966-306-119-2
877.
Грабова Н.М. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладах / Н.М. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. – 3-тє вид., доп. – Київ : А.С.К., 2002. – 416 с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-286-7
878.
Лук’яненко Л.І. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації [Книга] : монографія / Л.І. Лук’яненко, О.В. Небильцова, Р.С. Коршикова ; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 172 с. – ISBN 966-574-831-9
879.
Садова Т.В. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльнісь / Садова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
880.
Обучающая система "Фобус" [Електронний ресурс] : версия 4.0. – Москва : Фобус, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 95/98/ME/2000/XP, процессорPentium 200 МГц, 32 Mб оперн. пам., 250 Мб свободн. места на диске, разреш. экрана 800х600 с глуб. цвета 16 бит.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Компьютерная грамотность за неделю!)
Версия 4.0 включает : обучающая система, работа с клавиатурой, основы Windows, основы MS Word, MS Exsel и Интернет.
- практика вместо теории
- полная имитация среды изучаемых программ
- комментарии диагностика всех действий пользователя
- развитиенавыков практической работы с компьютером за минимальный срок
- уникальная методика обучения на основе активного диалога с комп. и индивидуального подхода
881.
Общая система распространения данных [Книга] : руководство для участников и пользователей. – Washington : Международный Валютный Фонд, 2007. – 7, 73 с. – ISBN 978-1-58906-633-5
882.
Швецова-Водка Общая теория документа и книги [Книга] : учебное пособие / Г.М. Швецова-Водка. – Москва ; Киев : Рыбари ; Знання, 2009. – 487 с. – ISBN 978-5-93763-008-7; 978-966-346-518-0
883.
Общения с логосом [Книга]. – К., 1997. – 114с.
884.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
885.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
886.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
887.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
888.
Срібна А.В. Одержання амонію паравольфрамату із вторинної вольфрамвмісної сировини (псевдосплави типу WC-Ni(Co)) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Срібна А.В. ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
889.
Иоффе Ю.Я. Один на один с системой [Книга] : [ Воспоминания и размышления бывшего вице-премьер-министра Украины ] / Юлий Иоффе. – Луганск : Лугань, 1995. – 272 с. – ISBN 5-7707-7971-3
890.
Герасьова В.Г. Окисно-відновний каталіз системами на основі [CuL] [MnCl4] та [CuL] [ZnCl4] : дис. канд. хім. наук :02.00.04 / Герасьова В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009
891.
Мороз Ю.С. Олігоядерні супрамолекулярні сполуки 3d- металів на основі полінуклеативних азотвмісних лігандів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук :02.00.01 / Мороз Ю.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
892.
Ніконова А.О. Омічні контакти типу Me-SiC для напівпровідникових приладів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво електронної техніки / Ніконова А.О.; Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2009
893.
Оподаткування населення [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / А.В. Бодюк, С.П. Дусяк, В.С. Дубель, С.І. Кривенко. – Київ : Кондор, 2009. – 202с. – ISBN 978-966-351-237-2
894.
Стадник В.Й. Оптика. Елементи атомної та ядерної фізики [Книга] : навчальний посібник для студ вищ. навч. закладів / В.Й. Стадник ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 336 с. – ISBN 978-966-613-618-6
895.
Валєєв К.Г. Оптимізація випадкових процесів [Книга] : монографія / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова ; МОНУ, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-483-028-4
896.
Майсак Т.В. Оптимізація параметрів телекомунікаційних систем та мереж на базі економетричних методів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Майсак Т.В.; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2009
897.
Яніцький І.Я. Оптимізація формувача періодичних відліків часу з кільцем фазового автопідстроювання виокремленого пристрою синхронізації телекомунікаційних мереж [Автореферат] : автореф. дис. канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Яніцький І.Я.; Державний ун-т інформаційно- комунікаційних технологій. – Київ, 2009
898.
Козицький В.А. Опуклі структури, методи оптимізації та їхне застосування в економічному аналізі [Книга] : підручник / В.А. Козицький. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 449 с. – ISBN 978-966-613-643-8
899.
Бойко І.Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349 - 1569 рр.) [Книга] : монографія / І.Й. Бойко ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2009. – 628 с. – ISBN 978-966-613-695-7
900.
Погребенник О.І. Організаційна структура як чинник функціонування політичних партій [Дисертація] : дис. ... канд.політ. наук : 23.00.02 / Погребенник О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex