Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: становлення і розвиток [Книга] : монографія / Ю.О. Заіка. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2007. – 288с. – ISBN 978-966-373-299-2
1102.
Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд [Книга] : науково-практичний посібник / Фурса С.Я. [ та ін. ] ; за заг. ред. С.Я. Фурси. – Вид. 3-тє. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ, 2008. – 1216с. – (Ваш радник). – ISBN 978-966-8721-57-1; 978-966-8721-81-5
1103.
Спадщина [Книга] : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ : Фоліант. – ISSN 1887-8618
1104.
Янович В.С. Спадщина тисячоліть [Книга] / Віктор Янович ; [ пер. з рос. Ю. Стадніченка ]. – Київ : Книга, 2008. – 448 с. : іл. – ISBN 978-966-8314-52-0
1105.
Ігнатенко Г.В. Спектроскопія рідбергівських атомів у зовнішньому електромагнітному полі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.05 - оптика та лазерна фізика / Ігнатенко Г.В.; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2009
1106.
Специальный стандарт распространения данных [Книга] : руководство для подписчиков и пользователей. – Washington : Международный Валютный Фонд, 2007. – 12, 94 с. – ISBN 978-1-58906-560-4
1107.
Сапсай А.П. Співвідношення міжурядового та наднаціонального управління в європейських інтеграційних процесах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Сапсай А.П.; КНУТШ, Інститут міжнародних відносин. – Київ, 2009
1108.
Стоjменска-Елзесер Споредбена славистика [Книга] / Соньа Стоjменска-Елзесер. – Скопjе : Ин-т за македонска литература, 2005. – 216, [ 1 ] с. – ISBN 9989-886-54-7
1109.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
1110.
Баланнік З.Т. Стан Т і В-системи імунітету у хворих на інфекційний ендокардит до і після хірургічної корекції уражених клапанів серця [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Баланнік З.Т.; КНУТШ. – Київ, 2009
1111.
Стандарты и мониторинг в образовании [Журнал] : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
1112.
Полушина-Брояко Становлення інституцій побутової культури в контексті постмодерних культурних практик [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія й історія культури / Полушина-Брояко Е.І.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
1113.
Георгієвська В.В. Становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України 19 - 20 століть [Дисертація] : дис. ... канд наук із соц. комунікацій : 17.00.04 / Георгієвська В.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
1114.
Паталаєєв О.В. Старий Київ [Книга] : зі спогадів Старого Грішника / О.В. Паталаєєв ; [упоряд., вступ. ст., примітки та добір іл. О. Друг]. – Київ : Либідь, 2008. – 432 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0472-8
1115.
Мазуренко В.П. Статистика [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Мазуренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 360с. – ISBN 966-594-989-6
1116.
Акімова О.В. Статистика в малюнках та схемах [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Акімова, О.С. Дубинська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 168 с. – ISBN 978-966-364-496-7
1117.
Статистика внешнего долга [Книга] : руководство для составителей и пользователей / Международный Валютный Фонд, Служба переводов МВФ. – [ Издание на русском языке ]. – Washington : Международный Валютный Фонд, 2008. – 18, 332 с. – На тит. л. и обл.: Банк международных расчётов, Всемирный банк, Конференция ООН по торговле и развитию, Международный Валютный Фонд [ и др. ]. - Copyright 2003. – ISBN 978-1-58906-299-3
1118.
Носова Є.А. Статистичне забезпечення маркетингових досліджень [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.10 - статистика / Носова Є.А.; КНУТШ. – Київ, 2009
1119.
Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL [Книга] : навчальний посібник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач; А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач ; МОНУ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 328 с. – ISBN 966-574-900-5
1120.
Алексеєнко Н.М. Стильові особливості малої прози Володимира Винниченка та проблема художнього напряму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Алексеєнко Н.М. – Київ, 2009
1121.
Лермонтов М.Ю. Стихотворения [Електронний ресурс] / М. Ю. Лермонтов, чит. А. Казаков ; ООО "1С-Паблишинг". – Москва : 1С-Паблишинг, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : PC MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звук. карта, аудиосистемы : музык. центр, CD/DVD-плеер.-Продолж. 1 час 8 мин.-Заглавие с этикетки диска. – (1С: Аудиокниги. Классика). – ISBN 978-5-9677-0577-9
AudioCD+МРЗ
Неповторимый поэтический голос М. Лермонтова поражает своей таинственной глубиной и мощью, мужественным и трагическим звучанием
1122.
Блок А. Стихотворения [Електронний ресурс] / Александр Блок, чит. А. Козаков ; ООО "1С-Паблишинг". – Москва : 1С-Паблишинг, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : PC MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звук. карта, аудиосистемы : музык. центр, CD/DVD-плеер.-Продолж. 1 час 8 мин.-Заглавие с этикетки диска. – (1С: Аудиокниги. Классика). – ISBN 978-5-9677-0553-3
AudioCD+МРЗ
Ярчайший представитель Серебряного века отечественной культуры, А. Блок оставил бесценное творческое наследие. Проникновенный лиризм, завораживающая страстность и музыкальность поэтической речи привлекли внимание знаменитых современников Блока
1123.
Сто без една песна [Книга] : поетска трилогиjа. – Скопjе : Македонска реч, 2006. – 473, [ 2 ] с. – (Избор). – ISBN 9989-163-27-8
1124.
Жаворонков В.О. Стратегічне планування економічного розвитку на регіональному рівні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економ. наук. : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Жаворонков В. О.; Науково-дослідний економічний ін-т Мін. економіки України. – Київ, 2009
1125.
Ткаченко Н.В. Страхування [Книга] : навчальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навч. закладів / Ткаченко Н.В. – Київ : Ліра-К, 2007. – 376с. – ISBN 978-966-351-102-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex