Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1051.
Студенческий вестник аграрных наук [Журнал] / Национальный аграрный ун-т Украины, ЮФ "Крымский агротехнолог. университет" НАУ. – Симферополь
1052.
Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование [Книга] : учебно-практическое пособие / М.Г. Щербаковский. – Харьков : Эспада, 2005. – 544с. – ISBN 966-7870-70-7
1053.
Богославська М.О. Судова лінгвістична експертиза: процесуальні і криміналістичні аспекти [Дисертація] : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / М.О. Богославська ; Донецький юрид. ін-т Луган. держ ун-ту внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : [б. в.], 2009
1054.
Степанова А.А. Суперечності та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Степанова А.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
1055.
Сучасна етнічна структура українського суспільства: теоретичні та практичні аспекти [Книга] : збірник доповідей / Держ. ком-т у справах нац. та релігій ; [ упоряд.: Саган О.Н., Пилипенко Т.І.]. – Київ, 2008. – 127 с.
1056.
Трохимчук П. Сучасна теорія управління [Брошура] : методичні рекомендації / Петро Трохимчук ; Міжнародний науково-технічний ун-т; Луцький біотехнічний ін-т, каф-ра електронних апаратів. – Луцьк, 2007. – 52с.
1057.
Сучасна українська політика : політики і політологи про неї [Журнал] : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ : Укр. центр політичного менеджменту. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1058.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-
1059.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ : ІВЦ Видавництво Політехніка
1060.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Журнал] : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ : ІВЦ Видавництво Політехніка
1061.
Вакуленко М.О. Сучасні проблеми термінології та української наукової термінології [Книга] / Вакуленко М.О. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 64с.
1062.
Сучасність [Журнал] : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 1961-
1063.
Сучасність [Журнал] : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 1961-
1064.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
1065.
Рубинштейн Л.В. Тай-Пин-Тянь-Го. [Книга] / Л.В. Рубинштейн. – М, 1933. – 166с.
1066.
Кеда Т.Є. Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбозону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук:02.00.02 / Кеда Т. Є.; КНУТШ. – Київ, 2009
1067.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
1068.
Театарот на почвата на Македониjа од антиката до денес [Книга] : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 313, [ 1 ] с. : ил. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; кн. 13). – ISBN 9989-101-40-Х
1069.
Телевидение в Европе: регулирование, политика и независимость [Книга] : краткий отчёт по мониторингу, 2005. – Будапешт : Институт открытого общества, 2006. – 418 с. – ISBN 1-891385-61-5
1070.
Нечев Т. Темелко Бочварот [Книга] : роман / Траjко Нечев. – Скопje : Графотисок, 2005. – 361 с. – ISBN 9989-2140-5-0
1071.
Грущинська Н.М. Теоретичні основи європейської інтеграції України [Книга] : монографія / Н.М. Грущинська. – Київ : Видавець Корбуш, 2008. – 232 с. – Бібліогр.: с. 206-222. – ISBN 978-966-2955-14-9
1072.
Приступенко Т.О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Т.О. Приступенко ; КНУТШ. – 2-ге вид., стер. – Київ : Київський університет, 2008. – 334с. – ISBN 978-966-439-030-6
1073.
Теорія інформації та її біологічні аспекти [Книга] : навчальний посібник для студ. біологічного факультету. – Київ : Інтертехнодрук, 2006. – 83 с.
1074.
Киньар П. Тераса во Рим [Книга] : роман / Паскал Киньар ; .прев. од фр. Х. Вибрандс, К. Кулавкова ; jазич. ред. К. Кулавкова. – [ Скопje ] : Тера Магика, 2003. – 129 с. – (Наградени светски автори). – ISBN 9989-905-25-8
1075.
Орехівський Г.А. Тестово-словниковий практикум з економічної теорії [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.А. Орехівський. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2009. – 216с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-68-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex