Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Павлов О.І. Сільський розвиток в Україні: теорія, практика, політика, управління [Книга] : монографія / О.І. Павлов ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Одес. регіон. інститут держ. упр. – Одеса : Астропринт, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-318-891-1
1002.
Павлов О.І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління [Книга] : монографія / О.І. Павлов ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Одес. регіон. інститут держ. упр. – Одеса : Астропринт, 2006. – 360 с. – ISBN 966-318-654-2
1003.
Сімейне право України [Книга] : підручник / Дзера О.В. [ та ін. ] ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової ; МОНУ. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-667-317-9
1004.
Рязанцев В. Сквозь броню [Книга] / В. Рязанцев. – Н, 1938. – 203с.
1005.
Рязанцев В. Слепцы [Книга] / В. Рязанцев. – М, 1933. – 240с.
1006.
Копилов Ф.Б. Слов"янські городища сточища р. Сули [Дисертація] : Дис... наук: / Копилов Ф.Б. – Київ, 1948
1007.
Шершнева М.С. Словообразовательная и грамматическая структура глаголов второго продуктивного класса в современном русском языке [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шершнева М.С. ; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1961
1008.
Рославлев А. Собрание сочинений [Книга] / А. Рославлев. – Птгр
1009.
Храпченко М.Б. Собрание сочинений [Книга] / М.Б. Храпченко. – Москва : Художественная литература
1010.
Современные проблемы математики и механики [Книга] : [ 70-летию академика РАН В.А. Садовничего посвящается ] / МГУ им. М.В. Ломоносова, Механико-математический фак-т ; под ред. В.В. Александрова и В.Б. Кудрявцева. – Москва : Московский государственный университет. – ISBN 978-5-211-05650-3
1011.
Гордиец Б.Ф. Солнечная активность и Земля [Книга] / Б.Ф. Гордиец. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
1012.
Луцишина О. Сонце так рідко заходить [Книга] : роман / Оксана Луцишина. – Київ : Факт, 2007. – 356 с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 978-966-359-198-8
1013.
Циферблат И.М. Соотношение производительности и полаты труда в колхозах [Автореферат] : Автореф... канд. экон.наук: / Циферблат И. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1961
1014.
Аверинцев С. Софія-Логос [Книга] : словник / Сергій Аверинцев ; упор. та авт. передм. Костянтин Сігов ; наук. ред. М. Ткачук. – 3-є вид. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 650 с. – ISBN 966-378-036-3
Словник Аверінцева дарує читачеві універсальний світ знань від А до Я і водночас осмисленний вибір між вузьким шляхом пост-атеїстичного "язичниства"
1015.
Мейжис И.А. Социальная психология общественного развития [Книга] : [ учебное пособие для студентов высших учебных заведений ] / И.А. Мейжис, Л.Г. Почебут. – Киев : Міленіум. – ISBN 978-966-8063-66-4
1016.
Мейжис И.А. Социальная психология общественного развития [Книга] : учеб. пособие / И.А. Мейжис, Л.Г. Почебут. – Киев : Милениум. – ISBN 978-966-8063-66-4
1017.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
1018.
Бебело А.С. Соціалізація і гуманізація економічних відносин [Книга] : навчальний посібник / А.С. Бебело, С.А. Бебело, А.В. Коровський ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана ; за заг. ред. А.С. Бебело. – Київ : КНЕУ, 2007. – 240 с. – ISBN 966-574-940-4
1019.
Григор"єв О.С. Соціалістична економічна інтеграція в дії. [Книга] / О.С. Григор"єв. – К, 1982. – 49с.
1020.
Потіщук О.О. Соціальна історія науки: методологічні засади [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Потіщук О.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
1021.
Шульженко Ф.П. Соціально-правова держава в Україні [Книга] : проблеми становленія та модернізації : монографія / Ф.П. Шульженко ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 392 с. – ISBN 966-574-999-4
1022.
Нельга О.В. Соціологія громадської думки [Книга] : навчальний посібник / О.В. Нельга ; МОНУ ; Міжнар. Соломонов ун-т. – Київ, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-1536-13-4
1023.
Соціологія і сучасні соціальні трансформації [Книга] : матеріали 1 Міжнародної конференції студентів та молодих науковців (9-10 жовтня 2008 р.) / КНУТШ, Факультет соціол., Наукове тов-во студ. та аспірантів КНУТШ. – Київ, 2009. – 70 с.
1024.
Соціологія права [Книга] : навчальний посібник / В.Д. Воднік, Ю.І. Золотарьова, Г.П. Клімова, Н.П. Осипова, О.В. Сердюк; Воднік В.Д. [ та ін. ] ; за ред. Н.П. Осипової. – Харків : Право, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-458-024-0
1025.
Мухтаров Д. Союзы в современном узбекском языке [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Мухтаров Д.; Узбекский гос. ун-т. – Самарканд, 1953
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex