Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Світ фінансів [Журнал] = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
1002.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
1003.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
1004.
Пітулей В.В. Свобода і відповідальність особистості за доби глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Пітулей В.В.; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – Київ, 2009
1005.
"Секретний" підрозділ галузі [Книга] : нариси історії фізико-технічного інституту Дніпропетровського національного університету / В.С. Савчук, Ф.П. Санін, В.Я. Яценко, М.Е. Кавун, А.В. Портнов; Савчук В.С. [ та ін. ] ; [ редкол.:М.В. Поляков, Ю.С. Алекссєєв, Є.О. Джур та ін. ; наук. ред. В.В. Джур ]. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2001. – 376 с. : фот. – ISBN 966-551-075-4
1006.
"Секретно. Не для печати" [Книга] / МОНУ, Ін-т іст. України НАНУ ; КНУТШ ; Ін-т нац. пам"яті ; Ін-т політ та етнонац. дослід. НАНУ ; Київський міжнар. ун-т ; [ ред. кол.: Смолій В.А., Юхновський І.Р., Кульчицький С.В. та ін.]. – Київ : КиМУ, 2008. – 418 с. – До 75-річчя Голодомору-геноциду 1932-1933
1007.
Гейко Т.М. Семантичні та фонографічні характеристики культурологічних запозичень у французькій мові [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Гейко Т. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
1008.
Мосьпан Н.В. Семіолінгвістичний аспект казок Р. Кіплінга в українських перекладах [Дисертація] : дис. ... канд. філол.наук: 10.02.16 / Мосьпан Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
1009.
Чорнобук С.В. Синтез та структурна чутливість механічних характеристик композиційної кераміки на основі диборидів перехідних металів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.- мат. наук: 01.04.07 / Чорнобук С. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
1010.
Шкурупій В.Г. Системи технологій [Книга] : навчальний посібник / Шкурупій В.Г., Новіков Ф.В., Шкурупій Ю.В. ; МОНУ, Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-676-258-3
1011.
Новікова М.М. Системне управління трудовим потенціалом підприємства [Книга] : монографія / Новікова М.М. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 212 с. – ISBN 978-966-676-249-1
1012.
Павлов О.І. Сільський розвиток в Україні: теорія, практика, політика, управління [Книга] : монографія / О.І. Павлов ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Одес. регіон. інститут держ. упр. – Одеса : Астропринт, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-318-891-1
1013.
Павлов О.І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління [Книга] : монографія / О.І. Павлов ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Одес. регіон. інститут держ. упр. – Одеса : Астропринт, 2006. – 360 с. – ISBN 966-318-654-2
1014.
Сімейне право України [Книга] : підручник / Дзера О.В. [ та ін. ] ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової ; МОНУ. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-667-317-9
1015.
Рязанцев В. Сквозь броню [Книга] / В. Рязанцев. – Н, 1938. – 203с.
1016.
Рязанцев В. Слепцы [Книга] / В. Рязанцев. – М, 1933. – 240с.
1017.
Копилов Ф.Б. Слов"янські городища сточища р. Сули [Дисертація] : Дис... наук: / Копилов Ф.Б. – Київ, 1948
1018.
Шершнева М.С. Словообразовательная и грамматическая структура глаголов второго продуктивного класса в современном русском языке [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шершнева М.С. ; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1961
1019.
Рославлев А. Собрание сочинений [Книга] / А. Рославлев. – Птгр
1020.
Храпченко М.Б. Собрание сочинений [Книга] / М.Б. Храпченко. – Москва : Художественная литература
1021.
Современные проблемы математики и механики [Книга] : [ 70-летию академика РАН В.А. Садовничего посвящается ] / МГУ им. М.В. Ломоносова, Механико-математический фак-т ; под ред. В.В. Александрова и В.Б. Кудрявцева. – Москва : Московский государственный университет. – ISBN 978-5-211-05650-3
1022.
Гордиец Б.Ф. Солнечная активность и Земля [Книга] / Б.Ф. Гордиец. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
1023.
Луцишина О. Сонце так рідко заходить [Книга] : роман / Оксана Луцишина. – Київ : Факт, 2007. – 356 с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 978-966-359-198-8
1024.
Циферблат И.М. Соотношение производительности и полаты труда в колхозах [Автореферат] : Автореф... канд. экон.наук: / Циферблат И. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1961
1025.
Аверинцев С. Софія-Логос [Книга] : словник / Сергій Аверинцев ; упор. та авт. передм. Костянтин Сігов ; наук. ред. М. Ткачук. – 3-є вид. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 650 с. – ISBN 966-378-036-3
Словник Аверінцева дарує читачеві універсальний світ знань від А до Я і водночас осмисленний вибір між вузьким шляхом пост-атеїстичного "язичниства"
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,