Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Кац Р.С. Очерки по истории завода "Ленинская кузница" 1896-1941 гг. (бывший южно-русский машиностроительный завод) [Дисертація] : Дис... канд. историч.наук: / Кац Р.С. – К., 1945
877.
П"ятдесятиріччя Шкільної ради при Українському Конгресовому комітеті Америки [Книга] = Fiftieth anniversary of the Ukrainian Educational Council, Ukrainian Congress committee of America : Шкільна рада 1953-2003. – Нью-Йорк : Ukrainian Educational Council, 2003. – 412 с. : іл. – На тит. арк.: Учитеся, брати мої
878.
Вардзарук Л. Пам"ятаймо! [Книга] / Лук"ян Вардзарук ; Наук.-ред. відділ "Реабілітовані історією" при Івано-Франківський облдержадміністрації. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 228 с. – ISBN 978-966-428-084-3
879.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
880.
Кучерявий Ю. Пам"ять і місце [Книга] / Юрій Кучерявий. – Київ : Факт, 2008. – 176 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-231-3
881.
Пам"ять століть. Планета [Журнал] : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
882.
Пам"ять століть. Планета [Журнал] : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
883.
Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою [Книга] : біографічно-культурологічне дослідження : з додатком невідомого листування / Євген Нахлік, Оксана Нахлік ; НАНУ, Львів. від-ня ін-ту л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2009. – 319 с. – (Літературознавчі студії ; 13). – ISBN 978-966-02-4986-8
884.
Педагогічна практика студентів [Книга]. – Київ, 1972. – 252с.
885.
Педагогічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
886.
Педагогічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
887.
Панахи М.А. Передача арабских звуков в современном азербайджанском литературном языке. [Автореферат] : Автореф... канд. филолог.наук: / Панахи М.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1960
888.
Перспективи енергозабезпечення України в контексті світових тенденцій [Книга] : монографія / Земляний Н.Г. [ та ін.] ; за заг. ред. А.Шевцова ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, регіональний філіал у м. Дніпропетровську. – Дніпропетровськ : РФ НІСД, 2008. – 208 с. – ISBN 966-554-145-5
889.
Рудерман М.И. Песня о тачанке. [Книга] / М.И. Рудерман. – Москва, 1936. – 122с.
890.
Пинежская книжно-рукописная традиция 16 - начала 20 вв. [Книга] : Опыт исследования. Источники. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин. – ISBN 5-86007-326-7
891.
Мацуура Х. Півострів [Книга] : роман / Хісакі Мацуура ; пер. з япон. І. Дзюб. – Київ : Основи, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-500-303-8
892.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
893.
Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Тарасюк Г.М. – Київ : Каравела, 2008. – 400с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-34-2
894.
Скригонюк М. Плебсологія як філософсько-правове вчення [Книга] : монографія / Микола Скригонюк ; КНУТШ. – Київ : Парапан, 2008. – 764 с. – ISBN 978-966-8210-54-9
895.
Петросян С.М. Победа политики коллективизации сельского хозяйства [Автореферат] : Автореф... канд. ист.наук: / Петросян С.М.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1953
896.
Холодний М.К. Повернення [Книга] : збірка поезій / Микола Холодний. – Київ : Факт, 2009. – 212 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-247-3
897.
Луцик В.В. Повернення кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього судового розгляду [Дисертація] : дис. ... канд . юрид. наук : 12.00.09 / Луцик В.В.; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2009
898.
Рубинштейн Л.В. Повесть о сорока семи нижних чинах. [Книга] / Л.В. Рубинштейн. – М, 1934. – 143с.
899.
Рубінштейн Л.В. Повість про сорок сім нижніх чинів. [Книга] / Л.В. Рубінштейн. – Х-Одеса., 1935. – 132с.
900.
Неборак В. Повторення історій [Книга] : книга поезій / Віктор Неборак. – Київ : Факт, 2005. – 108 с. – (Зона Овідія). – ISBN 966-359-019-Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,