Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1126.
Мороз О.Ф. Участь бомбезину у регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Мороз О. Ф.; КНУТШ. – Київ, 2009
1127.
Чернега Р.Т. Участь громадян у місцевому самоврядуванні України: правові питання [Книга] / Р.Т. Чернега ; за заг. ред. Н.Р. Нижник. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 116 с. – ISBN 966-398-005-2
1128.
Беляева И.П. Учебник немецкого языка [Книга] : для высш. инж. училищ / И.П. Беляева, Е.В. Старостина, М.С. Каяйкин. – Москва : Воениздат, 1975. – 296 с.
1129.
Городецкий Р.А. Учебник французского языка [Книга] / Р.А. Городецкий, И.С. Самохотская. – Москва, 1976. – 300 с.
1130.
Гавриш О.О. Фахова німецька мова [Книга] : економіка підприємства : навчальний посібник / О.О. Гавриш ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 284 с. – Deutsch fachsprache der Betriebswirtschsft. – ISBN 966-574-834-3
1131.
Тріщук О.В. Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Тріщук О.В.; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2009
1132.
Брюханов И.М. Физико-химическая характеристика рапы и грязи озера Ябалах (Якутская АССР) [Автореферат] : Автореф... канд. хим.наук: / Брюханов И. М.; Томск.ГУ. – Томск, 1961
1133.
Кормин Н.А. Философская эстетика Владимира Соловьева [Книга] / Н.А. Кормин ; Российская академия наук, Институт философии. – Москва. – ISBN 5-201-02117-4
1134.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
1135.
Финансы, денежное обращение и кредит в повышении благосостояния населения АР Крым [Книга] : материалы Научно-практической конференции, 6 февраля 2009 года / [ ред. кол.: Любомирский Н.В., Воробьев Ю.Н., Горбань А.В.] ; МОНУ ; Нац. академия природоохранного и курортного строительства. – Симферополь : НАПКС, 2009. – 132с. – ISBN 966-7711-55-2
1136.
Нижник В.В. Фізична хімія полімерів [Книга] : підручник для студ. хімічних та хіміко-технологічних спеціальностей вищих навч. закладів / Нижник В.В., Нижник Т.Ю. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 424с. – ISBN 978-966-306-149-2
1137.
Фізичний збірник [Журнал] / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів. – ISSN 1563-3969
1138.
Фізичні основи теорії надійності [Книга] : підручник / Жердєв М.К. [ та ін. ] ; за ред. М.К. Жердєва ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 215с. – ISBN 978-966-439-094-8
1139.
Філологічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
1140.
Філософія [Книга] : природа, проблематика, класичні розділи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Андрущенко [ та ін ] ; за ред. Г.І. Волинки. – Київ : Каравела, 2009. – 368с. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-90-6
1141.
Присухін С.І. Філософія [Книга] : навчальний посібник у 2-х частинах / С.І. Присухін ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-843-2
1142.
Присухін С.І. Філософія [Книга] : навчальний посібник у 2-х частинаї / С.І. Присухін ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-774-858-0
1143.
Перова О.Є. Філософські аспекти біоетики [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Перова ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 160с. – ISBN 978-966-364-872-9
1144.
Філософські обрії [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
1145.
Філімоненков О.С. Фінанси підприємств [Книга] : підручник / О.С. Філімоненков, Д.І. Дема ; за заг.ред. О.С. Філімоненкова ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-2183-36-8
1146.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
1147.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
1148.
Музика О.А. Фінансове право [Книга] : навчальний посібник / О.А. Музика ; Національна Академія державної податкової служби України ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2004. – 220с. – ISBN 966-8037-31-6
1149.
Воронова Л.К. Фінансове право України [Книга] : підручник / Л.К. Воронова ; МОНУ. – Київ : Прецедент ; Моя книга, 2008. – 448с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 978-966-520-120-5; 978-966-8845-05-5
1150.
Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів) [Книга] : навчальний посібник / Бабіч В.В., Сагова С.В. ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 282 с. – ISBN 966-574-815-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex