Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1126.
Гриньова В.М. Управління соціальним розвитком промислових підприємств [Книга] : монографія / Гриньова В.М., Новікова М.М., Боровик М.В. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-676-220-0
1127.
Іванісов О.В. Управління трудовим потенціалом [Книга] : навчально-практичний посібник / Іванісов О.В., Єрмоленко О.А., Доровський О.Ф. ; МОНУ ; Харк. нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 388 с. – ISBN 978-966-676-221-7
1128.
Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств [Книга] : навчальний посібник / Олег Терещенко ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 552 с. – ISBN 966-574-872-6
1129.
Корецький М.Х. Управлінський облік [Книга] : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / М.Х. Корецький, Н.В. Дацій, Л.В. Пельтек ; МОНУ ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніціпального управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 296 с. – ISBN 966-364-406-0
1130.
Дмитренко Г.К. Уроки української літератури в 5 класі [Книга] : посібник для вчителя / Галина Дмитренко. – Київ : Національний підручник, 2005. – 240 с. – (Методика. Практика. Навчання). – ISBN 966-8897-01-3
1131.
Сафаров И.П. Условия формирования пород-коллекторов верхнего торготоа и нижнего сармата газоносной полосы внешней зоны Предкарпатского прогиба [Автореферат] : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Сафаров И. П.; МВССО УССР, Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1961
1132.
Ляпіна О.В. Утвердження Росії на Кавказі (середина 16 - перша третина 19 ст.) [Книга] : навчальний посібник / Олена Ляпіна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-171-213-2
1133.
Мороз О.Ф. Участь бомбезину у регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Мороз О. Ф.; КНУТШ. – Київ, 2009
1134.
Чернега Р.Т. Участь громадян у місцевому самоврядуванні України: правові питання [Книга] / Р.Т. Чернега ; за заг. ред. Н.Р. Нижник. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 116 с. – ISBN 966-398-005-2
1135.
Беляева И.П. Учебник немецкого языка [Книга] / И.П. Беляева. – Москва, 1975. – 296с.
1136.
Городецкий Р.А. Учебник французского языка [Книга] / Р.А. Городецкий, И.С. Самохотская. – Москва, 1976. – 300 с.
1137.
Гавриш О.О. Фахова німецька мова [Книга] : економіка підприємства : навчальний посібник / О.О. Гавриш ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 284 с. – Deutsch fachsprache der Betriebswirtschsft. – ISBN 966-574-834-3
1138.
Тріщук О.В. Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Тріщук О.В.; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2009
1139.
Брюханов И.М. Физико-химическая характеристика рапы и грязи озера Ябалах (Якутская АССР) [Автореферат] : Автореф... канд. хим.наук: / Брюханов И. М.; Томск.ГУ. – Томск, 1961
1140.
Кормин Н.А. Философская эстетика Владимира Соловьева [Книга] / Н.А. Кормин ; Российская академия наук, Институт философии. – Москва. – ISBN 5-201-02117-4
1141.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
1142.
Финансы, денежное обращение и кредит в повышении благосостояния населения АР Крым [Книга] : материалы Научно-практической конференции, 6 февраля 2009 года / [ ред. кол.: Любомирский Н.В., Воробьев Ю.Н., Горбань А.В.] ; МОНУ ; Нац. академия природоохранного и курортного строительства. – Симферополь : НАПКС, 2009. – 132с. – ISBN 966-7711-55-2
1143.
Нижник В.В. Фізична хімія полімерів [Книга] : підручник для студ. хімічних та хіміко-технологічних спеціальностей вищих навч. закладів / Нижник В.В., Нижник Т.Ю. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 424с. – ISBN 978-966-306-149-2
1144.
Фізичний збірник [Журнал] / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів. – ISSN 1563-3969
1145.
Фізичні основи теорії надійності [Книга] : підручник / Жердєв М.К. [ та ін. ] ; за ред. М.К. Жердєва ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 215с. – ISBN 978-966-439-094-8
1146.
Філологічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
1147.
Філософія [Книга] : природа, проблематика, класичні розділи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Андрущенко [ та ін ] ; за ред. Г.І. Волинки. – Київ : Каравела, 2009. – 368с. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-90-6
1148.
Присухін С.І. Філософія [Книга] : навчальний посібник у 2-х частинах / С.І. Присухін ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-843-2
1149.
Присухін С.І. Філософія [Книга] : навчальний посібник у 2-х частинаї / С.І. Присухін ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-774-858-0
1150.
Перова О.Є. Філософські аспекти біоетики [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Перова ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 160с. – ISBN 978-966-364-872-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,