Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Дмитренко Ю.П. Трудове право України [Книга] : підручник / Ю.П. Дмитренко ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 624с. – ISBN 978-966-667-340-7
1102.
Жарков Г.М. Трудове право України [Книга] : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Жарков Г.М. – Київ : Ленвіт, 2007. – 428с. – ISBN 966-8995-12-0
1103.
Апостолска А. Турмант [Книга] : роман / Алина Апостолска ; прев. од фр. jaзик и поговор К. Кулавкова. – Скопje : ТНИД Гурга, 2004. – 207 с. – (Едициjа "Меридиjани" ; Независни изданиjа). – ISBN 9989-920-45-1
1104.
Мавалски А. Търговски маркетинг [Книга] / Атанас Димитров Мавалски ; Университет за национално и световно стопанство. – 2-ро преработено и допълнено изд. – София : Стопанство, 1997. – 160 с.
1105.
У пошуках єдності християн [Книга] : Вальтер Каспер, Йоан Зізіулас, Джефрі Вайнрайт, Курт Кох, Елевтеріо Фортіно, Брайан Фарел, Айвен Діас, Кормак Мерфі-О`Коннор, Кьяра Любіч, Енцо Бьянкі / [ Нац. ун-т "Ктєво-Могилянська академія", Центр європейських гуманітарних досліджень ; відп. за вип. Сігов К., Вестель Ю. ]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 224с. – (Bibliotheca Clementina). – ISBN 978-966-378-070-2
1106.
Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови [Книга] / Олена Курило. – Вид. 2-е. – Київ : Основи, 2008. – 304 с. – ISBN 966-500-134-5
1107.
Кирпенко П. Украинский политикум, НАТО и Россия [Брошура] / П. Кирпенко, Н. Сербина. – Київ : АртЭк, 2006. – 32с. – ISBN 966-505-109-1
1108.
Черномаз В.А. Украинское национальное движение на Дальнем Востоке (1917-1922 гг.) [Книга] / В.А. Черномаз. – Владивосток : Дальневосточный университет, 2009. – 560 с. : фот. – ISBN 978-5-7444-2292-7
1109.
Украинцы на Дальнем Востоке: история и современность [Книга] = Українці на Далекому Сході: історія та сучасніть / Дальневост. гос. ун-т ; Ин-т иститут ист., археол. и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН ; Об-во изуч. Амур. края ; Центр укр. культуры А. Криля "Горлиця" г. Владивосток ; [ ред. кол. П.Ф. Бровко, Л.Е. Фетисова (отв. ред.), Г.Г. Ермак ]. – Владивосток : Дальневосточный университет, 2008. – 296 с. : 8 ил. – ISBN 978-5-7444-2151-9
1110.
Хо Сун Чьол Україна - моя любов [Книга] : (мемуари Посла Республіки Корея в Україні) / Хо Сун Чьол ; [ переклад А. Рижков, Т. Водяницька ]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-489-030-1
1111.
Україна у системі міжнародної безпеки [Книга] : монографія / РНБО України ; Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки ; [ за заг. ред.О.С. Власюка ]. – Київ : Фоліант; Стилос, 2009. – 572 с. – ISBN 978-966-193-011-6
1112.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 1995-
1113.
Українознавство [Журнал] : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2001-
1114.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
1115.
Українська мова [Книга] : орфографія, орфоепія : тестові завдання : навчальний посібник / М.Л.Микитин-Дружинец [ та ін. ] ; за ред. М.Л.Микитин-Дружинец. – Київ : Академія, 2009. – 336с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-292-1
1116.
Українська мова за професійним спрямуванням [Книга] : практикум : навч. посібник / Симоненко Т.В. [та ін.]. – Київ : Академія, 2009. – 272 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-291-4
1117.
Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
1118.
Мацюк З. Українська мова професійного спілкування [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2009. – 352с. – ([ Українська книга ]). – ISBN 966-8019-43-1
1119.
Українське журналістикознавство [Журнал] : науковий журнал. – Київ
1120.
Зайцева З.І. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець19 - початок 20 ст.) [Книга] : монографія / Зінаїда Зайцева ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 368 с. – ISBN 966-574-874-2
1121.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
1122.
Українські народні прислів"я та приказки Степового Побужжя [Книга] : збірник / упорядкування, примітки та передмова Л. Якимської ; під ред. Т.В. Тхоржевської. – Миколаїв : [б. в.], 2009. – 90 с. – ISBN 978-966-8889-23-3
1123.
Цепенда І. Українсько-польські відносини 40-50-х років 20 століття: етнополітичний аналіз [Книга] / Ігор Цепенда ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2009. – 387 с. – ISBN 978-966-02-5099-4
1124.
Сиднин В. Улитка на лезвии [Книга] : стихотворения / Валерий Сиднин. – Киев : Факт, 2008. – 160 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-277-0
1125.
Васева И. Умалителност, експресивност, емоционалнолст [Книга] / Иванка Васева. – София : Авангард Прима, 2006. – 202 c. – ISBN 978-954-323-198-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,