Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
1102.
Українська мова [Книга] : орфографія, орфоепія : тестові завдання : навчальний посібник / М.Л.Микитин-Дружинец [ та ін. ] ; за ред. М.Л.Микитин-Дружинец. – Київ : Академія, 2009. – 336с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-292-1
1103.
Українська мова за професійним спрямуванням [Книга] : практикум : навч. посібник / Симоненко Т.В. [та ін.]. – Київ : Академія, 2009. – 272 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-291-4
1104.
Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
1105.
Мацюк З. Українська мова професійного спілкування [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2009. – 352с. – ([ Українська книга ]). – ISBN 966-8019-43-1
1106.
Українське журналістикознавство [Журнал] : науковий журнал. – Київ
1107.
Зайцева З.І. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець19 - початок 20 ст.) [Книга] : монографія / Зінаїда Зайцева ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 368 с. – ISBN 966-574-874-2
1108.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
1109.
Українські народні прислів"я та приказки Степового Побужжя [Книга] : збірник / упорядкування, примітки та передмова Л. Якимської ; під ред. Т.В. Тхоржевської. – Миколаїв : [б. в.], 2009. – 90 с. – ISBN 978-966-8889-23-3
1110.
Цепенда І. Українсько-польські відносини 40-50-х років 20 століття: етнополітичний аналіз [Книга] / Ігор Цепенда ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2009. – 387 с. – ISBN 978-966-02-5099-4
1111.
Сиднин В. Улитка на лезвии [Книга] : стихотворения / Валерий Сиднин. – Киев : Факт, 2008. – 160 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-277-0
1112.
Васева И. Умалителност, експресивност, емоционалнолст [Книга] / Иванка Васева. – София : Авангард Прима, 2006. – 202 c. – ISBN 978-954-323-198-0
1113.
Грозданов Ц. Уметноста и културата на 19 век во западна Македониjа [Книга] : студии и прилози / Цветан Грозданов ; [ Македонска акад. на науките и уметностите ; Фондациjа Трифун Костовски ]. – Скопjе : Фондациjа Трифун Костовски : МАНУ, 2004. – 343, [ 1 ] с. : ил. – Парал. тит. арк. фр. мовою
1114.
Рендол Д. Універсальний журналіст [Книга] = The universal journalist / Девід Рендол ; пер. з англ. М. Марченко. – Київ : К.І.С., 2007. – 288 с. – ISBN 966-7048-63-2
1115.
Управління банківськими ризиками [Книга] : навчальний посібник для підготовки магістрів / Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева, О.В. Чемерис, М.І. Зубок; Примостка Л.О. [ та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана ; за заг. ред. Л.О. Примостки. – Київ : КНЕУ, 2007. – 600 с. – ISBN 978-966-483-001-7
1116.
Фещенко В.П. Управління природокористуванням промислових підприємств на принципах сталого розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фещенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2009
1117.
Тарасюк Г.М. Управління проектами [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Тарасюк. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2009. – 320с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-56-3
1118.
Гонтарева І.В. Управління проектами [Книга] : навчальний посібник / Гонтарева І.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 348 с. – ISBN 978-966-676-248-4
1119.
Гриньова В.М. Управління соціальним розвитком промислових підприємств [Книга] : монографія / Гриньова В.М., Новікова М.М., Боровик М.В. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-676-220-0
1120.
Іванісов О.В. Управління трудовим потенціалом [Книга] : навчально-практичний посібник / Іванісов О.В., Єрмоленко О.А., Доровський О.Ф. ; МОНУ ; Харк. нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 388 с. – ISBN 978-966-676-221-7
1121.
Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств [Книга] : навчальний посібник / Олег Терещенко ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 552 с. – ISBN 966-574-872-6
1122.
Корецький М.Х. Управлінський облік [Книга] : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / М.Х. Корецький, Н.В. Дацій, Л.В. Пельтек ; МОНУ ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніціпального управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 296 с. – ISBN 966-364-406-0
1123.
Дмитренко Г.К. Уроки української літератури в 5 класі [Книга] : посібник для вчителя / Галина Дмитренко. – Київ : Національний підручник, 2005. – 240 с. – (Методика. Практика. Навчання). – ISBN 966-8897-01-3
1124.
Сафаров И.П. Условия формирования пород-коллекторов верхнего торготоа и нижнего сармата газоносной полосы внешней зоны Предкарпатского прогиба [Автореферат] : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Сафаров И. П.; МВССО УССР, Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1961
1125.
Ляпіна О.В. Утвердження Росії на Кавказі (середина 16 - перша третина 19 ст.) [Книга] : навчальний посібник / Олена Ляпіна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-171-213-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex