Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних








Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Хо Сун Чьол Україна - моя любов [Книга] : (мемуари Посла Республіки Корея в Україні) / Хо Сун Чьол ; [ переклад А. Рижков, Т. Водяницька ]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-489-030-1
1102.
Україна у системі міжнародної безпеки [Книга] : монографія / РНБО України ; Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки ; [ за заг. ред.О.С. Власюка ]. – Київ : Фоліант; Стилос, 2009. – 572 с. – ISBN 978-966-193-011-6
1103.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 1995-
1104.
Українознавство [Журнал] : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2001-
1105.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
1106.
Українська мова [Книга] : орфографія, орфоепія : тестові завдання : навчальний посібник / М.Л.Микитин-Дружинец [ та ін. ] ; за ред. М.Л.Микитин-Дружинец. – Київ : Академія, 2009. – 336с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-292-1
1107.
Українська мова за професійним спрямуванням [Книга] : практикум : навч. посібник / Симоненко Т.В. [та ін.]. – Київ : Академія, 2009. – 272 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-291-4
1108.
Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
1109.
Мацюк З. Українська мова професійного спілкування [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2009. – 352с. – ([ Українська книга ]). – ISBN 966-8019-43-1
1110.
Українське журналістикознавство [Журнал] : науковий журнал. – Київ
1111.
Зайцева З.І. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець19 - початок 20 ст.) [Книга] : монографія / Зінаїда Зайцева ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 368 с. – ISBN 966-574-874-2
1112.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
1113.
Українські народні прислів"я та приказки Степового Побужжя [Книга] : збірник / упорядкування, примітки та передмова Л. Якимської ; під ред. Т.В. Тхоржевської. – Миколаїв : [б. в.], 2009. – 90 с. – ISBN 978-966-8889-23-3
1114.
Цепенда І. Українсько-польські відносини 40-50-х років 20 століття: етнополітичний аналіз [Книга] / Ігор Цепенда ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2009. – 387 с. – ISBN 978-966-02-5099-4
1115.
Сиднин В. Улитка на лезвии [Книга] : стихотворения / Валерий Сиднин. – Киев : Факт, 2008. – 160 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-277-0
1116.
Васева И. Умалителност, експресивност, емоционалнолст [Книга] / Иванка Васева. – София : Авангард Прима, 2006. – 202 c. – ISBN 978-954-323-198-0
1117.
Грозданов Ц. Уметноста и културата на 19 век во западна Македониjа [Книга] : студии и прилози / Цветан Грозданов ; [ Македонска акад. на науките и уметностите ; Фондациjа Трифун Костовски ]. – Скопjе : Фондациjа Трифун Костовски : МАНУ, 2004. – 343, [ 1 ] с. : ил. – Парал. тит. арк. фр. мовою
1118.
Рендол Д. Універсальний журналіст [Книга] = The universal journalist / Девід Рендол ; пер. з англ. М. Марченко. – Київ : К.І.С., 2007. – 288 с. – ISBN 966-7048-63-2
1119.
Управління банківськими ризиками [Книга] : навчальний посібник для підготовки магістрів / Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева, О.В. Чемерис, М.І. Зубок; Примостка Л.О. [ та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана ; за заг. ред. Л.О. Примостки. – Київ : КНЕУ, 2007. – 600 с. – ISBN 978-966-483-001-7
1120.
Фещенко В.П. Управління природокористуванням промислових підприємств на принципах сталого розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фещенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2009
1121.
Тарасюк Г.М. Управління проектами [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Тарасюк. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2009. – 320с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-56-3
1122.
Гонтарева І.В. Управління проектами [Книга] : навчальний посібник / Гонтарева І.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 348 с. – ISBN 978-966-676-248-4
1123.
Гриньова В.М. Управління соціальним розвитком промислових підприємств [Книга] : монографія / Гриньова В.М., Новікова М.М., Боровик М.В. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-676-220-0
1124.
Іванісов О.В. Управління трудовим потенціалом [Книга] : навчально-практичний посібник / Іванісов О.В., Єрмоленко О.А., Доровський О.Ф. ; МОНУ ; Харк. нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 388 с. – ISBN 978-966-676-221-7
1125.
Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств [Книга] : навчальний посібник / Олег Терещенко ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 552 с. – ISBN 966-574-872-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex